Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Coriolisovy průtokoměry Micro Motion s rozhraním EtherNet/IP

Nový modul EtherNet/IP pro průtokoměry Micro Motion umožňuje realizovat rychlý, cenově dostupný přístup ke snímačům z podnikové počítačové sítě. Systémy řízení podniku tak získají cenná provozní data vedoucí ke zlepšení výrobní kapacity a efektivity výroby.

Společnost Emerson Process Management představila nový modul EtherNet/IP™ pro Coriolisovy průtokoměry Micro Motion® (obr. 1). Modul je možné použít pro jakékoliv snímače MicroMotion (obr. 2), nové i dříve vyrobené, a to i pro snímače určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. Rychlý přístup k aktuálním hodnotám všech měřených veličin (průtok, teplota a hustota) zajistí řídicímu systému lepší přehled o rychlých procesech a umožní zrychlení a zpřesnění řídicích činností a zvýšení výkonu a výrobní kapacity závodu.

Modul EtherNet/I je kompaktní a za pouhých třicet minut může být jednoduše nainstalován do rozváděče bez potřeby vést ethernetový kabel v provozním prostředí. Webový prohlížeč tohoto modulu umožňuje vzdálený přístup k rychlému a výkonnému konfiguračnímu a diagnostickému rozhraní s plnými uživatelskými právy. Vzdálený přístup po síti zahrnuje i automatickou diagnostickou funkci Smart Meter Verification, která dokáže zkontrolovat správnou funkci Coriolisova průtokoměru Micro Motion bez přerušení procesu měření. 

Modul umožňuje rychlé a cenově dostupné připojení Coriolisových průtokoměrů Micro Motion ke stále rostoucímu počtu počítačových sítí EtherNet/IP a doplňuje nabídku dostupných komunikačních protokolů, která v současné době zahrnuje DeviceNet, Profibus-DP, Modbus, Foundation Fieldbus a Profibus-PA. Průtokoměry MicroMotion kromě toho mohou mít také tradiční proudový výstup 4 až 20 mA, popř. s protokolem HART, nebo impulzní výstup.

Modul EtherNet/IP je určen k instalaci na lištu DIN a z hlediska kompatibility s protokolem EtherNet/IP je certifikován podle standardů ODVA. Zdarma dodávaný software usnadňuje konfiguraci Coriolisových průtokoměrů Micro Motion pomocí vzdáleného přístupu prostřednictvím podnikové počítačové sítě.

EtherNet/IP je otevřený průmyslový normalizovaný protokol podporující připojení k velkému množství zařízení, jako jsou startéry motorů, snímače, ovladače a vzdálená uživatelská rozhraní (HMI). EtherNet/IP byl vyvinut pro řízení technologických procesů a pro použití v průmyslové automatizaci, ale může být využit i v běžných počítačových sítích s ethernetovou kabeláží.

Více informací o Coriolisových průto­koměrech Micro Motion a možnostech jejich připojení najdou zájemci na adrese www.MicroMotion.com.

Libor Lojek, Emerson Process Management

Obr. 1. Modul Micro Motion® EtherNet/IPTM

Obr. 2. Coriolisovy průtokoměry Micro Motion CMF Elite