Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Coriolisovy průtokoměry Micro Motion Fs vnitřní verifikací a novými rozhraními

Průtokoměry řady Micro Motion F s převodníkem 2400S jsou nově k dispozici s dalšími dvěma komunikačními rozhraními a s funkcí Smart Meter Verification. Používají nejnovější variantu metody digitálního zpracování signálu MVD(Multivariable Digital), zajišťující rychlejší odezvu průtokoměru a jeho výborné metrologické vlastnos­ti v širokém rozsahu provozních podmínek. Jedinečná funkce Smart Meter Verification umožňuje kdykoliv snadno a rychle ověřit integri­tu celého přístroje. Průto­koměr se na povel sám in-situ, zapojený v provozním potrubí, bez zásahu do ka­beláže a bez přerušení sle­dovaného procesu, ověří, tj. porovná aktuální stav měřicích trubic a elektro­niky se stavem, v jakém vyšly z výrobního závodu. Výsledkem je výrazné snížení provozních nákladů na pravidelné ověřování a dokumentování vlastností měři­del, požadované např. při výrobě léčiv nebo při bilančních měřeních.
 
Přístroje Micro Motion F přesně měří hmotnostní průtok kapalin i plynů i ve velmi složitých podmínkách. Při jmenovitém průměru potrubí od 1/4" (DN6) do 4" (DN100) nabízejí horní mez měřicího rozsahu od 2,7 do 272 t/h při provozním tlaku až 34,5 MPa a teplo­tě média až 350 °C. Základními materiály jsou ocel 316L a niklová slitina. Převodník 2400S může být integrální součástí průtokomě­ru nebo vzdálený, připojený dvouvodičově nebo čtyřvodičově, různě provedený a s komunikačními rozhraními Foundation Fieldbus, Pro­fibus-PA, HART, 4 až 20 mA, pulzním, WirelessHART a nově také DeviceNet a Profibus-DP.
 
Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, fax: 271 035 655, www.emersonprocess.cz