Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2018

Moravské přístroje ǀ ATEsystem ǀ Turck ǀ Teco ǀ Leonardo Technology ǀ SIDAT ǀ D-Ex Instruments ǀ EPLAN ǀ TOP Instruments ǀ Amtek ǀ Tecon ǀ Murrelektronik CZ ǀ JUMO Měření a regulace ǀ Beckhoff ǀ DREAMland ǀ Balluff CZ ǀ Micro-Epsilon ǀ Endress + Hauser ǀ BD Sensors ǀ Euchner electric ǀ HARTING ǀ KROHNE ǀ Kobold ǀ Schunk

Moravské přístroje a. s.   V 7.03

www.mii.cz

Stánek společnosti Moravské přístroje naleznou návštěvníci veletrhu Amper opět v hale V. Tentokrát bude představena výrazná novinka – programový systém Control Web 8. Toto programové prostředí je svým rozsahem a funkčností silným nástrojem pro digitalizaci průmyslu.

Obr. 1. Komplexní automatizace a digitalizace výrobního provozu v softwarovém prostředí ControlWeb

Prohlédnout si bude možné rovněž vědecké CCD kamery řady Gx, průmyslové kamery DataCam, řídicí systémy DataLab a také programové vybavení pro strojové vidění VisionLab. Návštěvníci jsou zváni, aby si vše osobně prohlédli a prodiskutovali své požadavky s odborníky společnosti Moravské přístroje.

ATEsystem         V4.14

www.atesystem.cz

Společnost ATEsystem představí na veletrhu Amper celé své portfolio. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout živé demo ukazující aplikace strojového vidění realizované na základě platformy ATEster. Uvidí několik systémů kontroly automobilového světlometu, které ověří přítomnost a tloušťku lakových vrstev, světelné funkce a také přítomnost jednotlivých dílů.

Dále budou k vidění atraktivní ukázky použití kamer pro strojové vidění. Multispektrální řádková kamera JAI je ideální pro inspekci tiskovin, textilií a nekonečných pásů s požadavkem na mimořádně kvalitní barevnou interpretaci. Průmyslové kamery Basler s vysokým rozlišením ve spojení s průmyslovým mikroskopovým objektivem Vision Control bude předvedena na projektu automatizované kontroly waferů.

Obr. 2. Ve stánku ATEsystem se návštěvníci seznámí s využitím kamer pro strojové vidění

Funkce 3D kamery Automation Technology budu ukázány na příkladu kontroly tvaru automobilových dílů s přesností na setiny milimetru. Pro práci s malými díly bude prezentována sestava s HDMI kamerou Sentech, která zobrazí živý náhled bez nutnosti připojeného počítače. V neposlední řadě budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si produkty vyvinuté firmou ATEsystem, např. kamerový kryt s ochrannou vzduchovou clonou.


Turck, s. r. o.     V 2.06

www.turck.cz

V souvislosti se současným trendem digitalizace v automatizované výrobě představí Turck zcela nový koncept sběru, analýzy a zobrazení dat pomocí cloudových služeb vhodných zejména pro koncepci Industry 4.0.

Obr. 3Kompaktní PLC s krytím IP67 s CoDeSys 3 a podporou cloudových služeb.

Díky partnerství se společností Vilant Systems představí Turck rozšířenou nabídku radiofrekvenčních identifikačních systémů UHF RFID, které umožňují nabízet kompletní řešení na míru zahrnující vše, od hardwaru, datových nosičů, antén, řídicích systémů a softwaru až po integraci identifikačních řešení do stávajících systémů ERP.

Na stánku nebude chybět ani standardní nabídka produktů automatizace společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG, jako jsou komponenty pro procesní automatizaci, přístroje s rozhraním IO-Link či zařízení RFID značky BLident. Návštěvníci si prohlédnou bezpečnostní prvky a systémy, optické a laserové senzory a vychystávací systémy pick-to-light společnosti Banner Engineering Corp. Ve stánku budou k vidění také rotační snímače, čítače a zobrazovače značky Fritz Kübler GmbH, nebo produkty společnosti LMI Technologies Inc. pro velmi přesné 2D a 3D měření pomocí laserových profilových senzorů a strukturovaných LED světel.

