Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Coupler EK1000 EtherCAT TSN

Zařízení EK1000 rozšiřuje systém EtherCAT I/O společnosti Beckhoff o nový sběrnicový vazební člen (bus coupler), který umožňuje komunikaci mezi segmenty sítě EtherCAT a vzdálenými řídicími systémy prostřednictvím heterogenních ethernetových sítí. Podporou funkcí TSN (Time Sensitive Networking) minimalizuje zpoždění způsobené switchi v ethernetových sítích a dovoluje využít množství různých terminálů EtherCAT I/O a dalších zařízení EtherCAT v sítích TSN.

EK1000 spojuje výhody protokolu EtherCAT a funkcí TSN. EtherCAT se běžně využívá k propojení mnoha malých datových paketů digitálních a analogových vstupů, které se typicky vyskytují v průmyslovém prostředí. Naproti tomu TSN umožňuje definovat datové toky v heterogenních ethernetových sítích v reálném čase a upřednostňuje přenos těchto datových toků v celé síťové infrastruktuře. Výsledkem je, že řídicí systémy mohou v reálném čase prostřednictvím TSN přes ethernetové sítě oslovit více segmentů sítě EtherCAT bez nutnosti modifikovat stávající zařízení EtherCAT slave.

EK1000 dovoluje v sítích TSN využít speciální funkce sítí EtherCAT, jako např. distribuované hodiny, eXtreme Fast Control (xFC) nebo komunikaci s pohony v reálném čase. V sítích bez rozšíření TSN lze EK1000 použít k integraci sítě EtherCAT do běžné ethernetové sítě.

Beckhoff Česká republika s. r. o., tel.: +420 511 189 250, e-mail: info.cz@beckhoff.com, www.beckhoff.cz/ek1000