Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Čtecí a zapisovací systém s volným kódováním

číslo 8-9/2002

Čtecí a zapisovací systém s volným kódováním

Moderní způsoby řízení výrobních procesů CIM a CAM nejsou možné bez automatické identifikace materiálů nebo polotovarů vstupujících do výroby. Často se požaduje, aby se na nosič kódu – štítek nebo visačku, kterou je polotovar opatřen, zapisovaly údaje o provedených výrobních operacích. Firma Balluff pro tyto účely vyvinula čtecí a zapisovací systém BIS C s volným kódováním.

Obr. 1.

Systém BIS C se skládá ze tří základních komponent:

  • nosiče kódu,
  • čtecí a zapisovací hlavy,
  • vyhodnocovací jednotky.

Vyhodnocovací jednotka a čtecí a zapisovací hlavy (obr. 1) mohou být popř. zabudovány do jednoho společného pouzdra.

Výměna dat mezi nosičem kódu a čtecí a zapisovací hlavou probíhá bezkontaktně – tudíž bez tření a bez opotřebení. Nosič kódu nevyžaduje napájecí baterii. Polohu nosiče vůči čtecí hlavě není nutné přesně dodržovat a výměnu dat lze uskutečnit dokonce i během vzájemného pohybu obou komponent (obr. 3). Správnost přenosu dat zajišťují speciální kontrolní algoritmy.

Blokové schéma celého systému, ze kterého je patrná i jeho funkce, je na obr. 2.

Vyhodnocovací jednotka řídí a kontroluje obousměrný přenos dat mezi nosičem kódu a čtecí a zapisovací hlavou a současně slouží jako vyrovnávací paměť. Lze k ní připojit různé druhy řídicích systémů a PC s mnoha druhy řídicího softwaru. Uživateli stačí pouze nakonfigurovat software pro přenos čtených a zapisovaných dat mezi vyhodnocovací jednotkou a vyššími vrstvami automatizovaného systému.

Obr. 2.

Čtecí a zapisovací hlava je komunikačním partnerem nosiče kódu. Vysílá výkonový signál o frekvenci 70 kHz a přijímá zpět data vysílaná nosičem kódu. Výkonový signál je pulsně modulovaný a je používán pro zápis do paměti nosiče kódu.

Nosič kódu přetváří přijímaný výkonový signál ve vlastní napájecí signál. Poté vysílá svá data jako pulsně modulovaný signál směrem do čtecí hlavy. Při zápisu naopak přijímá modulovaný signál a data ukládá do paměti. Jako paměťový prvek využívá paměť EEPROM s velikostí do 2 kB nebo FRAM s velikostí do 8 kB. Pro svou činnost nevyžaduje vlastní napájení.

Obr. 3.

Přenos energie a dat zajišťuje indukční pole, které má kulový nebo válcový tvar. Na jeho tvaru a dosahu závisí, zda je možné data přenášet za libovolného pohybu nebo zda směr pohybu musí být definován.

Základním provedením čtecího a zapisovacího systému je kompaktní modul BIS C-6xx. Má malé rozměry a rozmanité možnosti připojení na řídicí systémy. Lze použit čtecí a zapisovací integrovanou hlavu nebo připojit dvě čtecí a zapisovací hlavy, které mohou číst současně. Vlastní vyhodnocovací jednotku lze připojit na RS-232, RS-485, Profibus-DP, Interbus anebo DeviceNet.

Mechanické provedení je velmi odolné s krytím až IP65.

Použité čtecí a zapisovací hlavy umožňují statické čtení ze vzdálenosti až 40 mm a zápis ze vzdálenosti 35 mm, dynamické čtení ze vzdálenosti až 25 mm a zápis ze vzdálenosti 28 mm při rychlosti vzájemného pohybu až 40 m/min (podle použité konfiguraci).

Identifikační systém BIS C zabezpečuje spolehlivý přenos informací mezi tokem materiálu a řídicím procesem ve všech oblastech průmyslu. Jako příklady aplikací lze uvést:

  • identifikaci nástrojů,
  • identifikaci palet,
  • skladové hospodářství,
  • montáž,
  • pružné výrobní jednotky.

Lubomír Beneš, Balluff CZ
http://www.balluff.cz

Inzerce zpět