Teco a. s.     P 4.12         

www.tecomat.cz

Teco a. s. je tradiční výrobce řídicích systémů třídy PLC a PAC – programovatelných automatů Tecomat řady TC700 a Foxtrot. Jejich aplikační obory lze rozdělit do tří směrů, které budou ve výstavním stánku symbolizovány třemi pilíři, kterým lze přiřadit přívlastek „chytrý - smart“: chytrá výroba v duchu programu Průmysl 4.0 – chytré domy, budovy a jejich energetika – chytrá města a jejich vybavení.

Jako obvykle bude i letos prezentován bohatý sortiment hardwaru a softwaru, centrální moduly systému Foxtrot, periferní moduly řízení strojů, pro techniku budov, pro efektivní energetiku a se solárními zdroji a s akumulaci energie, komponenty pro chytrá města, ale i programové systémy pro komunikaci a pro vývoj aplikací, např. nová verze vývojového systému Mosaic, Teco Route apod. Představeny budou i úspěšné aplikace řídicích systémů Tecomat doma i v zahraničí.

Obr. 4. První model řady Foxee pro podporu technického vzdělávání

Teco a. s. si dlouhodobě uvědomuje potřebnost technického vzdělávání pro rozvoj automatizace v českých podnicích. Svůj výukový projekt EDUtec, zaměřený na spolupráci se školami a na podporu technického vzdělávání (aktivní již přes 20 let), rozšiřuje o nový směr EDUtec Robotic. Jeho první produkty řady Foxee budou rovněž představeny a stánku (obrázek).

Leonardo technology s. r. o.      V 8. 14

www.LT.cz

 Již více než 16 let řeší společnost Leonardo Technology projekty průmyslového značení od myšlenky až po instalaci. Firma zabezpečuje veškeré požadavky průmyslového značení a identifikace spolu s vlastní výrobu spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny. Na veletrhu Amper 2018 představí hi-tech novinky, a to hned ve dvou expozicích.

V první expozici zaměřené na technologie bude hlavním lákadlem funkční automat s inkjet tiskárnou JetSet z vlastní produkce Leonardo Technology, která je speciálně navržena pro inteligentní potisk obalů v balicích strojích typu thermoforming a která se vyváží do celého světa. Díky propojení se softwarem NiceLabel a napojením na ERP, MES a další systémy zákazníků je tisk velmi jednoduchý. Spočívá pouze v odeslání tiskové úlohy do tiskárny a stisknutím tlačítka start na intuitivním dotykovém terminálu.

Obr. 5. Sklenovací hlavy laserů Solaris

K vidění budou i další novinky z oblasti vláknových, CO2, zelených a UV laserů Solaris. Oblast inkoustového značení bude zastoupena legendární inkoustovou tiskárnou Leibinger v čele s nejrychlejším typem na světě, JET3up RAPID, která značí rychlostí 1000 m/min.

Druhá expozice bude věnována spotřebním materiálům pro termotransferové tiskárny (etikety, TTR pásky a originální tiskové hlavy).

 

SIDAT, spol. s r. o.     V 6.05

www.sidat.cz

Stánek firmy SIDAT, spol. s r.o., Praha se ponese v duchu motta „Modernizujte a digitalizujte vaši automatizovanou výrobu“. Motto vyjadřuje nejnovější trendy v průmyslu, a to zvýšené úsilí při pokračující modernizaci stávajících výrobních technologií a jejich digitalizaci.

Návštěvníci budou seznámeni se strukturou komplexních služeb, které firma více než čtvrtletí úspěšně poskytuje. Tyto služby zahrnují vše od dodávek elektro a provozního přístrojového vybavení, přes řízení a systémy HMI/SCADA na platformách Siemens a ProLeiT, až po sběr výrobních dat pro monitorování kvality, efektivity nebo energetiky.

Oblast digitalizace bude reprezentována představením společnosti SIDAT Digital s. r. o., jako společné firmy SIDAT, spol. s r.o., Praha a SOVA Digital, a. s., Bratislava. Vizí společnosti SIDAT Digital je v českých a slovenských průmyslových podnicích uplatňovat strategii Průmyslu 4.0 a tím podporovat vznik výrobních technologií, ve kterých budou fyzické výrobní systémy propojeny digitálními prostředky.

