Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

CryptoPlus ProID pro bezpečnost operací s IT

číslo 3/2005

CryptoPlus ProID pro bezpečnost operací s IT

Pro bezpečnost informační techniky (IT) i dat je klíčovým faktorem zejména zajištění jednoznačné identifikace uživatelů a ochrany komunikace. Jedním z komplexních řešení je architektura PKI, která spolehlivě identifikuje uživatele a činí je prokazatelně odpovědnými za činnosti prováděné v rámci počítačových systémů.

Obr. 1.

Produkt Crypto Plus ProID zajišťuje klientskou podporu čipových karet v systémech PKI. Vychází z ověřené platformy Crypto Plus a je určen především pro řešení vnitrofiremní bezpečnosti IT. Je postaven na standardech a optimalizován k použití v prostředí produktů firmy Microsoft. S funkcemi PKI pracuje prostřednictvím CryptoAPI nebo PKCS#11. Využívá doménovou infrastrukturu s napojením na adresářovou službu a certifikační autoritu MS CA. Umožňuje v rámci domény uskutečňovat spolehlivou autentizaci čipovou kartou do domény, elektronicky podepisovat či šifrovat elektronickou poštu, autentizovat se na webu atd. Na čipovou kartu se ukládají certifikáty a šifrovací klíče. Vysoká bezpečnost karty je dána tím, že veškeré operace s uloženými daty probíhají pouze uvnitř čipu. Před zneužitím chrání kartu identifikační číslo.

CryptoPlus ProID lze použít i mimo systémy PKI, neboť jeho vlastní aplikační program Single Sign-on umožňuje uložit na čipu statické přihlašovací údaje (např. jméno a heslo) a následně se automatizovaně přihlašovat bez jejich ručního vkládání.

Monet+ a. s., tel.: 577 110 411, e-mail: info@proid.cz, http://www.proid.cz