Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2017

Amtek, spol. s r. o.          V 6.12

www.amtek.cz 

Společnost Amtek představí několik značek ze sortimentu svých dvaceti dodavatelů, hlavně půjde o zajímavosti a novinky firem Traco, TDK-Lambda, MayTec, di-soric a Fuji Electric. Z nabídky posledně jmenovaného dodavatele připomeňme např. všechny hlavní podoblasti sortimentu aktivně prodávaného a podporovaného v Evropě:

–   měniče frekvence obecné i aplikačně specifické,

–   speciality z oblasti přístrojové techniky pro procesní výrobu,

–   operátorské panely (HMI) pro vizualizaci ve spojení s různými systémy,

–   výkonové polovodiče včetně prvků na bázi SiC.

V každém z těchto podoborů automatizační techniky a elektronických součástek Fuji Electric bude předvedeno něco nového či aktuálního, ale nejvíce novinek je v oblasti měničů frekvence: měniče nejnovější řady Frenic-Ace pro obecné strojní použití nyní i v provedení bez chladiče (fanless, cold plate) a také komunikační rozhraní Ethernet v multiprotokolovém provedení: Modbus/TCP Server, EtherNet/IP Server, CSP Server, BACnet, Profinet Device a EtherCAT Slave – se dvěma konektory RJ45 a integrovaným přepínačem.

Parametrizace a ladění měničů frekvence z mobilních zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, zabudovaného do komfortního uživatelského panelu, jsou dostupné pro všechny řady měničů, které lze spojit s tímto panelem.

Obr. 1. Mobilni parametrizačni a diagnosticky software (Amtek)

 

BALLUFF CZ s. r. o.        V 6.04

www.balluff.cz 

Kromě tradiční nabídky indukčních, kapacitních, magnetických, optoelektronických snímačů a přístrojů na odměřování polohy najdou návštěvníci ve stánku Balluff také systémová řešení pro připojení snímačů prostřednictvím průmyslových sběrnic s využitím IO-Link.

Jednou z představovaných novinek budou komponenty z oblasti bezpečnosti zastoupené v podobě bezpečnostních optických závor, bezpečnostních spínačů, tlačítek nouzového zastavení a bezpečnostních sběrnicových modulů – první integrované bezpečnostní řešení s rozhraním IO-Link. Bezpečnostní optické závory jsou bezkontaktní ochranná zařízení určená k detekci prstů, rukou a těla. Používají se v prostorách, ve kterých stroje představují potenciální nebezpečí, a nahrazují tak ochranná oplocení pro ekonomičtější využití prostoru.

Obr. 2. Komponenty společnosti Balluff pro zabezpečení

 

BD Sensors, s. r. o.         V 6.18

www.bdsensors.cz 

Společnost BD Sensors představí kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a polohy hladiny kapalin. Návštěvníci expozice se seznámí s novou řadou piezoelektrických snímačů tlaku typu DAC s čelní membránou z korozivzdorné oceli. Snímače jsou určeny k měření dynamických a kvazistatických tlaků s amplitudou do 25 MPa. Čidlem snímače je monokrystal GaPO4. Snímač se vyznačuje vynikajícími metrologickými parametry. Jde zejména o rychlost – snímač je schopen rozlišit změny tlaku s frekvencí do 85 kHz. Koeficient závislosti na teplotě je menší než 1,5·10–5 K–1. K dispozici je i provedení s kompenzací vlivu vibrací působících v ose snímače. Snímače minimálních rozměrů jsou opatřeny závitovou tlakovou přípojkou M5 × 0,5 nebo M7 × 0,5. Provozní teplota je od –40 do +400 °C. Snímače pracují s nábojovým zesilovačem LV 3. K propojení je určen speciální kabel délky 2 až 10 m s teflonovou izolací. Nábojový zesilovač má buď analogový výstup ±10 V nebo rozhraní Ethernet.

Snímač typu DAC je tedy možné instalovat v nejnáročnějších provozech ve strojírenství, využít pro diagnostiku plynových a parních turbín, spalovacích motorů, hydrauliky a zkušebních zařízení.

Obr. 3. Snimač tlaku DAC 103 (BD Sensors)


BHV senzory s. r. o.        V 4.13

www.bhvsenzory.cz 

Společnost BHV senzory dodává elektronické a mechanické přístroje k měření tlaku a mechanické teploměry. Těžištěm vlastní výroby této firmy jsou membránové oddělovače, které kompletuje s tlakoměry a s převodníky tlaku různých výrobců. Kromě toho firma nabízí přístroje zahraničních výrobců: SUKU, Layher, Beck, Leitenberger, STIKO a Hirlekar Precision.