Součástí veletržní prezentace bude také ukázka spolupráce společnosti SIDAT s akademickou sférou, a to jejích aktivit v rámci nově vzniklého Národního centra průmyslu 4.0 při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC).


D-Ex Instruments, s. r. o.            V 1.19

www.dex.cz

Ve stánku společnosti D-Ex Instruments budou k vidění novinky z nabídky měřicí, regulační a kalibrační techniky, signalizace, řídicích systémů, průmyslových armatur a další výrobky pro náročné průmyslové prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Novinkou je sortiment kalibrátorů tlaku, teploty a elektrických veličin Additel (USA), zvláště pak automatické ruční kalibrátory tlaku ADT760 se zabudovaným zdrojem tlaku. Mezi další novinky patří také ultrazvukový kapalinový průtokoměr Bronkhorst ES-Flow či snímač polohy Wachendorff s rozhraním Profinet.

Obr. 6. Novinky z oboru měřicí, regulační a kalibrační techniky ve stánku D-Ex Instruments

Návštěvníci se dále seznámí s jiskrově bezpečnými ručními LED svítilnami Adalit, s moduly pro jiskrově bezpečný Ethernet, s testerem přepěťových ochran nebo snímači vlhkosti a průtoku sypkých látek. Vystavena budou i kompresní, závitová a ultračistá šroubení, kulové kohouty a jehlové ventily, opletené hadice, manometry, bimetalové teploměry i bezodkapové hadicové rychlospojky. Prezentován bude také široký sortiment hladinoměrů KSR Kuebler a vlhkoměry firmy Vaisala, včetně nového snímače peroxidu vodíku HPP270.
EPLAN Software & Services        P 4.02

www.eplan.cz

Na veletrhu Amper 2018 představí společnost Eplan software Syngineer propojující prostřednictvím mechatronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadnění komunikace a změnového řízení napříč různými obory a urychlení konstrukčního a vývojového procesu v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství budou hlavními tématy tohoto stánku. Díky propojení činností se velmi zjednodušuje vedení projektu. Aktuální přehled o všech činnostech prováděných na projektu snižuje administrativu a chybovost při vedení projektu.

Dalším nosným tématem bude Průmysl 4.0. Společně s firmou Rittal představí Eplan možnost vývoje výrobků od návrhu až po výrobu. Návštěvníci tak budou mít možnost spatřit na jednom místě výhody digitálních technologií během fáze vývoje výrobků - interakci softwaru, dat a konfiguračních řešení, což pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů.


TOP Instruments, s. r. o.             V 1.02

www.topinstruments.cz

Návštěvníci veletrhu Amper naleznou ve stánku společnosti Top Instruments měřicí přístroje rakouské firmy Schaller, kterou Top Instruments v České republice nově zastupuje.

Obr. 7. Přístroj značky Schaller pro měření vlhkosti chmele

Firma Schaller vyvíjí a vyrábí přístroje pro měření vlhkosti materiálu. Přístroje nacházejí uplatnění, především v zemědělství, potravinářství, bioenergetice, stavebnictví, výrobě papíru a textilu a dalších odvětvích.

Kalibrační laboratoř firmy Schaller je akreditována pro kalibraci na základě měření vlhkosti materiálu metodou sušicí pece. Přístroje firmy Schaller jsou pak schopné měřit se stejnými výsledky, nikoli však v řádu mnoha hodin, ale v řádu sekund. Kromě samotných měřicích přístrojů dodává firma Schaller i rozmanité příslušenství, od přesných vah přes transportní boxy až po software pro sledování a analýzu dat. Díky firmě Schaller je společnost Top Instruments schopna dodat zákazníkům kompletní řešení pro měření vlhkosti rozličných materiálů, jakými jsou např. biomasa, obiloviny, papír, kůže nebo chmel. Kromě toho bude možné si ve stánku prohlédnout rovněž snímače tlaku, vlhkosti vzduchu a průtoku od tradičních dodavatelů společnosti Top Instruments, firem E+E Elektronik a Huba Control.

