Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

COMPAS pomáhá výrobním podnikům s digitalizací výroby

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí společnost Compas automatizace, spol. s r. o., své inovativní řešení digitální továrny Compas i novou aktivitu – konstruování a výrobu strojů a zařízení. K novinkám letošní expozice patří také simulace robotických pracovišť pro virtuální ověření implementace robotů ke strojům a technologickým linkám v novém grafickém prostředí.

Ve stánku budou představeny koncepty aplikací systému MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operation Management) s názvem COMES pro řízení montáží v diskrétní výrobě, modul řízení interní logistiky COMES WMS (Warehouse Management System) a řízení údržby CMMS (Computerized Maintenance Management System) COMES Maintenance. Firma Compas automatizace pomáhá svým zákazníkům realizovat jejich cíle i ve vizi Industry 4.0, kterou dílčím způsobem naplňuje svým konceptem Digitální továrny Compas. 

Obr. 1. Firma Compas automatizace nabízí kromě oživování robotů nově také služby své konstrukční kanceláře

Technologie, stroje a robotika

Compas konstruuje jednoúčelové stroje a zařízení podle požadavků zákazníků. Služby zahrnují rovněž úpravy existujících strojů i linek, implementaci robotů a s tím související úpravy technologických zařízení.

Dodávku zařízení zajišťuje od návrhu konstrukce přes výrobu, po montáž a uvedení do provozu. Součástí dodávky je rovněž část elektro a automatizace zařízení. Compas zajišťuje také záruční i pozáruční servis.

Robotická pracoviště

Firma Compas spolupracuje s předními výrobci robotů. Roboty implementuje do výrobních procesů svých zákazníků s podporou nejmodernějších simulačních nástrojů. Předchází se tak možným kolizím při zprovozňování robotizovaných linek a zařízení. Technologické funkce je možné v co největším rozsahu vyzkoušet již při vývoji, čímž se zkracují nutné výrobní odstávky na minimum.

Integrované řízení výroby, logistiky a údržby

Compas pomáhá svým zákazníkům realizovat jednotlivé funkce MES a kompletní integraci systémů. Nabízí jim COMES MOM – systém pro integrované řízení výroby, logistiky a údržby. 

Sofistikovaná automatizace

Pod pojmem „sofistikovaná automatizace“ se skrývá automatizace jednotlivých výrobních operací podporovaná recepturovým řízením, která umožňuje dosáhnout velké flexibility výroby. Výrobní operace jsou řízeny na základě specifikace výrobku. 

Přínosy Digitální továrny Compas

Integrované řízení výrobních závodů od ekonomické úrovně přes automatizaci až po technologická zařízení přináší:

 • značné úspory pracovníků, u nových technologií až desítky procent, nahrazení ruční práce roboty,
 • významný nárůst produktivity práce v souvislosti s úsporou personálu díky robotizaci,
 • kompletní digitalizaci výroby (zvýšení rychlosti, přesnosti i jakosti výroby, nahrazení papírové dokumentace),
 • podporu obchodní integrace, systémů ERP (Enterprise Resource Planning) a EDI (Electronic Data Interchange) informacemi z výroby (v reálném čase),
 • vertikální integraci – provázání všech výrobních funkcí do integrovaného systému,
 • podporu vysoké efektivity výroby, minimalizaci ztrát a neproduktivních časů,
 • podporu flexibility výroby i malých sérií až do kusové výroby,
 • virtualizaci řídicího systému, ověření jeho funkce a urychlení uvádění do provozu,
 • podporu personálního managementu ve výrobě (oprávnění, kvalifikace a motivační odměňování pracovníků),
 • podporu výrobního týmu (manažerů, mistrů a operátorů) informacemi v reálném čase pro nejlepší výsledky,
 • podporu efektivní práce údržby pokročilými funkcemi (autodiagnostika, analýza měření veličin apod.),
 • zajištění integrovaného inženýrinku pro operativní řízení výroby (od specifikace výrobků i jejich variant přes řízení výroby výrobkem, dokumentování výroby a podporu řešení reklamací až po zajištění značení výrobků a integrované řízení interní logistiky). 

Osobní setkání na MSV v Brně

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude společnost Compas automatizace vystavovat v pavilonu G1, ve stánku č. 107. Výstavní stánek se hodí k osobnímu setkání se zákazníky a odborným konzultacím. Pracovníci firmy Compas automatizace se těší na návštěvníky a rádi jim představí letošní exponáty:

 • „Digitální továrna“ – simulace automatizované výrobní linky s roboty,
 • COMES MOM – flexibilní řízení výrobních nebo montážních operací v souladu s vizí Industry 4.0,
 • COMES APS – pokročilé elektronické plánování diskrétní výroby a údržby,
 • COMES OEE – monitoring a vyhodnocování efektivity výroby,
 • COMES WMS – řízení materiálů a jejich toků ve výrobě včetně traceability výroby,
 • COMES Maintenance –systém CMMS pro řízení údržby podniku.

Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.compas.cz, www.oee.cz a www.comes.eu

(Compas automatizace, spol. s r. o.)