Letos firma BHV senzory na veletrhu představí novinky pocházející ze sortimentu partnerských firem: jsou to např. dvou-, tří- a pěticestné armatury určené k připojování diferenčních tlakoměrů a převodníků tlaku (obr. 4).

Další novinkou jsou snímače tlaku s vysokou chemickou odolností ze sortimentu ASV Stübbe, o kterých v tomto čísle pojednává samostatný článek na str. 47. Nově firma BHV senzory vystavuje také sestavy kalibrátorů tlaku s integrovanými zdroji referenčního tlaku; tyto sestavy využívají buď vestavěné tlakové láhve, anebo multiplikátor tlaku.

Obr. 4. V popředí je pěticestná armatura 5VM PF, která je určena pro přírubovou montáž na snímač  tlaku; v pozadí je pěticestná armatura 5VM DM, určená pro přímou („sendvičovou“) montáž mezi snímač tlaku a běžné oválné příruby (BHV senzory)

 

Danfoss, s. r. o.               V 6.07

www.danfoss.cz 

Ve stánku Danfoss Drives se budou moci návštěvníci přesvědčit o tom, že produkty této společnosti již mají zabudováno mnoho funkcí vyhovujících nastupující digitalizaci a koncepci průmysl 4.0. Představeny budou nejen osvědčené modely obou řad měničů frekvence VLT® a Vacon®, ale i velmi zajímavé novinky. Jednou z nich je nové provedení měničů frekvence výkonové řady 355 až 560 kW, tedy modelů VLT AutomationDrive FC 302, VLT Aqua Drive FC 202, VLT HVAC Drive FC 102 a VLT Refrigeration Drive FC 103. Tyto měniče se nyní lépe instalují, obsluhují a snadnější je i jejich servis. Uspořádání je kompaktnější, nicméně pro kabeláž je nyní více prostoru a také se zlepšil přístup k měničům. Nově lze volit mezi volně stojícím či na zeď montovaným měničem frekvence.

Významnou novinkou jsou nové bezpečnostní prvky pro obě řady měničů frekvence VLT a Vacon, mezi něž patří např. Limited Speed, Safe Maximum Speed, Profi Safe a další.

Návštěvníci se také seznámí se softwarovou funkcí IMC (Integrated Motion Controller) pro polohování a synchronizaci. K vidění bude rovněž nová řada VLT Midi Drive FC 280 – moderní, kompaktní a snadno použitelný měnič frekvence pro použití v průmyslu.

Obr. 5. Měniče frekvence VLT a Vacon si návštěvníci prohlédnou ve stánku Danfoss Drives

 

D-Ex Instruments, s. r. o., D-Ex Limited, s. r. o.       V 1.19

www.dex.cz 

Ve společné expozici firem D-Ex Instruments a D-Ex Limited budou představeny produkty 27 zahraničních firem, které tyto společnosti zastupují na českém a slovenském trhu. K vidění budou novinky z nabídky měřicí, regulační a kalibrační techniky, signalizace, řídicích systémů, průmyslových armatur a další výrobky pro náročné průmyslové prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Mezi novinky patří průmyslový kalibrátor tlaku Fluke Calibration 2271A, vylepšený kalibrátor Beamex MC6 a aplikace Beamex bMobile pro mobilní elektronické řešení revizí a preventivní údržby. Novinkami jsou také nový ultrazvukový kapalinový průtokoměr Bronkhorst ES-Flow či inkrementální snímač polohy s výstupem Profinet od firmy Wachendorff Automation. Návštěvníci se dále seznámí s novými typy jiskrově bezpečných zobrazovačů britské firmy BEKA, s moduly pro jiskrově bezpečný Ethernet a s novou IP kamerou firmy MTL. Vystavena budou i kompresní závitová a ultračistá šroubení, kulové kohouty a jehlové ventily, opletené hadice, manometry, bimetalové a plynové teploměry i bezodkapové hadicové rychlospojky. Prezentován bude také široký sortiment hladinoměrů KSR Kuebler a vlhkoměry firmy Vaisala, včetně jiskrově bezpečného přístroje HMT367 do zóny 0.

