Dálková správa vodárenských sítí

číslo 1/2005

Dálková správa vodárenských sítí

Společnost Schneider Electric představila nové řešení pro dálkovou správu vodárenských sítí, nazvané W@de. Toto řešení, uvedené na trh pod výrobkovou značkou Telemecanique, je již aplikováno ve Francii a bude postupně součástí nabídky řešení i v dalších zemích.

W@de splňuje požadavky na dálkovou správu vodárenských zařízení pro rozvod pitné vody a zpracování odpadních vod, jako jsou čerpací stanice, úpravny vody, čističky, vodojemy a vodní nádrže. Napomáhá snížit jejich provozní náklady s využitím nepřetržitého dohledu, optimální regulací a řízením, dálkovou obsluhou výstražných hlášení a správou údržby. Vše, co charakterizuje uvedené řešení, je ukryto již v jeho názvu: W znamená vodu (water), @ aplikace (application), d distribuovanou architekturu (distributed architecture) a e širokou nabídku komponent a zařízení (equipment).

Obr. 1. Obr. 1. Příklad architektury W@de

Řešení W@de je založeno na koncepci Transparent Ready. To znamená, že k dálkové správě se využívají webové služby a nástroje, od vestavěných webových serverů po vstupní webové portály. K datům se přistupuje pomocí standardního webového prohlížeče. Je tak možné prohlížet sestavy provozních hodnot, číst a potvrzovat varovná hlášení, zadávat příkazy a konfigurovat zařízení. Uživatel má volnost ve výběru způsobu komunikace: lze použít pronajaté linky, komutované spojení po telefonní síti, rádiové sítě nebo GSM.

Základem řešení jsou programovatelná komunikační zařízení W320 (obsahuje rozhraní Modbus, šestnáct vstupů, šest výstupů, tři analogové vstupy, STN a rozhraní pro rádiovou komunikaci nebo komunikaci prostřednictvím GSM) a W330, který má tři komunikační porty – jeden ethernetový (Modbus TCP/IP), jeden s vestavěným modemem a jedno rozhraní RS-485. Programovou nadstavbou je software W502 pro dálkou správu a řízení, který umožňuje transparentní komunikaci mezi zařízeními a distribuovaným řídicím systémem i mezi interní sítí a internetem. Konkrétní použité řešení závisí na charakteru řízené soustavy, tj. především na počtu instalovaných čerpadel, způsobu jejich řízení, typu detekce úniků, druhu provozu (stálý odběr nebo odběr s ostře ohraničenými špičkami) atd. Příklad řešení je na obr. 1.

Základní předností řešení W@de je dostupnost všech informací z kteréhokoliv místa, kde jsou potřebné, bez speciálních softwarových nástrojů – postačí obyčejný internetový prohlížeč. To usnadňuje řízení rozsáhlých aplikací. Řešení ocení také vývojoví inženýři a technici, neboť instalace celého distribuovaného řídicího systému je snadná a rychlá.

Schneider Electric má ve vodárenství dlouholeté zkušenosti, a to nejen ve Francii. Za mnohé úspěšné realizace lze jmenovat např. projekt modernizace vodárenské sítě v Bukurešti nebo čističku odpadních vod v Budapešti. Jeden z mnoha příkladů komplexních řešení ve vodárenství z České republiky, ČOV v Benešově, naleznou zájemci v časopise Automa, 2004, roč. 10, č. 2, s. 44–45.

Více informací lze najít na extranetu firmy Schneider Electric pro projektanty a automatizaci na webových adresách www.design.schneider-electric.cz a www.aut.schneider-electric.cz

(Bk)