Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

COMbricks – modulární opakovač s permanentní diagnostikou

COMbricks je zcela nový typ diagnostického opakovače (repea­teru) pro vytváření segmentů v sítích Profibus. Díky modularitě lze v jedné sestavě COMbrick spojit dva až dvacet segmentů a každý z nich je navíc permanentně monitorován pomocí vestavěného ana­lyzátoru ProfiTrace.
 
V rámci preventivní diagnostiky COMbricks pošle e-mailovou zprávu v případě, že se v síti Profibus vyskytnou nežádoucí stavy, jako např. opakování zpráv, ztráta stanice, poškozené zprávy, žádost stani­ce slave o diagnostiku apod. Veškeré nežádoucí a mimořádné stavy se zaznamenávají do vestavěné paměti a lze je následně přečíst prostřed­nictvím internetového prohlížeče. Není třeba instalovat žádný specia­lizovaný software, stačí pouze zadat IP adresu opakovače COMbricks do webového prohlížeče.
 
Minimální konfigurace pro vzdálený dohled nad sítí Profibus je jeden řídicí modul (červený mo­dul) plus jeden opakovač (modrý modul). Opakovač může být pou­žíván také pouze jako nástroj k mo­nitorování sítě Profibus, bez funk­ce opakovače. Pro jeho instalaci do existující sítě Profibus není zapotřebí adresa, tzn. že není nutné měnit hardwarovou konfiguraci v CPU. K počítači je COMbrick připojen pomocí Ethernetu nebo internetu.
 
Díky svým jedinečným vlastnostem je COMbricks spolehlivý diagnostický opakovač, který je ideální do nových i starších sítí Profibus, ve kterých je kladen důraz na stoprocentní funkčnost sítě, jednodu­chost instalace opakovače a jeho intuitivní ovládání.
 
FOXON s. r. o., tel.: +420 484 845 555, www.foxon.cz, e-mail: jaromir.peterka@foxon.cz