Obr. 6. Měřicí, regulační a kalibrační technika ve stánku D-Ex Instruments a D-Ex Limited

 

Dinel, s. r. o.                     V 4.08

www.dinel.cz 

Tradiční domácí výrobce systémů pro měření výšky hladiny, průtoku a k detekci úniků, Dinel, s. r. o., letos opět přichází s novinkami týkajícími se především nové senzorové platformy X-35. Ta je nyní doplněna kalorimetrickým snímačem průtoku TFS-35. Je určen pro přímou montáž do potrubí, kde hlídá překročení nastavené meze průtoku kapaliny. Průtok je v rozsahu měření zobrazován pěti indikátory LED a nastavuje se magnetickým perem.

Dvě krajní LED jsou určeny k indikaci sepnutí výstupu a k nastavení mezí. TFS-35 rovněž umožňuje hlídat nastavenou teplotu média. Dalším novým produktem této řady je hydrostatický hladinoměr HLM-35 se závitovým procesním připojením a s keramickou membránou. Hladinoměr je vybaven systémem pro vyrovnání atmosférického tlaku a indikátorem LED.

Podstatně inovován byl i příložný hladinový senzor určený pro montáž na stavoznaky, trubky a plastové stěny. GPLS-25 pracuje s vysokofrekvenční technologií, což umožňuje spolehlivou funkci i v případě ulpívajícího elektricky vodivého média. Nastavení pomocí magnetického pera a ostatní parametry zůstaly zachovány.

Obr. 7. Kalorimetrický snímač průtoku TFS35 pro přímou montáž do potrubí (Dinel)

 

Endress+Hauser Czech s. r. o.      V 3.03

www.cz.endress.com 

Novinkou firmy Endress+Hauser je řada bezkontaktních mikrovlnných hladinoměrů (radarů) Micropilot FMR6x pracujících na frekvenci 80 GHz v tzv. W pásmu.

Přístroje, uvedené na trh koncem února 2017, jsou určeny k měření polohy hladiny kapalin za obtížných podmínek s přesností ±1 mm a sypkých látek v měřicím rozsahu až 125 m. Uplatní se hlavně v chemickém průmyslu, při těžbě a zpracování surovin a v potravinářství a farmacii.

Významným exponátem bude špičkový Coriolisův průtokoměr Endress+Hauser Proline Promass Q, určený k použití s převodníky řady Proline 300 a 500. Přístroj vyniká přesným a stabilním měřením hustoty a velmi širokým použitelným měřicím rozsahem průtoků (tzv. turn-down). Díky nové konstrukci a multifrekvenční měřicí metodě (MFT) dosahuje velké přesnosti a opakovatelnosti měření v kapalinách s bublinami. Přístroj je velmi málo citlivý na změny provozního tlaku a teploty.

Tyto naprosté novinky doplní přístroje k měření tlaku a rozdílu tlaků a teploty a pro analýzu kapalin. K vidění bude také přístrojové vybavení pro analýzu vody, za které získala společnost Endress+Hauser v roce 2016 ocenění Globální společnost roku od americké konzultační společnosti Frost & Sullivan.

Obr. 8. Bezkontaktní mikrovlnný hladinoměr řady Micropilot FMR6x (Endress+Hauser)


EPLAN Software & Services  P 4.02

www.eplan.cz 

Na veletrhu Amper 2017 bude mít svou premiéru revoluční řešení pro automatizaci Eplan Cogineer, které bude v Brně poprvé představeno coby doplněk systému Eplan Electric P8. Kompletně nově vyvinutý software pro automatické generování schémat elektrického a fluidního zapojení přináší dvě hlavní výhody: rychlou implementaci a působivé výsledky jediným stisknutím tlačítka. Uživatelé mají do aplikace přímý vstup. Tento software, plně integrovaný do platformy Eplan, nabízí maximální jednoduchost a pohodlné ovládání. Hluboké odborné znalosti ohledně konfigurace nebo správy variant nejsou vůbec nutné – stačí jen standardní vědomosti o tvorbě maker.

Obr. 9. Eplan Cogineer pro automatické generování schémat elektrického a fluidního zapojení

 

EUCHNER electric s. r. o. V 6.01

www.euchner.cz 

Na veletrhu Amper 2017 návštěvníci stánku Euchner najdou novinky pro letošní rok. Nejdůležitější jsou nové varianty bezpečnostních zámků řady CTP. Zámky CTP kombinují osvědčenou konstrukci elektromechanických zámků s unikátně kódovanými transpondéry RFID. Výhodou je nejen kat. 4/PL e podle ČSN EN ISO 13849-1, ale i splnění požadavků na bezpečnostní prvky s vysokou úrovní kódování podle normy ČSN EN ISO 14119. To výrazně zjednodušuje mechanickou konstrukci zařízení.

