Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

ControlTech má nového generálního ředitele

ControlTech má nového generálního ředitele

V minulém čísle časopisu Automa jsme informovali o tom, že na pozici generálního ředitele společnosti ControlTech nastoupil 1. 6. 2007 Ing. Josef Kolář. Mnozí pana Koláře jistě znají ze společnosti Siemens, kde působil na řídicích funkcích celkem 23 let. Požádali jsme jej, aby nám přiblížil, s jakými cíli do společnosti ControlTech nastoupil.

Pane řediteli, především mi dovolte, abych vám poblahopřál ke jmenování do nové funkce. Jaké to je, „změnit dres“ po tak dlouhé době?
Musím říci, že osobně ne zrovna jednoduché, ale profesně, kdy už jsem cítil určitou potřebu změny, docela příjemné. Když jsem se rozhodl skončit u společnosti Siemens, dostal jsem několik zajímavých nabídek. Ta od společnosti ControlTech se mi z nich zdála nejzajímavější. Mám mnoho plánů, které bych chtěl uskutečnit. Začínat něco nového je pro mě velká výzva.

Než se dostaneme k plánům do budoucna, můžete prosím nejprve trochu přiblížit společnost, kterou řídíte?
Společnost ControlTech je výhradní distributor společnosti Rockwell Automation. Kromě toho distribuuje výrobky několika dalších firem. Sídlo má v Kolíně a kromě České republiky působí také na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajině.

Mnozí lidé si spojují společnost ControlTech s firmou Spel. Jaký je jejich vztah?
ControlTech a Spel jsou dvě samostatné společnosti. Spel, spol. s r. o., je, na rozdíl od společnosti ControlTech, inženýrská a výrobní skupina firem zaměřená na komplexní dodávky a servis v oblasti automatizace a řízení technologických procesů a budov. Spolupracuje se společností ControlTech jako s distributorem podobně jako s dalšími distributory a výrobci automatizačních prostředků. ControlTech ovšem spolupracuje i s dalšími systémovými integrátory.

Vraťme se ke společnosti ControlTech. O jak velkou firmu jde z hlediska obratu a počtu zaměstnanců?
Společnost ControlTech měla v loňském roce obrat 14 milionů eur. V České republice má 43 zaměstnanců, osm na Slovensku, devět na Ukrajině a pět v Maďarsku. Protože jde o distribuční firmu, disponuje velkým skladem, kde je zboží za přibližně 1,25 milionů eur. To jí umožňuje rychle reagovat na potřeby zákazníků.

Společnost Rockwell Automation rozšiřuje své aktivity v Polsku, Rusku, Rumunsku a dalších zemích východní Evropy a Balkánu. Bude se na tom ControlTech nějak podílet?
Zatím se nepočítá, že by se geografická působnost společnosti ControlTech dále rozšiřovala. Naším cílem je zvyšovat podíl produktů společnosti Rockwell Automation na trzích, kde již působíme. Myslím, že v tom ještě můžeme mnohé udělat.

Jaký je podíl společnosti Rockwell Automation na místním trhu ve srovnání s konkurencí?
To je v České republice docela těžká otázka, protože, na rozdíl např. od Německa, zde žádné hodnověrné statistiky neexistují.

Zmínil jste se, že ControlTech působí též na Ukrajině. Jaké je postavení společnosti Rockwell Automation v této zemi?
Stručně řečeno vyčkáváme. Politická i hospodářská situace na Ukrajině je složitá a jít zde do velkých, dlouhodobých projektů je hodně riskantní. Je to však ohromný trh s velkým potenciálem rozvoje a my jsme připraveni zde rozvinout své aktivity, jakmile se situace stabilizuje.

Mohl byste přiblížit, čím se zabývá divize IndustryNet?
Divize IndustryNet doplňuje sortiment společnosti Rockwell Automation o komponenty pro průmyslové sítě, bezdrátové i kabelové, a pro přenos dat. Jde o produkty firem Satel, Hirschmann, Prosoft Technology, Teltonika, Hitachi a Zamir. Divize IndustryNet je relativně mladá a její podíl na obratu společnosti zatím není velký. V tomto oboru je velká konkurence a prorazit zde není snadné. Pro zákazníky je ale výhodné, že mohou komponenty pro celý systém nakoupit od jednoho dodavatele.