Amtek, spol. s r. o.                  V 6.12                                                                                                           

www.amtek.cz

Společnost Amtek představí několik značek z portfolia svých dvaceti dodavatelů, především zajímavosti a novinky firem Traco, TDK-Lambda, MayTec, di-soric a Fuji Electric. Ze sortimentu posledně jmenovaného dodavatele budou připomenuty všechny hlavní podoblasti portfolia aktivně prodávaného a podporovaného v Evropě:

– frekvenční měniče obecné i aplikačně specifické,

– speciality v oblasti procesní automatizace,

– HMI pro vizualizaci ve spojení s různými systémy,

– výkonové polovodiče včetně prvků na bázi SiC.

V každém z těchto podoborů Fuji Electric bude předvedeno něco nového či aktuálního. Nejvíce novinek je ale tradičně v oblasti frekvenčních měničů:

– možnosti, jak dálkově sledovat a parametrizovat měniče řad Frenic,

– elegantní způsob integrace dat do cloudového prostředí,

– skříňová provedení různých řad měničů.

Amtek představí také speciality procesní instrumentace především z oboru měření tlaku a průtoku a dále z oblasti výkonových polovodičů moduly IGBT 7. generace a moduly MOSFET na bázi karbidu křemíku.

Obr. 8. Skříňové provedení měniče Fuji Electric

Fuji Electric ve svých výrobcích propojuje japonskou kvalitu s vynalézavostí evropských dceřiných společností. Firma Amtek tyto novinky již tradičně uvádí na český, slovenský a polský trh.

Tecon s. r. o.      V 6.07

www.tecon.cz

Firma Tecon tradičně vystavuje na veletrhu AMPER, v hale V, stánku V6.07, kde představí programovatelné automaty firmy Koyo, grafické operátorské panely Weintek, ethernetové přepínače firmy ORing a průmyslová PC firmy ARBOR. Z nabídky společnosti Crevis budou na veletrhu prezentovány vzdálené I/O komunikující na sítích Profibus, Profinet, Ethernet/IP, CanOpen, CC-Link, DeviceNet a Modbus RTU/TCP.

Návštěvníci se budou moci seznámit s novým přírůstkem do rodiny panelů Weintek, typem cMT3072. Tento panel je velmi výkonný a propracovaný, podporuje moderní standardy OPC, MQTT, logovaní do databáze MySQL.

Obr. 9. Programovatelný automat typu Productivity 1000

Prvně zde bude prezentována zcela nová řada PLC firmy AutomationDirect, Productivity 1000. Firma Tecon bude na veletrhu předvádět také vizualizační servery firmy Weintek, které mají možnost zobrazit technologii na několika cílových platformách – na panelu firmy Weintek, na PC s operačním systému Windows či zařízení s operačními systémy Android a iOS.


Murrelektronik CZ, spol. s r. o.      V 4.04

www.murrelektronik.cz 

Mezi síťové přístroje orientované do budoucnosti  patří spravovaný přepínač (switch) zajišťující rychlou datovou komunikaci, dokonalé zapojení do sítě a rozsáhlé diagnostické funkce. Nové kompaktní I/O moduly SOLID67 usnadňují instalaci v provozních pomínkách, jsou atraktivní pro použití s senzory s rozhraním IO-Link, akčními členy a mohou pracovat s více protokoly. Poutavou inovací je vazební člen IO-Link, který bezkontaktně přenáší energii a zároveň zajišťuje obousměrnou komunikaci. V oboru bezpečnostní techniky budou vystavována řešení umožňující hospodárným způsobem zohlednit bezpečnostní aspekty v instalačních koncepcí. Síťový zdroj Emparro67 Hybrid přemísťuje napájení z rozváděče do provozu, v extrémních podmínkách lze nasadit zdroj Emparro ACCUcontrol, který dokáže zachovat stroje v provozu i při výpadcích proudu. Ve stánku Murrelektronik bude návštěvníkům předvedeno také jednoduché řešení plug & play v decentralizované instalační technice se systémem CUBE67 a v neposlední řadě i integrace senzorů a akčních členů v oblastech s nebezpečím výbuchu s pasivními rozbočovači s certifikací ATEX.  Murrelektronik směřuje společně se svými  zákazníky k Průmyslu 4.0. a těší se jejich návštěvu.


JUMO Měření a regulace s. r. o.             V 4.16

www.jumo.cz

Společnost JUMO představí mimo jiné novou generaci digitálních zobrazovačů JUMO diraVIEW a kompaktních regulátorů JUMO diraTRON.

