Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Compas zve na SVĚTOVOU PREMIÉRU inteligentní výroby I4.0

Sesterské společnosti Compas automatizace, spol. s r. o. a Compas robotika, s. r. o. návštěvníkům letos na MSV v Brně společně představí novinky a trendy v oblasti průmyslové automatizace, výrobního informačního systému, výroby strojů a robotiky. 

Obr. 1. Sídlo společnosti Compas automatizace ve Žďáru nad Sázavou

Hlavními tématy MSV jsou průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy obory, v nichž skupina Compas vyniká, ať jde o vlastní vývoj, nebo realizaci projektů. Digitální továrna Compas je pomyslný digitální nervový systém továrny. Compas automatizace implementuje dva vlastní koncepty, pro diskrétní a dávkové výroby. 

„Chytrá“ digitální továrna Compas

„Chytrá“ digitální továrna Compas vychází ze standardů Industrie 4.0 (I4.0). Letos návštěvníci ve stánku společnosti Compas uvidí světovou premiéru – první výsledky zcela nového přístupu k výrobním procesům, založeného na decentrálním řízení  prostřednictvím „inteligentních“ prvků výroby.

Obr. 2. Compas automatizace, spol. s r. o. založila sesterskou pobočku Compas robotika s. r. o.

Digitální továrna Compas je řešení vhodné pro kompletní digitalizaci plánování a řízení výroby, logistiky a údržby. Zajišťuje integrované řízení továrny od ekonomické úrovně přes automatizaci technologických zařízení až po dodávky strojů, zařízení a implementaci robotů. K přínosům patří efektivní výroba, úspora pracovníků, nahrazení ruční práce roboty (včetně kolaborativních), a tudíž významný nárůst produktivity práce. Kompletní digitalizace je zárukou zvýšení rychlosti, přesnosti i jakosti výroby. S Digitální továrnou Compas se papírová dokumentace pro výrobní podniky stává minulostí a nahrazuje ji práce s digitální podobou aktuálních dat.

Některé klíčové metody a postupy, které jsou důležité pro vytvoření Digitální továrny, byly již dříve v systémech řízení a automatizace výroby používány. Jednou z nich je princip hluboké systémové integrace výrobních funkcí, obsažený v současných MES, systémech ERP a pokročilých řídicích systémech. Hlubokou systémovou integraci aplikovala firma Compas automatizace v konceptu Elektronického řízení výroby již od roku 2008. Digitální továrna Compas tak jen dále rozvíjí již osvědčený koncept hierarchického řízení výroby na platformě MES/MOM systému COMES.

Compas proto vystaví i nové a aktualizované aplikace MES/MOM systému COMES:

  • COMES MOM pro flexibilní řízení výrobních a montážních operací výrobkem dle I4.0,
  • COMES APS pro pokročilé elektronické plánování diskrétní výroby a údržby,
  • COMES OEE pro monitorování a vyhodnocovaní efektivity výroby,
  • COMES WMS pro interní logistiku výroby a dokladování průběhu (traceability) výrobních procesů,
  • COMES Maintenance, systém řízení údržby podniku (CMMS). 

Compas robotika

Firma Compas, aby vyhověla potřebě svých zákazníků v dodávkách komplexních výrobních celků, spustila před dvěma lety novou inženýrskou aktivitu v oblasti dodávek strojů, zařízení a robotiky. Velký zájem zákazníků o tyto aktivity je řešen v nové společnosti Compas robotika, spol. s r. o. V současné době má tato společnost vlastní konstrukční a výrobní kapacity a výrobní halu. Pro vývoj zařízení používá systémy CAD Siemens NX a Eplan (obr. 2) a příslušný simulační software. Cílem nové firmy je výroba a dodávky robotických pracovišť, linek a jednoúčelových strojů. Firma svým zákazníkům nabízí řešení jejich investičních záměrů, počínaje koncepční studií a simulací robotických pracovišť přes konstrukci technologických zařízení a jejich automatizaci až po zprovoznění nového zařízení, včetně následné podpory a servisu.

Obr. 3. Compas spolupracuje s předními výrobci robotů, jejichž produkty implementuje do dodávaných výrobních zařízení

Compas implementuje do výrobních procesů také systémy počítačového vidění. Zaměřuje se zejména na projekty nahrazující lidskou práci robotem všude tam, kde to dříve nebylo myslitelné, např. v robotické montáži, a rovněž tam, kde klasická mechanizace již nestačí. Cílem je rovněž úspora nákladů na pracovní sílu a eliminace manuálních činností nebezpečných pro zdraví pracovníků.

Firma oslovuje zákazníky v různých odvětvích průmyslu, zejména ve strojírenství, automobilovém průmyslu, farmacii a potravinářství. Spolupracuje s předními výrobci robotů, jejichž produkty implementuje do výrobních zařízení svých zákazníků (obr. 3). Pro studie proveditelnosti robotických pracovišť hojně využívá simulační nástroje, díky nimž zákazníkům nabízí optimální variantu řešení jejich požadavků na změnu výrobního procesu. Při navrhování svých řešení používá nejnovější technologie dostupné na trhu a v mnoha případech je mezi prvními v České republice, kteří je používají. Již dlouhodobě partnersky spolupracuje s vybranými dodavateli speciálních technologických zařízení, což zaručuje spolehlivost v dodávkách zařízení jako celku.

(Compas)