Zámek CTP v provedení Extended je vybaven třemi ovládacími prvky (podsvětlená tlačítka, E-stop) vyvedenými do konektoru, takže je možné je libovolně využít v nadřazeném ovládacím systému. Po doplnění zámku CTP-Extended dveřní petlicí vznikne kompletní bezpečnostní dveřní systém pro instalace s nedostatkem místa nebo tam, kde je vyžadováno provedení rozměrově přizpůsobené pro montáž na 40mm profily. Specialitou jsou zámky CTP-EX v provedení vhodném k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, tedy vyhovující směrnici 2014/34/EU. Ty jsou navrženy tak, aby při jejich provozu nebyly zdrojem jiskření, které by mohlo způsobit explozi. Všechny spadají do kategorie zařízení 3 a jsou vhodné k použití v zónách 2 a 22.

Obr. 10. Bezpečnostní zámek řady CTP Extended se třemi ovládacími prvky (Euchner)

 

Festo, s. r. o.                    V 3.10

www.festo.cz 

Společnost Festo představí elektrický pohon EMCA, který má všechny potřebné díly integrovány přímo v tělese pohonu. Obsahuje bezkartáčový stejnosměrný elektromotor s dlouhou životností, ovládací silovou elektroniku, odměřování, kompletní ovladač motoru, brzdu k motoru a veškerý potřebný software. Odměřování je absolutní, po vypnutí a případné manipulaci neztrácí informaci o skutečné poloze.

V paměti pohonu je dostatek místa na celkem 64 pohybů, které se vyvolávají kombinací ovládacích signálů. Tabulku s pohyby pomůže vyplnit software FCT, který je ke stažení zdarma. Z vybavení vyplývá jasný závěr: kromě napájecího kabelu (24 V DC) a ovládacích signálů (pomocí jednoduchých vstupů a výstupů nebo např. po síti CANopen) není třeba zajišťovat žádnou další instalaci a žádné příslušenství nebude ani v rozváděči.

Celý pohon EMCA je kompletně zakrytován (IP65), takže je obrazně řečeno příslušenství z rozváděče přemístěno přímo na stroj, čímž se uspoří mnoho místa, spojů a kabeláže. Jednoduchost instalace a současně značná dynamika předurčují pohony EMCA jak pro nastavování posuvů různých strojů a zařízení, tak pro pohon malých, ale výkonných manipulátorů.

Obr. 11. Elektrický pohon EMCA – všechny díly vestavěny v tělese (Festo)

 

ifm electronic, spol. s r. o. V 4.02

www.ifm.com/cz 

Automatizace, digitalizace a průmyslová revoluce 4.0, to jsou pojmy, které jsou spojeny s ifm electronic. V expozici na veletrhu Amper 2017 bude představeno to nejnovější ze sortimentu – senzorika a systémová řešení pro připojení senzorů prostřednictvím průmyslových řídicích systémů s využitím IO-Link i řídicí technika pro automatizaci procesů.

Premiéru bude mít nový optický snímač O8 s mimořádně spolehlivým potlačením pozadí, nejlepším optickým výkonem a snadnou parametrizací prostřednictvím IO-Link. Dále bude představen malý externí displej k monitorování analogových hodnot s funkcí převodu signálu – mezní hodnota je převáděna z analogového signálu na digitální. Takový mimořádně malý displej je dnes zapotřebí téměř v každém průmyslovém odvětví i pro aplikace Industry 4.0. Navíc se návštěvníci mohou těšit na aplikace pro průmyslovou komunikaci, snímače polohy, snímače procesních veličin aj.

Magnetem expozice bude nejmenší 3D kamera na světě. Ifm electronic umožní českému návštěvníkovi vstoupit do virtuální reality tak jako prezidentu Obamovi a kancléřce Merkelové na Hannover Messe 2016. Rozhodně stojí za to navštívit stánek ifm a vyzkoušet si rozšířenou realitu, která se dere do nejnovějších chytrých telefonů.