Obr. 10.  Digitální zobrazovače JUMO diraVIEW a kompaktní regulátory JUMO diraTRON 

Obě řady obsahují vždy pět konfigurovatelných, univerzálně použitelných přístrojů v různých formátech pro zobrazení resp. regulaci teploty, tlaku a dalších procesních veličin. Přístroje charakterizuje jasně strukturovaná obsluha. Hodnoty a parametry jsou zobrazovány pomocí dvou displejů. Vybrané typy jsou dodatečně vybaveny pixelovým maticovým displejem LCD pro zobrazení textu. Všechny přístroje také obsahují jednotlivé zobrazovací prvky, které indikují spínání výstupů, časovače a v případě regulátorů také ručního režimu a rampové funkce. Přístroje lze obsluhovat pomocí čtyř tlačítek a díky stupni krytí IP65 je lze použít v drsných podmínkách okolního prostředí.

Zobrazovače standardně disponují mimo jiné funkcemi zobrazení minimální a maximální hodnoty, pozastavení, tárování a sledování mezních hodnot. Regulátory navíc vždy obsahují samooptimalizaci, rampovou funkci, programový regulátor a ruční režim. Volitelně jsou také k dispozici matematické a logické funkce případně vlastní aplikace ve strukturovaném textu. Přístroje lze komfortně konfigurovat na PC pomocí nastavovacího (setup) programu.

Beckhoff Česká republika s. r. o. V 3.08

www.beckhoff.cz

Společnost Beckhoff představí na konci března na veletrhu Amper výběr toho nejlepšího ze svého portfolia řídicích systémů a pohonů včetně mnoha novinek.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázku nových terminálů ELM. Jedná se o měřicí terminály, které jsou určeny pro nejnáročnější měřicí úlohy. Zákazníkům přináší čtyři základní benefity, a to rychlost a přesnost měření, přesnou synchronizace a proaktivní funkce včetně pokročilé diagnosticky. Díky metalickému provedení je dosaženo vysokého stupně odolnosti vůči rušení a dobré teplotní stability.

Obr. 11. Ve stánku společnosti Beckhoff bude představena nabídka řídicích systémů a pohonů a také několik novinek

Beckhoff představí nové průmyslové ultrakompaktní počítače typu PC C6030, které mají flexibilní možnosti využití. Mají pouze poloviční velikost v porovnání se srovnatelným PC, přesto však nabízí i ve své základní konfiguraci více rozhraní.

Dále se návštěvníci mohou těšit na mechatronický systém XTS, který ke své funkci využívá kombinaci nezávisle ovládaných mechanických drah a jezdců a široké škály vípcedotykových panelů a panelů v zákaznickém provedení.

DREAMland, spol. s r. o.             V 6.03

www.dreamland-plc.cz/  

DREAMland se specializuje na průmyslovou automatizaci a PLC – zejména na produkty značky Siemens. Prodává nové i repasované díly za výhodné ceny. Ve skladě firmy je více než 35 000 položek připravených k okamžité expedici.

Obr. 12. Společnost DREAMland se zaměřuje na průmyslovou automatizaci, především na produkty značky Siemens

DREAMland má vlastní opravárenské centrum, kde provádí opravy a diagnostiku jednotlivých dílů a zařízení. V případě potřeby vyšle své techniky přímo k zákazníkovi. Společnost vykoupí od firem nevyužité, poškozené nebo zcela nefunkční díl – nezáleží na tom, jestli se jedná o jeden kus nebo celou výrobní linku.

V neposlední řadě firma navrhuje plně automatická či poloautomatická zařízení až po složité výrobní linky, kde mohou najít uplatnění průmyslové roboty. A pokud zákazník uvažuje o zapojení kolaborativních robotů do pracovního procesu, pomohou technici firmy DREAMland s jejich výběrem a integrací.


