Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Čtvrtá konference o řízení projektů – PRONT 04

číslo 10/2004

Čtvrtá konference o řízení projektů – PRONT 04

Potřeba kvalifikovaného řízení projektů různých typů narůstá. Specialisté zabývající se velkými investičními projekty již dávno vědí, že kvalifikační požadavky na řídící práci ve všech fázích přípravy, realizace a využití projektu jsou velmi vysoké. Proto také vznikl ucelený soubor potřebných poznatků se souhrnným názvem project management.

Současné velmi otevřené podnikatelské prostředí však vyžaduje znalosti o řízení projektů u mnohem širšího okruhu odborníků. Zdánlivě „jen„ politický krok přinesl 1. května 2004 vstupem do Evropské unie mnoho nových možností, ale také požadavků. Kvalifikované postupy při řízení projektů (např. při čerpání unijních prostředků) musí dnes zvládnout úředníci státní a veřejné správy, vlastníci a zaměstnanci malých a středních podniků, obchodníci, jednotliví podnikatelé a mnozí další zainteresovaní odborníci. Je nejenom třeba potřebné znalosti mít a umět uplatnit, ale v mnoha případech (např. při vstupu do tendrů, soutěží a výběrových řízení) svou kvalifikaci v této oblasti také formálně doložit.

Problematikou řízení projektů v nových podmínkách se bude zabývat čtvrtá pracovní konference PROject ManagemeNT – PRONT 04, organizovaná pod heslem Project Management – nástroj evropského formátu. Jejím hlavní tématem budou moderní metody řízení projektů a jejich uplatnění v praxi s cílem mj. ukázat, že potřebné nástroje, znalosti a prostředky jsou k dispozici a lze je získat a s výhodou používat. Pozornost bude věnována rovněž výuce projektových disciplín ve školním i mimoškolním vzdělávání a obzvlášť otázkám certifikace i recertifikace manažerů projektů.

Certifikát odborníka, který bude zodpovídat za konkrétní daný projekt, je ze strany zadavatele či investora projektu již vyžadován zcela běžně. Manažeři projektů proto musí sami hledat zdroje kvalifikovaného a efektivního doplňování svých znalostí. Konferenční jednání PRONT 04 je tomuto požadavku přizpůsobeno. Témata a přednášky zmíněné akce jsou vybírány a do programu zařazovány s ohledem na požadavky mezinárodní asociace manažerů projektů IPMA (International Project Management Association Competence Baseline). Certifikace také bude náplní řízené diskuse mezi účastníky na téma Co říká certifikát o manažerovi projektu.

Téma konference jistě osloví nejen profesionální „ředitele projektů“, ale i všechny, kteří mohou (měli by) principy projektové práce ve své činnosti využívat: manažery, kooperanty, učitele vysokých škol, studenty, odborníky z podpůrných odborností, investory (i drobné), uživatele realizačních výstupů.

Konference PRONT 04 se koná v Praze ve čtvrtek 11. 11. 2004. Veškeré další informace (včetně anotací přihlášených příspěvků) lze nalézt na http://www.evida.cz

Ing. Milan Brejcha,
Sdružení EVIDA

Inzerce zpět