Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Corel s novou nabídkou pro strojírenství a elektrotechniku

číslo 4/2004

Corel s novou nabídkou pro strojírenství a elektrotechniku

Firma Corel přestavila nový programový balík Corel DESIGNERProfessional SG určený pro tvorbu technických vyobrazení v letectví a kosmonautice, těžkém strojírenství, zbrojním a automobilovém průmyslu, popř. i v dalších odvětvích s nespojitou výrobou. Podle údajů firmy nový balík nabízí profesionální kreslicí nástroje a kompatibilitu se standardními formáty souborů zavedenými v průmyslu, včetně vektorové, rastrové a prostorové (3D) grafiky, je integrován do procesu tvorby technických vyobrazení a umožňuje uživatelům vkládat do jedné aplikace dvourozměrné (2D) vektorové výkresy i 3D soubory CAD. Produkt je plně kompatibilní s CorelDRAW Graphic Suite a Corel DESIGNER. Je dostupný v angličtině, francouzštině a němčině.

Podle poradenské společnosti ARC Group je klíčovým rysem nového produktu podpora formátů založených na otevřených standardech, jako je SVG, formát grafického souboru a webový vývojový jazyk popisující 2D grafiku pracujících s XML (eXtended Markup Language). Specifikace SVG podporuje tři základní grafické objekty: čáry (přímky, křivky), obrázky a text. V konečném důsledku umožňuje SVG vývojářům softwaru navrhovat grafické prezentace, které mohou být dynamicky generovány z aktuálních dat v reálném čase. Protože je odvozen z XML, dosahuje SVG větší rychlosti přepočtu souřadnic prostorových objektů do plošného obrazu a lepší kvality stránek bohatých na grafiku.
[ARC News, 13. února 2004.]

(kp)

Inzerce zpět