Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

ČRa podepsaly se společností Coca-Cola smlouvu na dodávku telekomunikačních služeb

číslo 12/2004

ČRa podepsaly se společností Coca-Cola smlouvu
na dodávku telekomunikačních služeb

České Radiokomunikace (ČRa) uzavřely smlouvu na dodávku komplexních telekomunikačních služeb se společností Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o. Smlouva byla podepsána na základě vítězství ČRa ve výběrovém řízení, které na tuto zakázku firma Coca-Cola Beverages vyhlásila. Předmětem smlouvy je zajištění služeb spočívajících v přenosu obrazových, zvukových a datových signálů prostřednictvím služeb poskytovaných pod značkou Bluetone.

V rámci zakázky bylo sítí Frame Relay propojeno jedenáct českých poboček firmy Coca-Cola Beverages s centrálou společnosti v Praze 9. Všechny lokality byly připojeny do plného provozu 1. listopadu 2004.

(ed)

Inzerce zpět