BALLUFF CZ s. r. o.         V 6.04

www.balluff.cz

Kromě tradiční nabídky indukčních, kapacitních, magnetických, optoelektronických snímačů a přístrojů na odměřování polohy najdou návštěvníci na stánku Balluff také systémová řešení pro připojení snímačů prostřednictvím průmyslových sběrnic s využitím IO-Link. Jednou z představovaných novinek budou komponenty z oblasti bezpečnosti zastoupené v podobě bezdotykových bezpečnostních RFID zámků BID Z01K. Tyto zámky zajistí rychlé, spolehlivé zabezpečení strojů, které je odolné proti překonání. Novinkou jsou dále bezdotykové bezpečnostní spínače BID R03K kódované RFID transpondérem, které jsou vynikající pro monitorování ochranných dveří a krytů a v neposlední řadě indukční bezpečnostní snímače, které bezkontaktně detekují přiblížení kovových objektů a poskytují bezpečnostní signály o pozici a koncové poloze.

Obr. 13. Bezdotykový bezpečnostní RFID zámek BID Z01KMicro-Epsilon Czech Republic, spol. s r. o.           V 2.02

www.micro-epsilon.cz

Přední světová firma v oboru senzoriky Micro-Epsilon nabízí již vice než 40 let spolehlivá, výkonná a jedinečná řešeni zejména pro přesně měřeni nebo kontrolu. Její nabídka zahrnuje snímače pro měřeni vzdálenosti a profilu, snímače pro bezkontaktní měřeni teploty a pro rozpoznávaní a měřeni barev. Společnost Micro-Epsilon ve sve expozici představí novinky z oblasti přesného měřeni vzdálenosti, polohy a profilu, dále bezkontaktního měřeni teploty, detekce barev a průmyslových endoskopů.

Obr. 14. Laserový snímač vzdálenosti a polohy optoNCDT řady 1750

Novinkou letošního ročníku budou laserové snímače vzdálenosti a polohy optoNCDT řady 1750. Dále budou k vidění kapacitní systémy capaNCDT 6200. Novinkou v této skupině je elektronika DT6112 určená pro vysoce dynamické úlohy měření. Nebudou chybět snímače pracující na bázi vířivých proudů a také laserové profilové skenery scanCONTROL. V oblasti detekce barev bude možné si prohlédnout nový snímač CFO200. Dále bude vystavován široký sortiment pyrometrů a termokamer.

 

Endress+Hauser Czech s. r. o.    V 3.03

www.cz.endress.com

Endress+Hauser představí dvě horké novinky: unikátní teploměr TrustSens s automatickou samokalibrací a kompaktní magneticko-indukční průtokoměr Promag Picomag. Teploměr TrustSens je určen pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl, ale lze jej samozřejmě použít i v jiných průmyslových odvětvích. Teploměr je vybaven integrovaným referenčním kalibračním prvkem a samokalibrace probíhá v průběhu výrobního procesu bez nutnosti vyjmutí teploměru z technologie. Teploměr umožňuje automatické vystavení dokumentace vhodné pro audit. Podrobné informace o jsou v článku na straně XZ. Teploměr TrustSens je přihlášen do soutěže o Zlatý Ampér.

Obr. 15. Teploměr TrustSens a magneticko-indukční průtokoměr Promag Picomag

Magneticko-indukční průtokoměr Proline Picomag je určen pro jednoduché řešení měření průtoku vodivých kapalin. Své uplatnění najde v rozvodech průmyslové a pitné vody nebo chladicích okruzích ve všech průmyslových odvětvích. Současně s průtokem měří přístroj i teplotu média. Nastavování a přístup ke všem datům je přes bezdrátovou komunikaci Bluetooth pomocí Endress+Hauser aplikace SmartBlue pro iOS a Android. Průtokoměr má několik nastavitelných vstupů (např. pro nulování počítadla) a výstupů, včetně rozhraní I/O link pro integraci do všech sběrnicových systémů.

 

BD Sensors, s. r. o.         V 6.13

www.bdsensors.cz

Společnost BD Sensors předvede na veletrhu Amper 2018 kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin. Ve stánku bude představena výrazně inovovaná řada snímačů  tlakové diference typu XMD. Snímače jsou osazeny senzorem na bázi polovodičového tenzometru. Mechanická konstrukce senzoru zaručuje jednostrannou přetížitelnost plným statickým tlakem až 160 bar. Nehrozí tak nebezpečí poškození snímače např. vlivem nesprávné manipulace s ventilovou soupravou, uzavřením nebo zanesením větve nízkého tlaku. Elektrické parametry senzoru a digitální zpracování jeho signálu umožňují dosažení přesnosti až 0,05 %. Chyba vlivem teploty je menší jak 0,1 % pro rozsah teplot okolí od –20 až + 80 C.

