Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Coral, Amit, Comet System a HW group o moderních SCADA/HMI

V Hradci Králové se 13. května 2008 uskutečnil osmý ročník konference Řízení a monitorování technologických procesů. Pořadatelem byla společnost Coral s. r. o. ve spolupráci s firmami AMiT, spol. s r. o., Comet System, s. r. o., a HW group s. r. o. Konference se zúčastnilo více než sto odborníků, dodavatelů i uživatelů průmyslové řídicí techniky. Tématem konference byly již tradičně systémy kategorie SCADA/HMI a vše, co s nimi souvisí.
 
Přednášející ze společnosti Coral referovali i předvedli živé ukázky na témata:
  • nejnovější verze otevřených modulárních systémů TIRS.NET, TIRS.NET pro Windows CE a TIRSWeb včetně dispečinků TIRS odolných proti selhání na bázi Microsoft Cluster Server,
  • možnosti využití systémů TIRS ke sledování a řízení strojů a strojních zařízení a technologických i jiných objektů na dálku po internetu (kotelny, teplárny, sklady, serverovny atd.), nabídka mobilních dispečinků,
  • komunikační modul C2COM (sběr a dispečerské zpracování naměřených dat, rozúčtování on-line),
  • moderní trendy v oblasti facility managementu,
  • zkušenosti s použitím uvedených produktů, zejména v infrastruktuře (radiokomunikace, zásobování teplem, správa povodí).
Společnost Amit představila svůj kompletní regulátor pro rodinný dům Adoreg a jeho správu na dálku s použitím systému TIRS.NET a komunikační záznamníky dat (datalogger) Awlog.
 
Firma Comet System představila sortiment snímačů teploty, vlhkosti a tlaku s rozhraním Ethernet, RS-485, RS-232 a jejich spolupráci se systémem TIRS.NET.
 
Společnost HW group informovala o svém variabilním ethernetovém monitorovacím systému pro projekty různého rozsahu a možnostech jeho použití.
 
Jednotlivé prezentace z konference lze stáhnout z webových stránek společnosti Coral s. r. o. (http://www.coral.cz).
(sk)