Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Comsol Multiphysics 3.5 je rychlejší a má výkonnější rozhraní

Softwarový nástroj Comsol Multiphysics® od švédské společnosti Comsol® umožňuje modelovat fyzikální procesy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE) s následným řešením metodou konečných prvků (MKP, FEM). Program obsahuje specializované moduly s definovanými PDE a uživatelskými dialogy pro zadávání vlastností materiálů i okrajových podmínek. Nová verze Comsol Multiphysics 3.5 je rychlejší při řešení velkých úloh a nabízí výkonnější import z různých systémů CAD a součinnost s ECAD.
 
Hlavním přínosem verze Comsol Multiphysics 3.5 jsou vylepšené a optimalizované řešiče, podstatně urychlující řešení časově závislých úloh z oborů strukturální mechanika, elektromagnetismus, akustika a proudění tekutin. V oblasti FEM nabízí Comsol Multiphysics 3.5 nové možnosti při generování sítě prvků v mezní vrstvě.
 
Významně je vylepšen CAD Import Module, který nyní využívá geometrické jádro Parasolid v každém kroku importu geometrie, z čehož plynou mnohé výhody. Obousměrné rozhraní on-line se systémem CAD SolidWorks podporovaly již starší verze tohoto modulu. Nyní je toto propojení vylepšeno a navíc je přidáno stejné propojení s programem Autodesk Inventor. Výsledkem je větší produktivita práce při tvorbě geometrického modelu a možnost využívat systémy s distribuovanou pamětí, např. výpočetní klustery na bázi linuxu i windows. Vylepšení dále doznaly Chemical Engineering Module, nadstavbový AC/DC Module, Structural Mechanics Module, MEMS Module a Heat Transfer Module. Podrobné informace o všech zmíněných nástrojích lze získat u zástupce společnosti Comsol pro ČR a Slovensko, firmy Humusoft s. r. o. (http://www.humusoft.cz).
(kb)