Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

ContiConnect: sledování stavu pneumatik

Na letošním veletrhu Hannover Messe uvedla společnost Continental systém ContiConnect na sledování vozového parku. Ústředními členy tohoto inteligentního systému jsou senzory tlaku vzduchu umístěné na vnitřní stěně pneumatik (obr. 1). Je-li tlak v pneumatice mimo stanovené rozmezí, vyšle senzor varování. Data ze senzorů jsou zaznamenávána čtecími stanicemi, které jsou instalovány na místech, kudy automobily často projíždějí, jako jsou myčky, čerpací stanice apod. Čtecí stanice odesílá data do ústředny, kde jsou analyzována. ContiConnect využívá webový portál, který nabízí různé režimy pro zobrazování údajů o každé pneumatice. Uložená data je možné zpětně analyzovat. Webový portál dovoluje dálkové monitorování výkonnosti pneumatik celého vozového parku. Na základě získaných údajů mohou správci vozových parků jednat dříve, než nastane problém z důvodu podhuštěných pneumatik. Tím se zmenšuje počet výpadků, snižují se náklady na údržbu a zlepšuje se provozuschopnost vozidel.

Vedle systému ContiConnect pro sledování tlaku v pneumatikách v celém vozovém parku nabízí společnost Continental také systém pro jednotlivá vozidla ContiPressureCheck. Data ze senzoru v pneumatice jsou zobrazována v kabině řidiče a varují ho ještě před tím, než bude stav kritický. 

(ev)

Obr. 1. Senzor instalovaný v pneumatice

Obr. 2. Načítání dat ze senzorů systémem ContiConnect