Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Convergence

Automa 2/2000

(Bk)

Convergence

V oblasti automatizace budov a domácností existuje mnoho různých systémů, které však nejsou navzájem kompatibilní. To přináší výrobcům zařízení a vybavení domácností a především zákazníkům a uživatelům této techniky mnoho obtíží. Objevují se proto snahy vytvořit v oblasti domovní automatizace jednotný standard, který by umožnil vzájemnou slučitelnost jednotlivých systémů.

Významným datem v tomto procesu byl 14. duben 1999. Tohoto dne bylo završeno více než dvouleté úsilí o vytvoření společné organizace tří evropských sdružení výrobců a dodavatelů domovní techniky: BCI (Batibus Club International), EIBA (European Installation Bus Association) a EHSA (European Home System Association). Protože cílem této organizace je sblížit tato tři sdružení a zároveň standardy domovní automatizace, jmenuje se nově vzniklá organizace Convergence.

Convergence bude využívat bohatých zkušeností z činnosti všech tří sdružení na trhu domovní automatizace. Má se stát silnou a vlivnou organizací, která bude prosazovat jednotný komunikační standard, mezinárodně uznávanou ochrannou značku a logotyp. U výrobků, které projdou certifikací podle standardu organizace Convergence a ponesou schválenou značku, budou mít uživatelé jistotu, že tyto výrobky budou funkční v komunikačních sítích všech tří zúčastněných sdružení. To přinese uživateli podstatnou výhodu v tom, že se nebude muset omezovat na výrobky jediného dodavatele, ale bude mít mnohem širší výběr produktů.