Obr. 16. Snímač tlaku XMD

Snímač XMD je určen pro rozsahy od 1 mbar do 20 bar. Přestavitelnost rozsahu je až 1:100. Výstupem je standardní elektrický signál 4 až 20 mA s komunikací HART vedený dvouvodičem. Snímač je vybaven displejem LCD s tlačítky pro místní nastavení. Tlakové přípojky jsou určeny k montáži přímo na impulsní potrubí nebo přímo na standardní ventilové soupravy s roztečí 54 mm. Mechanická a elektrická konstrukce spolu s koncepcí softwarového vybavení umožňují dodávat snímače v provedení Exia, Exd a SIL2.

Snímače XMD je tak možno použít pro měření průtoku plynů na clonách, měření tlakové ztráty na filtrech, měření výšky hladiny v tlakových nádobách ve všech oblastech průmyslu s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu.  


EUCHNER electric s. r. o. V 6.01

www.euchner.cz


Nejdůležitější novinkou jsou nové varianty bezpečnostních zámků řady CTP, které kombinují osvědčenou konstrukci s  unikátně kódovanými transpondéry RFID. Výhodou je nejen kat.4/PLe dle ČSN EN ISO 13849-1, ale i splnění požadavků s vysokou úrovní kódování dle normy ČSN EN ISO 14119.

Zámek CTP v provedení Extended je vybaven třemi ovládacími prvky (podsvětlená tlačítka, E-stop) vyvedenými do konektoru, takže je možné je libovolně využít v nadřazeném ovládacím systému. Po doplnění zámku CTP-Extended dveřní petlicí vznikne kompletní bezpečnostní dveřní systém pro instalace s nedostatkem místa nebo tam, kde je vyžadována montáž na 40mm profily.

Obr. 17. Bezpečnostní zámek řady CTP Extended se třemi ovládacími prvky 

Velmi oblíbené je provedení CTP-BI s bistabilním elektromagnetem, které při vypnutí napájení stroje zůstává v posledním stavu. Tedy jsou-li dveře odemčené v okamžiku vypnutí napájení, pak ani po jejich zavření nebudou uzamčeny, přestože jinak se zámek chová standardně tak, že je bez napětí zamčený. Tak je zabráněno nechtěnému uvěznění osoby uvnitř vypnutého stroje při provádění údržby nebo čištění.

Specialitami jsou zámky CTP-EX v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu a zámky CTP-AS1B s rozhraním pro sběrnici AS-I Safety At Work.


HARTING s. r. o.              F 3.05

www.harting.cz

Harting představí konektorovou techniku pro průmysl, automatizaci, dopravu, telekomunikace a zdravotnictví. Expozice se zaměří zejména na novinky z oblasti těžkých průmyslových konektorů řady HAN. Zásadními novinkami jsou kruhové konektory řady M23, kryty HP Direct, vložky ES Press, nové verze lehkých plastových krytů ECO a dále pak konektory pro teploty až 200 °C, pro počet sepnutí 10 000 cyklů, speciální plastové konektory F&B do potravinářského prostředí osazené novými i populárními vložkami velikosti 3A. Modulární konektory získaly nové lepší rámečky, kovové pneumatické kontakty, 100MB přepínač pro Gigabit (modul kat. 7A) a další.

Obr. 18. Han Modular® Sliding Frame – speciální parkovací rámeček, který spíná dříve než standardní. Umožňuje tak postupné spínání.

Výkonové proudové snímače mají certifikaci pro dopravu stejně jako nové HPR konektory, EasyCon a HC individual. Mnoho nových vlastností mají konektory M12 – nerezové či zasouvací kryty, vložky pro gigabitový Ethernet, silové M12 L, Pre-Link montáž, zákaznickou kabeláž. Pro 100Mb Ethernet se nabízí malé konektory M8 a Industrial IX. Har-port® je pohodlné servisní rozhraní pro Ethernet a USB. Harting také nabízí kompletní systém RFID do průmyslu a 200 typů neřízených přepínačů (do 16portové verze, a verzí GB PoE+ a DC/DC.

