Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Čtvrtá průmyslová revoluce a Hannover Messe 2015

„Letošní Hannover Messe bude ukázkou toho, jak jsou průmyslové firmy připraveny na čtvrtou průmyslovou revoluci.“ Těmito slovy zahájil propagační akci Hannover Messe Preview (3. února v Berlíně) Dr. Jochen Köckler, člen správní rady Deutsche Messe. Čtvrtá průmyslová revoluce, Industrie 4.0, podle něj zásadně promění energetické soustavy i modely průmyslové výroby. Továrny budou místo stále stejných hromadně vyráběných kusů zhotovovat malé série výrobků, aby vyhověly poptávce zákazníků po produktech přizpůsobených jejich potřebám. Přitom budou muset zachovat konkurenceschopnou cenu. V energetických rozvodných sítích bude třeba vhodnými řídicími zásahy vyvažovat všechny dostupné zdroje energie a optimálně je využívat tak, aby byla zachována stabilita a kvalita dodávek.

 
Odpovědí na tyto výzvy jsou inteligentní digitální sítě a integrace různých řídicích a informačních systémů v rámci výrobních provozů. Stroje a vyráběné kusy budou schopny komunikovat jeden s druhým a výrobní linky se budou umět autonomně a dynamicky rekonfigurovat, takže bude možné i v rozsáhlých provozech vyrábět efektivně i v malých sériích.
 
Dr. Köckler podotkl: „Průmysl je v raném stadiu revoluce známé jako Industrie 4.0.“ Na Hannover Messe Preview v Berlíně byly za nejdůležitější výzvy čtvrté průmyslové revoluce označeny: dosažení univerzálních standardů pro komunikaci stroj-stroj, dobré zabezpečení dat a nalezení nových obchodních modelů. Tyto úkoly lze zvládnout jen kolektivním úsilím, spoluprací strojních inženýrů, elektrotechniků a odborníků na informační techniku. Dialog mezi nimi může zprostředkovat právě průmyslový veletrh Hannover Messe.
 

Předpremiéra veletrhu Hannover Messe

Na propagační akci Hannover Messe Preview měli vystavovatelé příležitost v přísálí představit to hlavní, co budou ve dnech 13. až 16. dubna na veletrhu vystavovat. Na této malé předpremiéře bylo možné sledovat, jak jejich výrobky zapadají do vize integrovaného průmyslu, čtvrté průmyslové revoluce. Siemens se chystá svou expozici zaměřit především na digitalizaci v průmyslu. Ve stánku bude možné navštívit Digitalization Forum – prezentaci na ploše 1 000 m2, kde budou ukázány skutečné příklady z procesní výroby a navazujícího balení. Cílem tohoto fóra bude demonstrovat, jak Siemens propojuje reálný a virtuální svět.
 
Společnost Schunk vystaví rozsáhlou nabídku upínacích a uchopovacích mechanismů a systémů. Velká pozornost bude věnována uchopovacím mechanismům pro roboty a návštěvníci si budou moci prohlédnout také pětiprstou robotickou ruku.
 
Fanuc svou prezentaci zaměří na spolupráci robotů. Čtyři roboty Fanuc mohou např. při výrobě automobilů montovat kola. Roboty jsou ovládány samostatnými, vzájemně synchronizovanými jednotkami.
 
Lehký robot LBR iiwa a řídicí jednotka Sunrise budou vrcholnými produkty společnosti KUKA. Vizím čtvrté průmyslové revoluce vyhovují svým ethernetovým připojením, otevřeným a modulárním programovacím rozhraním, snadným použitím a možnostmi připojení k externím systémům a soustavám strojového vidění. Dlouholetý vývoj robotů schopných přímo spolupracovat s člověkem již přinesl výsledky použitelné v praxi – i tyto roboty bude možné si ve stánku KUKA vyzkoušet.
 
Společnost Sick, tradiční výrobce snímačů polohy a bezpečnostních snímačů, vidí svou úlohu při rozvíjení vize Industrie 4.0 ve vývoji inteligentních snímačů. Snímače se standardizovanými rozhraními jako TCI (Tool Calling Interface) a FDT/DTM pro konfiguraci a diagnostiku a s funkčními bloky pro PLC jsou schopny využívat OPC servery a webové servery. Tyto funkce vedou k bezpečné interakci mezi lidmi a stroji a také k vysledovatelnosti produktů během výrobních a logistických procesů.
 
Rovněž společnost ifm electronic se zaměřuje na zabudovávání inteligence do svých snímačů. Například nový magnetický snímač polohy s rozlišením 2 až 10 000 pulzů s pokročilými funkcemi vyhodnocení dat může být použit pro inkrementální snímání i jako čítač. Snímač, vybavený displejem a ovládacími tlačítky, lze diagnostikovat prostřednictvím rozhraní IO-Link.
 
Vírové a vířivé průtokoměry představí společnost ABB – řady SwirlMaster a VortexMaster (jejich předchozí verze byly představeny v článku ve vydání Automa 10/2014 na str. 50). Nové průtokoměry mají lepší dobu odezvy a větší měřicí rozsah. Oba modely jsou vybaveny diagnostickými a verifikačními funkcemi.
 Zabudovaný systém sleduje stav senzoru pravidelnými automatickými kontrolami. Všechny diagnostické zprávy jsou v souladu s doporučeními NAMUR NE107.
 
Společnost Weidmüller se na veletrhu Hannover Messe zaměří na tři oblasti: řízení spotřeby energie (Energy Management), výrobky pro větrné elektrárny a inteligentní svorkovnici u-remote.
 
Nejtenčí relé na světovém trhu vystaví Phoenix Contact. Relé PSR Mini tloušťky pouhých 6 mm se spínací zátěží až 6 A má veškeré funkce velkých bezpečnostních relé, zabírá však minimální prostor a jeho spotřeba energie je nízká.
 

Hannover Messe zve k návštěvě

Veletrh Hannover Messe se bude konat ve dnech 13. až 17. dubna 2015. Výstaviště bude otevřeno denně od 9 do 18 h.
(ev)
 

Obr. 1. Uchopovací mechanismy a systémy pro roboty bude na Hannover Messe prezentovat společnost Schunk