Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Další novinky v sortimentu kalibrátorů Druck

Automa 2/2000

Ing. Karel Janů, CSc.,
DataCon s. r. o.

Další novinky v sortimentu kalibrátorů Druck

Od doby svého uvedení na trh se tlakový kalibrátor DPI 610 i elektrický kalibrátor TRX II staly velmi žádanými přístroji pro přesná tlaková a elektrická měření v provozních podmínkách různých průmyslových odvětví. Oba uvedené přístroje byly podrobně popsány v [1], navíc podrobný popis tlakového kalibrátoru DPI 610 iS, který se na trhu objevil přibližně o rok později a který je určen pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, lze nalézt v [2].

Obr. 1.

Počátkem roku 2000 uvedla firma DRUCK Ltd. na trh nové varianty těchto osvědčených přístrojů. V sériové řadě DPI 610 jde o nové typy DPI 615 a DPI 615 iS, v řadě elektrických kalibrátorů o typ TRX II iS. Oba přístroje ve variantě iS jsou určeny a schváleny pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Následující pojednání sumarizuje jejich technické parametry a hlavní odlišnosti od jejich předchůdců.

Tlakové kalibrátory DPI 615 a DPI 615 iS
Kromě dalších nových funkcí se oba přístroje zásadně odlišují od svých předchůdců třemi kvalitativně novými funkcemi:

 1. Přístroje mají hodiny reálného času pro označování naměřených výsledků časem a datem jejich získání.
 2. Displeje přístrojů jsou schopny graficky zobrazovat, takže naměřené výsledky kalibrace mohou být znázorněny jako křivky odchylek s různým způsobem analýzy chyb.
 3. Obousměrný komunikační interface přístrojů a velká paměť umožňují nejen přenos naměřených výsledků z přístrojů do počítače, ale nově i přenos kalibračních postupů – rutin připravených v počítači – do přístrojů k jejich poloautomatickému realizování.

Zmíněné nové funkce výrazně zjednodušují použití přístrojů v provozu a splňují všechny požadavky na dokumentování naměřených výsledků. Připravit kalibrační postupy a následně zpracovat naměřené výsledky do kalibračních protokolů v podobě tabulek naměřených hodnot  a vypočítat odchylky a graficky je znázornit umožňují firemní programy Intecal – W a LinkPak – W.

Technické parametry řady 615 jsou shodné s parametry řady 610 (viz [1]). Je to zejména přesnost měření 0,025 % z rozsahu, tlakové rozsahy pneumatické a hydraulické verze, pracovní teploty od –10 do +40 °C a funkce známé z řady 610: kontrola tlakových spínačů, kontrola těsnosti soustavy, paměť naměřených hodnot a komunikační kanál RS-232.

Obr. 2.

Novými funkcemi se řada 615 významně přibližuje možnostem kalibrátorů DPI 605. Jde zejména o možnost přenosu kalibračních postupů do kalibrátoru, chybovou analýzu v procentech z rozsahu nebo v procentech ze čtené hodnoty, možnost rychlé kontroly kalibrovaných přístrojů systémem dobrý/špatný, grafickou analýzu naměřených výsledků, hodiny reálného času a uchovávání výsledků před kalibrací a po ní.

Řada kalibrátorů DPI 615 zásadně není míněna jako náhrada kalibrátorů řady DPI 605 nebo záměna za ně. Stejně jako u řady 610 lze přístroje řady 615 vybavit komunikací přístroje s operátorem v češtině.

Proti předchozí řadě 610 je řada 615 vybavena vylepšenými úlohami pro měření P-I (převodník tlaku na proud), P-P (převodník tlaku na jiný tlak), P-U (převodník tlaku na napětí), I-P (převodník proudu na tlak), P-displej (pro měření ručkových manometrů) a P-kontakt (pro kontrolu tlakových spínačů). Všechny uvedené funkce nyní umožňují i chybovou analýzu.

Verze kalibrátoru DPI 615 iS odpovídá normě EEx ia IIC T4.

Elektrický kalibrátor TRX II iS
Nový typ populárního kalibrátoru TRX II ve verzi pro prostředí s nebezpečím výbuchu má tyto významné funkce a parametry:

 1. je schválen pro provoz v prostředí podle normy EEx ia IIC T5,
 2. lze jej používat v zónách 0, 1 a 2 s libovolným plynem,
 3. má 4 MB paměti pro ukládání naměřených výsledků,
 4. je napájen z NiMH nabíjecí baterie, což zvyšuje dobu provozu v porovnání s NiCd bateriemi o 50 % na jedno nabití bez známého paměťového efektu baterie,
 5. síťový zdroj a nabíječ je dodáván jako součást přístroje a je zahrnut v jeho ceně,přístroj je vybaven zdrojem 12 V DC pro napájení proudových smyček.

Přístroj TRX II iS se uplatní ve všech provozech s nebezpečím výbuchu. Plně odstraňuje nutnost vydávat zvláštní povolení pro provoz přístrojů bez schválení iS nebo jako doplněk používat plynové analyzátory při měření.

Technické parametry kalibrátoru TRX II iS a původního TRX II se liší v těchto bodech:

 1. proudový zdroj 0 až 21 mA do maximálního odporu 600 W,
 2. zdroj frekvence 12 V DC, max. 25 mA,
 3. napájení proudové smyčky 12 V DC pouze na svorkách přístroje,
 4. napájecí baterie NiMH, nabíječ (síťový zdroj) je součástí dodávky a je v ceně,
 5. kapacita paměti naměřených hodnot je 4 MB,
 6. displej nemá přisvětlení.

Některá omezení parametrů TRX II iS oproti TRX II jsou způsobena nutností splnit požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Oba popsané typy přístrojů jsou k dispozici od počátku února 2000, dodací doba po náběhu výroby bude u řady DPI 615 přibližně pět až šest týdnů, u TRX II iS tři až čtyři týdny.

Ceny přístrojů:

 • DPI 615 PC (s pneumatickou soustavou – 1 až 20 bar) – 2 226 GBP
 • DPI 615 HC (s hydraulickou soustavou 0 až 400 bar) – 2 564 GBP
 • DPI 615 S PC (verze iS s pneu- matickou soustavou –1 až 20 bar) – 2 664 GBP
 • DPI 615 S HC (s hydraulickou soustavou 0 až 400 bar) – 3 076 GBP
 • TRX II iS – 3 105 GBP

Ceny příslušenství, např. externích snímačů tlaku ke všem uvedeným přístrojům, zůstávají stejné jako u původních typů DPI 610 a TRX II.

Podrobné informace o uvedených přístrojích, jakož i jejich dodávky zajišťuje výlučný zástupce firmy Druck Ltd. pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

DataCon s. r. o.
Prvního pluku 12a
186 00 Praha 8
tel./fax: 02/24 81 68 58
e-mail: januk@datacon.cz

Další informace o sortimentu výrobce Druck Ltd. lze nalézt na adrese www.datacon.cz