Přistupme ke klíčové otázce rozhovoru: s jakými představami jste do společnosti ControlTech přišel a co je vaším cílem?
Mám zkušenosti z předchozího zaměstnání, a proto jsem měl představu, co znamená řídit distribuční firmu. Chtěl bych zde uplatnit svoje myšlenky a nápady a spojit je s tím nejlepším, co v oblastech řízení firmy, vztahů se zákazníky a marketingu uplatňuje společnost Rockwell Automation a co bylo zavedeno ve společnosti ControlTech.

Priority jsou jasné: zvětšení obratu a podílu na trhu. V současné době kontaktuji zákazníky, jezdím za nimi a zjišťuji, co se jim na společnosti ControlTech líbí a co ne a jak nás srovnávají s konkurencí. Cestováním strávím mnoho času, ale považuji osobní přístup k zákazníkům za to nejdůležitější v obchodní práci. Myslím, že největší šanci máme u firem, které vyžadují specifický přístup – pružnější, než nabízejí velké firmy.

Za důležitý považuji také partnerský vztah se systémovými integrátory a výrobci strojů a zařízení. Náš vztah musí být oboustranně výhodný. Chci-li je přesvědčit, aby používali naši techniku, musím jim umět také něco nabídnout. Mým záměrem je postavit se na stranu systémových integrátorů např. i v některých výběrových řízeních. A to třeba i takovým způsobem, že bychom se jako ControlTech sami účastnili výběrových řízení a potom systémové integrátory přizvali k účasti na projektu.

Jaký je přesně vztah společností ControlTech a Rockwell Automation?
Jak jsem již uvedl, jsme distributorem společnosti Rockwell Automation. Rockwell Automation má v Praze své obchodní zastoupení, se kterým úzce spolupracujeme. Za pomoci komerčních inženýrů tato kancelář zajišťuje technickou podporu produktů Rockwell Automation, školení zákazníků i systémových integrátorů, ale má i své komerční inženýry. Proto právě nyní pracujeme s Michaelem Trezzim, který byl 1. srpna 2007 jmenován na post branch manager společnosti Rockwell Automation v regionu Česko, Slovensko a Maďarsko, na vypracování společné strategie tak, abychom naše síly vhodně rozložili v rámci celého trhu. Mým partnerem u společnosti Rockwell je také Jiří Vepřek, obchodní ředitel pro celý region střední a východní Evropy. Mimochodem, s panem Vepřekem jsme se dříve střetávali u některých zákazníků, já za firmu Siemens, on za firmu ABB, kde pracoval na pozici division manager.

Rockwell Automation je americká firma. Jaké to přináší výhody a nevýhody na evropském trhu, ať jde o zákazníky nebo např. o projekty podporované EU?
V podstatě žádný podstatný rozdíl nepociťuji. Některé společnosti sice dávají přednost americké technice, protože mají americké vlastníky, ale ani tam není naše pozice samozřejmá a musíme ji obhajovat.

Co se týče projektů podporovaných EU, jde o výběrová řízení, jichž se může účastnit každý, k žádné diskriminaci firem ze zemí mimo EU zde rozhodně nedochází. Je-li podmínkou, že např. 70 % výkonů musí realizovat místní firmy, není pro nás problém ji splnit: stavební a montážní práce, oživování systémů, uvádění do provozu, to vše dělají místní firmy a objem těchto prací vždy podstatně převyšuje cenu námi dodaných komponent.

Vraťme se k cílům společnosti ControlTech. Můžete je stručně shrnout?
Jak jsem již řekl, ControlTech je malá, rodinná firma, která si může dovolit udržovat těsnější a osobnější vztahy se zákazníky než velké společnosti. To je naše výhoda. Přitom je za námi společnost Rockwell Automation s nabídkou špičkových a spolehlivých produktů. Kromě moderní techniky dokážeme nabídnout zákazníkům také slušnou cenu, technickou podporu a servis. Chceme dělat korektní, poctivé obchody, které se vyplatí nám i našim partnerům a zákazníkům.

B>Děkuji vám za rozhovor a přeji v nové funkci hodně úspěchů.

Rozhovor vedl Petr Bartošík

Obr. 1. Ing. Josef Kolář, generální ředitel společnosti ControlTech

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde