Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Čtyři v jednom ve Vídni

V druhé polovině května se ve Vídni konaly veletrhy SMART Automation, C41, zaměřený na řízení kvality, a veletrh obrábění a zpracování kovů Intertool. V kongresových sálech vídeňského výstaviště zároveň probíhala konference IoT FORUM CE. Návštěvník si tedy mohl v jeden čas a na jednom místě udělat ucelenou představu o situaci na trhu u našich rakouských sousedů.

Podle závěrečné zprávy se na veletrzích představilo přes 450 vystavovatelů a navštívilo je více než 22 000 návštěvníků. Velkou výhodou těchto veletrhů je uspořádání výstaviště, kde návštěvník od vstupu prochází ukázkou výrobního procesu. Od softwarového návrhu produktu přes vývojové prostředí řízení a automatizace, měření a regulaci, řízení kvality až po vlastní výrobu na strojích, včetně využití robotů ve výrobě. Mnoho vystavujících společností se ztotožnilo s ideou: „od chytrých myšlenek k chytrým produktům“.

Ve dnech 16. a 17. května se v kongresovém sále konala konference IoT Forum 2018. Dvoudenní akce představila názory více než 60 řečníků. Diskutovala se dnes všeobecně vnímaná témata vlastnictví dat a personalizace jejich využití a otázky odpovědnosti za nezpracovaná – surová data a za výsledky z nich zpracované. Nikdo ze zúčastněných nerozporoval skutečnost, že digitalizace určuje naši budoucnost. Pozornost se spíše obracela k tématům, která lze zahrnout do posunu od úvah, jak budeme žít zítra, k úvahám, jak zítra žít chceme.

Velká pozornost byla věnována současným koncepcím, kde digitální dvojče v cloudu umožňuje vývoj produktu, návrh výrobní linky pro jeho výrobu včetně testování a následného sledování dynamiky a optimalizace výroby po vazbu na administraci, obchod a řízení vztahu se zákazníky. K stále častějším tématům patří smart cities a smart farming. Využití rozšířené reality a blockchainů bylo předvedeno nejen v prezentacích, ale také v mnoha stáncích. Jde o věci, které si cestu do průmyslu již našly.

Příští ročník Smart Automation se uskuteční od 14. do 16. května 2018 v Design Centre v Linci.

Radim Adam

 

Obr. 1. Místo konání veletrhů: výstaviště Messe Wien (foto: Reed Messe Wien)