Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

ČVUT se podílí na vývoji systému pro aktivní řízení vozidla v nebezpečných situacích

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL ČVUT) se zapojila do evropského výzkumného a vývojového projektu interactIVe. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu pomocí systémů umístěných na vozidle, které na základě samostatného zjištění nebezpečné situace aktivně zasáhnou do jeho řízení.
 
Projekt interactIVe s rozpočtem 30 milionů eur a plánovaným trváním tři a půl roku byl zahájen v lednu 2010. Řeší ho konsorcium 29 partnerů z řad evropských výrobců automobilů i jejich hlavních subsystémů a výzkumných institucí z deseti zemí. Práci koordinuje Ford Research & Advanced Engineering Europe. K posílení konkurenceschopnosti EU na světovém trhu tak vzniká jednotné řešení určené i pro vozidla středních tříd. První zkoušky demonstračních vozidel na zkušebních polygonech jsou plánovány na konec roku 2012.
 
V rámci projektu se FEL ČVUT podílí na vývoji podsystému počítačového vidění nutného k rozpoznání nebezpečné situace a rozvržení manévru, při němž mají systémy vozidla podpořit řidiče či vůbec samy převzít řízení. Koordinátor účasti FEL ČVUT na projektu, doc. Dr. Ing. Radim Šára z katedry kybernetiky, říká: „Takto koncipovaný úkol je pro nás velká výzva. Nejen že jsme členy špičkového týmu, ale máme možnost dokázat, že výzkum a vývoj nové techniky v České republice má tradici a právem dobrou pověst. Dobré jméno ČVUT otevírá nejlepším z našich studentů možnost přiblížit se k samotnému srdci evropského automobilového průmyslu, ať již prací na projektu nebo stáží přímo u partnera z průmyslu.“ Vstupu do projektu předcházela dlouhodobá spolupráce katedry kybernetiky FEL ČVUT s firmou Škoda Auto a. s. i přímo s výzkumnými pracovišti koncernu Volkswagen.
[Tisková zpráva ČVUT, 25. května 2011.]

(sk)