Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

ČVUT pořádá Workshop 2005

číslo 1/2005

ČVUT pořádá Workshop 2005

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) zve na Workshop 2005 – již čtrnáctý ročník vědeckého semináře, který pořádá v prostorách Fakulty stavební a Fakulty architektury, Thákurova 7, Praha 6, ve dnech 21. až 25. března. Na semináři budou formou posterů představeny výsledky výzkumné činnosti dosažené na ČVUT v roce 2004 v tomto širokém spektru technických oborů: matematika – fyzika – informační technologie a automatizační technika – elektrotechnika a přístrojová technika – materiálové inženýrství – mechanika a termodynamika – strojírenství – výrobní systémy, technologie a automatizace technologických procesů – energetika a silnoproudá elektrotechnika – jaderné inženýrství – chemie – biomedicínské inženýrství – stavebnictví – architektura, územní plánování, geodézie a kartografie – doprava, logistika, ekonomika a management. Zájemci z praxe mohou na semináři získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Další na http://workshop.cvut.cz

(ed)