Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Čtvrtárevoluce.cz

Studenti třetího ročníku různých oborů Moravské vysoké školy Olomouc v průběhu řešení projektu společenské odpovědnosti firem CSR zorganizovali první ročník konference Čtvrtárevoluce.cz, věnované současné problematice a fenoménu čtvrté průmyslové a společenské revoluce v Česku a ve světě.

Konference se konala v říjnu v moderních prostorách BEA Campus Olomouc, kde má Moravská vysoká škola i své sídlo, a zúčastnilo se jí více než 120 zájemců z technicky zaměřených středních škol, vysokoškolských studentů, ale i odborníků z praxe a ostatních nadšenců a příznivců konceptu průmysl 4.0.

Během dne se na pódiu vystřídalo deset přednášejících, působících jak na akademické půdě, tak ve významných výrobních firmách. Představili zde různá témata od základů konceptu průmyslu 4.0 přes jeho implementaci ve firmách v České republice až po trend současné doby viditelný pro běžného občana – smart cities.

Konferenci zahájil prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Posluchače nejprve seznámil s historií průmyslové výroby a dále se věnoval současnému stavu. K hlavním myšlenkám jeho prezentace patřilo konstatování, že cílem firem a společnosti jako celku by mělo být „totální propojení všech operací spojených s průmyslovou výrobou, a to na dokonale inteligentní a autonomní úrovni“.

Konference probíhala pod záštitou rektora Moravské vysoké školy Olomouc prof. Vladimíra Smejkala, který také vystoupil na pódiu s tématem kybernetické bezpečnosti jako jednoho z pilířů průmyslu 4.0. Položil otázku, zda je trestný čin, který spáchá robot, vlastně trestným činem a kdo by měl nést za chování robotů zodpovědnost.

Za Svaz průmyslu a dopravy České republiky dorazil Jiří Holoubek. Ve své přednášce představil pohled firem na průmysl 4.0 a zdůraznil rozhodující aspekty pro jeho implementaci.

Výsledky zajímavého výzkumu přijeli prezentovat Jakub Skála a Ivana Hrbková ze společnosti EY Česká republika, která byla hlavním partnerem konference. Porovnali vnímání průmyslu 4.0 firmami působícími v České republice podle výsledků vlastního výzkumu v letech 2016 a 2017.

Velmi zajímavý byl také pohled na digitalizaci a uplatnění umělé inteligence ve zdravotnictví a školství, který zprostředkoval za Moravskou vysokou školu Miroslav Rössler (obr. 1). Posluchače provedl mimo jiné vývojem techniky používané ve zdravotnictví a zdůraznil rozhodovací a komunikační úlohu lékaře-člověka.

Viktor Spáčil představil chytrou zásuvku vyvíjenou firmou Tesco SW, která byla generálním partnerem konference. Prezentoval tak jednu z oblastí, kterými se chce Tesco SW zabývat – chytrá modulární řešení v domácnostech a internet věcí.

Příjemným zpestřením programu byla přednáška Kristýny Zapletalové a Adila Gheriba ze společnosti MAQTOOB. Ti během hodinového výstupu představili aktuální trendy v oblasti online nástrojů, které cílí na mladé progresivní lidi, již začínají se svým vlastním podnikáním, ale mají k tomu omezené finanční prostředky.

Poslední blok byl věnován oblasti smart cities. Patrik Horažďovský z firmy Smart Písek (která je organizační složkou města Písek) objasnil, co tento pojem vlastně znamená, a představil inovace, kterými město Písek za poslední dva roky prošlo.

Konferenci ukončil Vít Pászto z Moravské vysoké školy Olomouc přednáškou odkrývající geoinformatiku za mnoha koncepty použitými v chytrých městech.

Konferenci zorganizovali studenti a nelze než obdivovat vysokou organizační i odbornou úroveň. Podařilo se během relativně krátké doby představit většinu významných myšlenkových hnutí, která jsou v současné době velmi aktuální. Nelze než popřát MVŠO, aby navázala na tuto zdařilou akci v dalších letech a nedopustila, aby s odchodem studentů do praxe zanikla i zmiňovaná velmi podnětná konference.

(RA)

Obr. 1. Z jednání konference Čtvrtárevoluce.cz