Krohne, spol. s r. o. V 3.02

www.cz.krohne.com

Firma Krohne bude letos vystavovat především interaktivní modely obsahující kombinace různých přístrojů a také osvědčené průtokoměry a hladinoměry, na které se zákazníci často ptají. Model měření teploty bude spolu se šesti snímači teploty obsahovat prakticky všechny dodávané převodníky teploty firmy Krohne včetně modelu TT51, který je schválen pro použití v nebezpečných prostorech i v prostředích s předepsanou úrovní funkční bezpečnosti dle SIL, dosahuje vynikající přesnosti a spolehlivosti měření a má integrovanou rozsáhlou diagnostiku včetně např. sledování izolačního odporu snímače.

Obr. 19. Převodník teploty TT51

Na modelu měření výšky hladiny pak mohou zákazníci shlédnout kromě osvědčených hladinoměrů Optiflex 2200 a Optiwave 5200 shlédnout i obtokový plovákový stavoznak BM26A, nový hydrostatický snímač výšky hladiny LC 1010 a nové radarové hladinoměry Optiwave 7400 a 7500, které jsou určeny především pro měření kapalin v obtížných aplikacích, např. malých i velkých nádržích se složitou vnitřní zástavbou, agresivních kapalin a horkých médií.

 

KOBOLD Messring GmbH            V 3.22

www.kobold.cz

Společnost KOBOLD Messring GmbH, jedna z předních mezinárodních společností zabývající se výrobou přístrojů, uvedla na trh v poslední době řadu novinek.

Jednou z nich je indukční průtokoměr MIM – přístroj zabírající minimální prostor, který ale lze ovládat i v rukavicích. Slouží k měření a monitorování průtoku vodivých kapalin a k měření jejich teploty. Má tyto výstupy: dva analogové, dva pulzní/frekvenční, dva výstupy pro alarm. Je vybaven i dávkovací funkcí. Nejmenší měřicí rozsah je 0,04 až 10 l/min, největší rozsah je 0,4 až 100 l/min. Je určen pro průměry potrubí G ½“ G ¾“ a G 1“. Velký, a hlavně čitelný displej TFT lze natáčet v krocích po 90°.

Obr. 20. Indukční průtokoměr MIM 

Na displeji lze zobrazit mnoho parametrů, např. průtok, celkově protečené množství, aktuálně protečené množství, teplota média, typy výstupů. Velmi užitečnou vlastností je barevná indikace průtoku. Pokud je průtok v měřeném rozsahu, barva číslic je bílá, pokud je průtok mírné mimo rozsah, mají žlutou barvu a pokud jsou úplně mimo rozsah, jejich barva je červená.

SCHUNK Intec s. r. o.     V 5.11

www.cz.schunk.com

Ve stánku společnosti Schunk Intec si návštěvníci prohlédnou nejprodávanější inovované paralelní chapadlo PGN plus P včetně kompletního příslušenství, různé moduly pro modulární montážní automatizaci. Přesvědčí se o jejich kompatibilitě i vzájemné souhře. Ze současného trendu Průmysl 4.0 bude k vidění kolaborativní chapadlo Co-act JL1, které loni získalo ocenění Hermes Award za první kolaborativní chapadlo určené k bezprostřední spolupráci robota s člověkem. Dále rotační moduly, lineární jednotky, a další zařízení ze širokého portfolia produktů Schunk.

Obr. 21. Zařízení SWS pro rychlou výměnu efektorů v robotech

Pohyblivá živá ukázka představí buňku s robotickým ramenem, na jehož koncové přírubě se budou automaticky vyměňovat různé koncové efektory. Ty se dají podle potřeby kombinovat. Výměnu efektorů zajišťuje rychlovýměnné zařízení SWS na koncových přírubách. Díky němu se zlepší flexibilita, efektivita, počet cyklů a bezpečnost celého zařízení. Návštěvníci se mohou těšit také na demonstraci přesné, rychlé a bezpečné manipulace pomocí jednotky PPU, která zvládne až 110 cyklů za minutu. Představen bude také inteligentní senzor síly a momentu řady FT, který napomáhá robotům k potřebnému jemnému citu.