Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Čtečky čárových kódů – žádné kompromisy, když jde o modularitu

Čtečky čárových kódů Leuze Electronic jsou ideálním řešením pro jakoukoliv identi­fikaci, speciálně však byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na identifikaci zboží na dopravnících a ve skladech. Vzhledem k tomu, že všechny typy čteček se stejně ovládají, propojují i připevňují, je jejich uvedení do provozu velmi jed­noduché a ani ovládání za pro­vozu nečiní obsluze žádné po­tíže. Tato zařízení u zákazníků vyhrávají různorodostí technic­kých detailů, a hlavně možnos­tí integrace do komunikační sítě Profinet.

 
Tento článek představuje čteč­ky čárových kódů BCL 300i a BCL 500i. Obě čtečky jsou inteligentní a jejich provoz je efektivní. Navíc jsou vzájemně kompatibilní.
 
Kompaktní konstrukce čteček BCL 300i a BCL 500i umožňuje umístit je blízko do­pravníkového pásu. Dostupná jsou čtyři pro­vedení objektivů, pro velkou, střední, malou a velmi malou hustotu kódu. Velká hloubka i šířka pole (úhel otevření) zajišťují spoleh­livou detekci i při použití na širokých do­pravnících. Hloubka pole u čteček BCL 300i je 30 až 700 mm, u čteček BCL 500i je to 200 až 1 600 mm. Objektiv může být vyhří­vaný. Kromě základního lineárního skeneru jsou v nabídce také modely s vychylovacím a oscilačním zrcadlem, které dále rozšiřují oblast možných použití. Volitelně lze čtečky vybavit funkcí rekonstrukce kódu CRT pro čtení poškozených nebo zašpiněných čárových kódů.
 
Svorky pro připojení kabelů mohou být pro zvýšení krytí čteček umístěny pod krytem za­řízení. Výstup kabelu je utěsněnou průchod­kou. Čtečku lze také vybavit konektorem M12.
 
Čtečky mohou být použity v síti Profinet zároveň i jako ethernetové přepínače (swit­ches). Konfigurují se konfiguračními příka­zy prostřednictvím komunikačního rozhraní nebo pohodlněji ze serveru WebConfig pro­střednictvím USB nebo Ethernetu.
 
Výhody čteček BCL 300i a BCL 500i jsou:
  • jednoduchá integrace do komunikačních sítí,
  • pohodlná a jednoduchá on-line konfigura­ce a diagnostika,
  • k dispozici jsou i modely s oscilačním zr­cadlem,
  • funkce multiscan propojí výstup několika čteček jako jedno zařízení,
  • velké množství příslušenství.
 

Obr. 1. Čtečka čárových kódů BCL 300i (vlevo) a BCL 500i (vpravo)