Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Coriolisovy průtokoměry Micro Motion Elite validovány GRI

číslo 6/2005

Coriolisovy průtokoměry Micro Motion Elite validovány GRI

Společnost Emerson Process Management oznámila, že její Coriolisovy hmotnostní průtokoměry Micro Motion Elite jsou schváleny za stanovená měřidla pro bilanční měření množství zemního plynu. Nezávislá měření, sponzorovaná GRI (Gas Research Institute) a vykonaná společností Colorado Engineering Experiment Station, Inc., potvrdila, že mezi kalibrací s použitím plynu a vody není z hlediska dosažené přesnosti přístroje u průtokoměrů Micro Motion Elite žádný rozdíl. Tyto ověřovací zkoušky byly uskutečněny na základě doporučení firem pracujících se zemním plynem, a to podle zprávy AGA Report No. 11/API MPMS Chapter 14.9. Nové poznatky GRI jsou uvedeny ve zprávě GRI-04/0172. Zpráva shrnuje výsledky zkoušek použitelnosti kalibračních dat průtokoměrů Micro Motion Elite získaných při použití vody v provozních podmínkách panujících při měření průtoku zemního plynu a vlivů volných kapalin přítomných v měřeném plynu na vlastnosti těchto přístrojů.
[ARC News. 18. března 2005.]

(sm)