Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Čtyři řešení pro měření vzdálenosti a určení poloh

číslo 8-9/2002

Čtyři řešení pro měření vzdálenosti a určení poloh

1. Analogové indukční snímače s vylepšenou linearitou – BAW
Firma Baluff rozšiřuje řadu analogových snímačů malých rozměrů. Snímače BAW využívají zákaznické obvody ASIC (Aplication Specific Integrated Circuit). Významně vylepšena byla jejich linearita. Rozsah, v němž má snímač lineární převodní charakteristiku, je nyní shodný s celým pracovním rozsahem a je téměř třikrát větší než dříve. Chyba způsobena teplotním driftem je menší než 1 % v celého rozsahu pracovních teplot. Snímače BAW jsou ideální pro měření vzdáleností, snímání otáček rotujících objektů apod.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

2. Nové indukční snímače vzdálenosti – BIL
Současně firma Balluff představuje zcela novou koncepci: měřicí systém BIL pracuje bezkontaktně s analogovým výstupem a pasivním snímačem polohy bez přívodního kabelu. Snímací hlava i vyhodnocovací elektronika jsou integrovány do společného pouzdra snímače BIL. Kompaktní provedení v podstatě vylučuje možnost vlivu vnějšího rušení. Při měřicím rozsahu 60 mm je pouzdro snímače dlouhé pouze 95 mm a nepoužitelné zóny jsou 17,5 mm na každé straně. Tyto indukční snímače mají téměř neomezené možnosti použití v průmyslových aplikacích.

Obr. 4.

3. Řešení problémů při měření a snímání objektů – optické snímače vzdálenosti BOD
Optické snímače vzdálenosti BOD jsou ideální pro rozmanité úlohy měření polohy, stejně jako pro snímání výšky hladin, řízení toku materiálu apod. Lze je použít i pro stále častější aplikace s potlačeným vlivem pozadí. Snímače vzdálenosti BOD sledují kovové i nekovové předměty a zjišťují jejich přesnou polohu. Pracují na principu laserové triangulace. Lze použít laserové snímače se spínacím výstupem (BOD 66), bez spínacího výstupu (BOD 26) nebo, pro jednoduché aplikace, tzv. Mini-Sensor (BOD 6).

4. Odměřování vzdálenosti v extrémních provozních podmínkách – Micropulse AT
Pro extrémní provozní podmínky nabízí firma Balluff magnetostrikční systém pro odměřování vzdálenosti Micropulse AT konstruovaný s ohledem na provozní podmínky vyskytující se na plastikářských lisech. Systém je cenově srovnatelný s lineárními potenciometry, ale má výhody bezkontaktního systému – především nulové opotřebení. V porovnání s ostatními měřicími systémy je charakteristický odolností proti vibracím a změnám teploty. K dalším výhodám patří velká rozlišitelnost, opakovatelnost, linearita a snadná montáž.

BALLLUFF CZ, s. r. o.
Pelušková 1400
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax.: +420 (2) 81 94 00 99, +420 (2) 81 94 01 02, +420 (2) 81 94 01 25
e-mail: cz@balluff.de
http://www.balluff.cz

Inzerce zpět