Obr. 12. Návštěvníci stánku ifm electronic se seznámí s novinkami v sortimentu firmy

 

JUMO Měření a regulace s. r. o.    V 5.11

www.jumo.cz 

V rámci konceptu průmysl 4.0 představí JUMO mimo jiné inteligentní sběrnicový systém JUMO digiLine pro připojování digitálních senzorů používaných při analýze kapalin. Ten umožňuje jednoduše vytvářet senzorové sítě zapojením širokého spektra senzorů v různých sběrnicových topologiích. Jedno sdílené vedení lze použít ke komunikaci s další vyhodnocovací jednotkou nebo regulátorem. Tímto způsobem je možné efektivně a rychle zapojit několik zařízení, která současně měří několik parametrů na různých místech.

Vícekanálové měřicí přístroje řady JUMO Aquis touch, určené zejména pro analýzu kapalin, jsou ideální centrální platformou pro zobrazení a další zpracování měřených hodnot. K modulárním přístrojům lze připojit až šest senzorů JUMO digiLine a až 25 senzorů pomocí vstupních modulů a rozhraní. Kromě registrace naměřených hodnot lze implementovat až čtyři regulační smyčky a procesní hodnoty mohou být zaznamenány nezmanipulovatelným způsobem s použitím integrovaného obrazovkového zapisovače.

Senzory JUMO digiLine lze připojit také k univerzálnímu měřicímu, regulačnímu a automatizačnímu systému JUMO mTRON T a vytvořit tak úplný automatizační systém.

Obr. 13. Sběrnicový systém JUMO digiLine pro připojování digitálních senzorů používaných při analýze kapalin

 

KOBOLD Messring GmbH V 3.16

www.kobold.cz 

Společnost KOBOLD Messring GmbH, jedna z předních mezinárodních společností zabývajících se výrobou přístrojů, byla založena v roce 1980 Klausem J. Koboldem. Jeho vynikající technické znalosti vedly k tomu, že se společnost díky patentované technologii, vysoké kvalitě výrobků a mimořádným službám brzy prosadila na trhu. Značka Kobold je synonymem kvality a technologického pokroku.

Firma se hlavně zaměřuje na výrobu průmyslových průtokoměrů, hladinoměrů, tlakoměrů a teploměrů. K novinkám uvedeným na trh v poslední době patří např. odporový ponorný teploměr typu MMA s teplotním rozsahem –198 až +250 °C, analogovým výstupem a násuvným displejem. Tento teploměr má různé typy procesních připojení a je o odolný proti vibracím. Další novinkou je certifikace ATEX IECEx plováčkových průtokoměrů BGN, BGF, Coriolisova průtokoměru typu TSK, hladinoměru typu BA a hustoměru typu DWF. Společnost Kobold Messring GmbH je členem skupiny Kobold Group. Dalšími členy jsou: Henschen, Unirota, Heinrichs a Mesura.

Obr. 14. Odporový ponorný teploměr typu MMA s teplotním rozsahem –198 až +250 °C (Kobold)

 

Krohne, spol. s r. o.        V 3.02

www.cz.krohne.com 

Kromě oblíbených interaktivních modelů, tentokrát zaměřených na měření rozdílu tlaků a teploty, bude letos Krohne vystavovat i přístroje, které sice nejsou úplnými novinkami, jsou však vybaveny novými zajímavými doplňky nebo funkcemi.

Jednou z nich bude plováčkový průtokoměr H250 M40, nyní na přání dodávaný s dalším příslušenstvím a v provedení s lepší odolností proti obtížným provozním podmínkám, např. s krytem ukazatele z korozivzdorné oceli.

Průtokoměr je vybaven provozním připojením se jmenovitým tlakem až 17,237 MPa (2 500 psi) a jeho měřicí trubice může být vyrobena podle požadavků zákazníka z různých materiálů, včetně slitin Monel a Inconel.

Návštěvníci mohou zhlédnout i osvědčený hmotnostní průtokoměr Optimass 6400 pro rozšířený rozsah teplot, který má nyní certifikaci pro SIL 2/SIL 3, nebo tříkanálový ultrazvukový průtokoměr pro kapaliny Optisonic 3400, nově schválený pro měření tepla podle přílohy VI (MI-004) směrnice pro měřicí přístroje EU. Vystaveny budou i modely radarových hladinoměrů řady Optiwave a plováčkové průtokoměry řady DK3x, které lze nyní na přání dodat s povrchem upraveným pasivací, zabraňující nežádoucí adsorpci chemicky aktivních složek analyzovaných plynů.

Obr. 15. Plováčkový průtokoměr H250 M40R s krytem z korozivzdorné oceli (Krohne)

 

Lan2M s. r. o.                   F 1.19

www.lan2m.com 

Tuzemský výrobce VPN routerů Lan2M opět představí řadu svých produktů určených pro správu strojů a průmyslových zařízení na dálku. Produkty Lan2M umožňují technikům připojit se ke vzdáleným PLC, operátorským panelům a dalším zařízením stejně, jako kdyby s nimi byli spojeni lokálně.

