Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Coriolisův průtokoměr Sitrans FC430 pro měření stupňů Plato

V pivovaru společnosti Royal Unibrew v dánském městě Faxe prokázal kompaktní Coriolisův průtokoměr Sitrans FC430 od společnosti Siemens vynikající a stabilní výkon při měření stupňů Plato mladiny.

Dánská společnost Royal Unibrew, jejíž ředitelství sídlí ve městě Faxe, vyrábí, prodává a distribuuje pivo, slad, nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a minerální vody. Působí v Evropě, Karibiku, Africe a Severní Americe. V roce 2011 dosáhl obrat společnosti Royal Unibrew 3,4 miliardy dánských korun (11,3 miliardy českých korun) a společnost prodala 5,7 hektolitru nápojů. Společnost v současnosti zaměstnává přibližně 1 800 lidí.

Vyrábět pivo neměnné chuti a barvy je obtížný úkol. Proces výroby piva obvykle trvá několik týdnů a zahrnuje mnoho kroků, během nichž je třeba kontrolovat kvalitu meziproduktů a regulovat výrobní proces, aby bylo dosaženo předem stanovené kvality.

Přesné měření je nesmírně důležité zejména během vaření mladiny. Slad se vaří společně s chmelem a dalšími přísadami a přitom dochází k denaturaci a srážení některých bílkovin. Po ukončení varu se mladina velkou rychlostí přečerpává do vířivé kádě, ve které se oddělují nerozpustné částice (obr. 1). Z vířivé kádě se mladina čerpá do chladiče, kde se před zahájením kvašení ochlazuje na správnou teplotu. Před přečerpáním mladiny z vířivé kádě do chladiče je nutné stanovit koncentraci cukru a vypočítat výnos varny. Koncentrace cukru ve stupních Plato je podkladem pro výpočet spotřební daně.

Pivovar Royal Unibrew využívá k regulaci procesu výroby piva již více než deset let několik typů průtokoměrů Sitrans F od společnosti Siemens, a to včetně Coriolisových průtokoměrů Sitrans FC, které používá k měření koncentrace cukru před kvašením. Koncentrace cukru se měří nepřímo: průtokoměr měří hustotu a teplotu protékající kapaliny a pomocí naprogramovaného algoritmu se vypočítávají hodnoty ve stupních Plato.

Pivovar je s výrobky a zákaznickým servisem společnosti Siemens velmi spokojen, takže souhlasil s účastí na zkoušce, která byla zaměřena na novou generaci Corio­lisova průtokoměru: Sitrans FC430 (obr. 2). Tento snímač je nejenom nejkompaktnější průtokoměr svého druhu na trhu, ale také vůbec první Coriolisův průtokoměr od společnosti Siemens, který využívá digitální zpracování signálů. Díky tomu má rychlejší odezvu na dynamické změny průtoku a je odolnější proti šumu.

Před zahájením praktické zkoušky byl průtokoměr Sitrans FC430 namontován za vířivou kádí, aby mohl měřit průtok odtékající mladiny. Tato poloha s proměnným průtokem i teplotou byla považována za ideální pro testování stability průtokoměru. Již namontované Coriolisovy průtokoměry nebyly odstraněny, neboť jejich úkolem bylo poskytovat údaje pro porovnání (obr. 3). Průtokoměr Sitrans FC430 poté po dobu osmi měsíců podstoupil několik opakovaných náročných testů. Výsledky ukázaly, že průtokoměr Sitrans FC430 splnil nebo překonal očekávání téměř ve všech oblastech hodnocení. Během zkoušky bylo zjištěno toto:

  • signál při nulovém průtoku byl stabilní, přičemž odchylka při automatickém vynulování během deseti zkoušek nepřesáhla 0,2 %,
  • hodnoty měřeného průtoku zůstaly po dobu čtyř dnů konzistentní, což prokázalo schopnost průtokoměru Sitrans FC430 pracovat v dlouhodobých procesech stejně spolehlivě jako průtokoměry starších typů,
  • při dynamických změnách průtoku byly naměřené hodnoty hmotnosti a hustoty přesnější než hodnoty získané pomocí starších průtokoměrů a přibližně stejně přesné byly při stabilním průtoku,
  • měření teploty bylo přibližně stejně přesné jako u starších průtokoměrů, a to při stabilních i proměnlivých teplotách.

Pracovníky pivovaru Royal Unibrew výsledky praktické zkoušky potěšily a jsou toho názoru, že průtokoměr Sitrans FC430 vykazuje značný potenciál využití pro své malé rozměry a výjimečné funkce. Podle Jakoba Agerba Bacha, ředitele údržby pivovaru Royal Unibrew, měří průtokoměr Sitrans FC430 hustotu a teplotu přesně, spolehlivě a rychle, což je přesně to, co pivovar potřebuje. „Nemáme vůbec žádné pochybnosti o nové generaci Coriolisových hmotnostních průtokoměrů společnosti Siemens.“

(Siemens, s. r. o.)

Obr. 1. Vířivá káď, v níž se před kvašením od mladiny oddělují nerozpustné částice

Obr. 2. Coriolisův průtokoměr Sitrans FC430

Obr. 3. Zkouška je připravena – dva již namontované Coriolisovy průtokoměry společnosti Siemens a nový průtokoměr Sitrans FC430