Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

COMbricks – modulární systém pro vzdálenou diagnostiku sítě Profibus

V mnoha situacích je třeba rozdělit síť Profibus na několik segmentů, které jsou od sebe galvanicky odděleny. Buď je třeba dodržet podmínky správné instalace sítě Profibus (počet stanic v segmentu, délka segmentu), nebo preventivně galvanicky oddělit jednotlivé segmenty sítě vzhledem k sobě. Klasický opakovač (repeater) Profibus se použije v případě, kdy je třeba síť Profibus rozdělit na dva segmenty. Je-li třeba rozdělit síť na více segmentů, např. do hvězdicového zapojení, použije se síťový rozbočovač (hub) – např. ProfiHub B5.
 
COMbricks přináší zcela nový princip vytváření segmentů v sítích Profibus. Díky modularitě lze v jedné sestavě COMbricks spojit dva až dvacet segmentů a každý z nich je navíc permanentně monitorován pomocí vestavěného analyzátoru Profi-Trace (obr. 1).
 
Moduly COMbricks jsou připojeny na sběrnici v počtu do deseti modulů a při provozu je lze libovolně přidat nebo odebrat. Do každého modulu jsou připojeny dva segmenty sítě Profibus (s galvanickým oddělením) a ke každému segmentu lze připojit až 31 zařízení. V závislosti na použité rychlosti komunikace může délka segmentu dosahovat až 1 200 m.
 

Permanentní diagnostika sítě Profibus ve webovém prohlížeči

 
Díky systému COMbricks může uživatel snadno na dálku monitorovat funkci sítě Profibus, a mít tak přehled o fungování této
sítě. V rámci prevence COMbricks uživateli pošle e-mailovou zprávu v případě, že se v síti Profibus vyskytnou nežádoucí stavy, jako např. opakování zpráv, ztráta stanice, žádost stanice slave o diagnostiku apod. Veškeré nežádoucí stavy se zaznamenávají do vestavěné paměti a lze je následně přečíst prostřednictvím internetového prohlížeče. Není třeba instalovat žádný specializovaný software, stačí pouze zadat IP adresu jednotky COMbricks do webového prohlížeče.
 
COMbricks nevyžaduje adresu sítě Profibus, takže není třeba měnit hardwarovou konfiguraci CPU. Po připojení napájení začne COMbricks automaticky monitorovat zprávy v síti Profibus a zaznamenávat veškeré nežádoucí zprávy do vestavěné paměti. Je-li třeba, je možné na dálku záznamenat např. půl milionu zpráv, a ty potom přehrát k sobě do počítače, kde je lze otevřít a následně podrobněji analyzovat v programu ProfiTrace2.
 
COMbricks permanentně monitoruje zprávy typu:
  • ztráta stanice,
  • synchronizace zprávy,
  • opakování zprávy,
  • zničená zpráva,
  • žádost stanice slave o diagnostiku,
  • chyby protokolu,
  • chyby konfigurace a parametrizace,
  • identifikace dostupných stanic v síti.

Dostupnost na českém trhu

 
Jednotky COMbricks vyrábí nizozemská firma Procentec, která se specializuje na komponenty pro komunikační sítě Profibus a Profinet. Na český trh je dodává společnost Foxon, s. r. o., která Procentec na českém trhu zastupuje již od roku 2008. Společnost Foxon získala letos v květnu od firmy Procentec ocenění nejvyšší kvality poskytovaných služeb v oblasti prodeje a podpory produktů, titul Zlatý distributor, a to jako první z jejích 45 distributorů z celého světa.
Ing. Jaromír Peterka, FOXON s. r. o.
 
Obr. 1. Různé možnosti segmentace sítě Profibus