Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Control Web 7

Byť je průmyslová automatizace spíše konzervativním oborem, autoři softwarových aplikací vytvářených na zakázku nemají pod tlakem současného prudkého vývoje informační techniky takový klid jako v minulosti. Roste počet přenosných zařízení, standardem se stávají zobrazovače s velmi vysokým rozlišením, o podíl na trhu bojuje několik operačních systémů, roste podíl cloudových aplikací s přístupem k datům i k programům na dálku a koncoví uživatelé si v aplikacích přejí veškeré funkce i design, na které jsou zvyklí ze svých počítačů a tabletů.

 
Autor zakázkových softwarových aplikací to nemá jednoduché. Často musí vyvinout unikátní aplikaci pro jedno jediné použití. A musí to udělat rychle a hospodárně. Nejenže se musí vyznat v systémech řízení v reálném čase, ale také musí být dobře zorientován v komunikačních systémech, webových službách, grafických programech a databázích. A stále častěji
se začíná setkávat s nutností zpracovávat digitální obraz z kamer. Nejlepší cestu, jak to všechno zvládnout, nabízí programový systém Control Web. Toto prostředí poskytuje jednoduchý přístup ke všemu, co zde bylo uvedeno – současně však zajišťuje dlouhodobou stabilitu a trvalou vzestupnou kompatibilitu všech aplikací.
 

Koncepce a vlastnosti

Nová, sedmá verze si dává za úkol splnit dva hlavní cíle – zjednodušit tvorbu aplikací pomocí zdokonalení integrovaného vývojového prostředí a grafických editačních nástrojů, a především získat celkový náskok před vývojem v oblasti informační techniky. Přicházejí např. tablety a obrazovky s velmi vysokým rozlišením, je zde internetový protokol verze 6, přinášející mohutné rozšíření adresového prostoru, atd. Má-li se změnit stabilní a úspěšný produkt, je tu určité riziko, že dojde k naplnění pořekadla, že každá změna je k horšímu. Tvůrci programu si dávali velký pozor, aby se v nové verzi neztratila žádná dobrá vlastnost. Control Web 7 je do velké míry zcela nový, ale jedinečná koncepce sestavování aplikací z nezávislých komponent, která byla vždy nejsilnější myšlenkou těchto systémů, zůstává zachována, a s ní zůstává zachována i kompatibilita aplikací i ovladačů. Autoři i provozovatelé programového vybavení v prostředí systému Control Web dostávají v dnešním neklidném světě informační techniky pevnou oporu.
 
Pojďme ale k některým novinkám verze 7.
 

Nové grafické uživatelské rozhraní integrovaného vývojového prostředí

Zde nejde jen o moderní vzhled v duchu konfigurovatelných záložkových ploch s ikonami proměnlivých velikostí, ale především o nové nástroje, zlepšující přehled o vyvíjené aplikaci a usnadňující manipulaci s jednotlivými objekty uvnitř aplikace (např. nové funkce palety přístrojů, zarovnávání a napojování objektů, společná manipulace se skupinami objektů atd.). Do modernizovaného uživatelského rozhraní patří rovněž nový textový editor se strukturou bloků textu.
 

Nová struktura grafiky pro GDI, GDI+, Direct2D a OpenGL

Přístup ke grafice byl abstrahován a oddělen od operačního systému. Systém je nyní připraven pro veškeré varianty budoucího rozvoje. I v základní grafice byly rozšířeny možnosti akcelerace pomocí grafických procesorů a programovatelných shaderů.
 

Sjednocení 2D a 3D grafiky v jednom panelu

Třírozměrné virtuální přístroje již nemusí být odkázány na vlastní samostatnou scénu, ale mohou být zařazeny do panelů mezi standardními prvky grafického uživatelského rozhraní. Obdobně i veškeré dvourozměrné virtuální přístroje mohou být vkládány do 3D scény (obr. 1, obr. 2). To umožňuje vytvářet snadno ovladatelné, přehledné a přitom graficky elegantní rozhraní pro operátory.
 

Podpora vektorového standardu SVG

Do aplikací lze zařadit vektorovou grafiku ve standardním formátu SVG. Pro tento formát grafických dat jsou k dispozici 2D i 3D virtuální přístroje (obr. 3, obr. 4). Implementována je i varianta vykreslování vektorové grafiky s maximální podporou grafických procesorů – kromě velké rychlosti je dosahováno i vynikající kvality obrazu. Veškeré části křivek a barev jsou v tomto případě počítány s fragmentovou přesností, tedy samostatně pro každý bod (pixel) výsledného obrazu.
 

Plynulé přizpůsobení grafiky rozlišení zobrazení

Plynulé přizpůsobení grafiky veškerým rozlišením zobrazení s neomezeným zvětšováním a zmenšováním beze ztráty kvality zobrazování je v současné době velmi důležitá vlastnost. Aplikace je možné vyvíjet při jiném rozlišení grafiky, než na kterém pak budou provozovány. Grafické panely se snadno automaticky přizpůsobí libovolnému rozlišení monitorů.
 

Sjednocený model časování

Sjednocený model časování slučuje datově řízené aplikace s aplikacemi reálného času; přesněji řečeno, do aplikací reálného času byla doplněna možnost aktivovat přístroje změnou dat. Díky tomu je možné využít výhody obou systémů současně v jedné aplikaci. A hlavně není nutné před započetím práce přemýšlet a rozhodovat se mezi dvěma možnostmi.
 

Podpora internetového protokolu IPv6

Nový síťový protokol IPv6 přináší především mohutné rozšíření adresového prostoru. Jak vzdálené datové sekce, tak např. virtuální přístroj a webový server mohou nyní komunikovat volitelně prostřednictvím protokolu IPv4 nebo IPv6.
 

Zdokonalené ladicí nástroje

Nový nástroj pro ladění aplikací umožňuje zaměřit sledovaný virtuální přístroj za běhu aplikace a zobrazit jeho data a aktivity. Navíc lze sledovat např. stav komunikací s databázemi, nahlížet i na data ze vzdálených modulů atd. Je také možné zpětně vyhledat aktivní virtuální přístroj na základ dat ve sledovacím okně.
 

Multijazykové aplikace

Aplikaci je možné připravit v několika jazykových verzích současně. Jednotlivé jazykové verze lze pak přepínat nejen během vývoje aplikace, ale také za jejího běhu. Texty ve všech jazycích lze pro usnadnění jazykových překladů ze systému exportovat a opětovně importovat.
 

Nové virtuální přístroje

Přibylo několik nových komponent pro hezčí vzhled i bohatší funkce aplikací.
 

Stoprocentní kompatibilita aplikací

Vše, co bylo doposud vytvořeno, je možné dále používat a rozvíjet.
 

Zhodnocení

Podle vyjádření mnoha uživatelů, kteří pracovali i s předchozí verzí systému Control Web, je produktivita práce v nové verzi 7 znatelně vyšší. Již po krátkém seznámení s novým prostředím se nikomu nechce vracet. To bylo hlavním vývojovým cílem – vytvořit software, se kterým by jeho vývojáři chtěli sami pracovat a který svým uživatelům práci co nejvíce usnadní a zpříjemní.
Roman Cagaš,
Obr. 1. Standardní 2D virtuální přístroje v popředí 3D scény
Obr. 2. Ukázka možností kombinování 2D a 3D objektů v jednom panelu
Obr. 3. Panel s vloženými obrázky ve formátu SVG
Obr. 4. Vektorové SVG objekty lze libovolně umísťovat také do prostoru 3D scény