Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Coral a Amit o řízení a sledování technologických procesů

číslo 10/2006

Coral a Amit o řízení a sledování technologických procesů

V Hradci Králové se 23. května 2006 uskutečnil sedmý ročník konference Řízení a monitorování technologických procesů. Z celkem 73 posluchačů byla téměř polovina z firem implementujících systémy měření a regulace (MaR, 47 % účastníků), ostatní byli zejména uživatelé automatizační techniky z různých oborů (teplárenství 14 %, výrobní podniky 12 %, plynárenstvi 7 %, energetika 5 %, vodárenství 4 %, správa budov 3 %, různé 8 %).

Tématem konference byly již tradičně vizualizační a řídicí systémy kategorie SCADA/HMI a vše, co s nimi souvisí. Přednášející ze společnosti Coral s. r. o. po stručném představení své firmy referovali o:

  • nejnovějších verzích otevřených systémů kategorie SCADA/HMI s označením TIRS.NET, TIRS.NET pro Windows CE a TIRSWeb (vlastnosti, účel, obsluha a provoz),

  • možnostech využití systémů TIRS ke sledování a řízení strojů a strojních zařízení,

  • dálkovém monitorování a řízení technologických objektů po Internetu (kotelny, teplárny apod.) vybudování centrálního dispečinku,

  • moderních trendech v oblasti automatizovaného sběru dat z patních měřidel, měřičů tepla a telemetrických měřicích stanic,

  • zkušenostech s použitím uvedených systémů v různých oblastech, zejména v infrastruktuře (International Power Opatovice, a. s., Plzeňská distribuce tepla, a. s., Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p., a Radiokomunikace a. s.).

Společnost Amit, spol. s r. o., představila své řídicí systémy pro TZB a řízení technologických zařízení (nové řídicí systémy, informační systém DB-Net/IP a dohled nad řídicími systémy na dálku prostřednictvím veřejného internetu).

Jednotlivé prezentace z konference ve formátu *.pps lze stáhnout z webových stránek společnosti firmy Coral s. r. o. (http://www.coral.cz).

(ed)