Mezi nejzajímavější novinky bude zcela jistě patřit inovovaná řada VPN routerů RMB, určených k montáži do rozváděče stroje. Routery jsou vybaveny pěti ethernetovými porty, integrovaným modulem WiFi a podporou modemů pro sítě 3G a 4G.

Tyto široké komunikační možnosti dovolují rozhodnout o způsobu připojení k internetu až podle situace v místě instalace stroje. Routery jsou přednastaveny pro zapojení plug & play, a nevyžadují tedy žádnou složitou konfiguraci. Zabudovaný modul WiFi lze navíc přepnout do režimu přístupového bodu (AP – Access Point). To umožní technikům, kteří jsou v okolí stroje, komfortní práci, aniž by museli být připojeni k PLC kabelem.

Další novinkou letošního ročníku je spojový server, který je určen pro montáž do racku o velikosti 19". Server umožňuje spojení s 10 000 routery.

Obr. 16. Router VPN typu RMB104 umožňuje přístup k PLC na dálku (Lan2M)

 

Megatron, s. r. o.             V 8.06

www.megatron.cz 

Společnost Megatron nabízí letos už 25 let komponenty pro automatizaci, a to v kategoriích produktů: snímače, konstrukční díly pro elektroniku a vstupně-výstupní zařízení.

Z nabídky snímačů aktuálně vybíráme programovatelný inkrementální snímač polohy (enkodér) PR90 s těmito vlastnostmi:

–   přímé připojení snímače polohy k PC nebo tabletu,

–   jednoduché naprogramování parametrů jako počet impulzů na otáčku, typ výstupu HTL/TTL, směr otáčení, poloha referenčního signálu atd.,

–   možnost snímače být zapojen v zařízení nebo jen k PC, které ho zároveň napájí prostřednictvím sběrnice USB.

V nabídce konstrukčních dílů pro elektroniku návštěvníci naleznou distanční sloupky (rozpěrky), světlovody, ale i záslepky do profilů nebo přístrojů. V kategorii vstupně-výstupních zařízení bude vystavována nová panelová dvoupalcová tiskárna GPT-4352-60 s velkým zásobníkem papíru s možností tisku textu i grafiky a tisku na termopapír nebo termoetikety. Pracovníci firmy Megatron návštěvníky provedou celým sortimentem.

Obr. 17. Programovatelný snímač polohy PR90 (Megatron)

 

Micro-Epsilon Czech Republic, spol. s r. o         V 2.02

www.micro-epsilon.cz 

Přední světová firma v oboru senzoriky Micro-Epsilon nabízí již více než 40 let spolehlivá, výkonná a jedinečná řešení zejména pro přesné měření nebo kontrolu. Její nabídka zahrnuje snímače pro měření vzdálenosti a profilu, snímače pro bezkontaktní měření teploty a pro rozpoznávání a měření barev.

Společnost Micro-Epsilon ve své expozici představí novinky z oblasti přesného měření vzdálenosti, polohy a profilu, dále bezkontaktního měření teploty, detekce barev a průmyslových endoskopů. Novinkou budou řídicí jednotky pro konfokální snímače řady confocalDT 2421 a 2422, které jsou nově k dispozici ve dvoukanálovém provedení. Dále budou k vidění kapacitní systémy capaNCDT 6200. Novinkou v této skupině je elektronika DT6112, určená pro vysoce dynamické úlohy měření. Nebudou chybět snímače pracující na bázi vířivých proudů a také laserové triangulační snímače optoNCDT řady ILD1320 a ILD1420. V oblasti infračerveného měření teploty bude možné si vyzkoušet novou infračervenou kameru TIM 640 s rozlišením 640 × 480 bodů. K vidění bude i široký sortiment pyrometrů, jako např. model CTVideo s křížovým zaměřováním a videomodulem pro snadnější zaměřování v horkých materiálech.

Obr. 18. Nová řada infračervených kamer thermoIMAGER (Micro-Epsilon)

 

Moravské přístroje a. s.  V 7.03

www.mii.cz 

Stánek V 7.03 společnosti Moravské přístroje naleznou návštěvníci veletrhu Amper v hale V na stejném místě jako vloni. V expozici si budou moci prohlédnout programové prostředí pro rychlý vývoj aplikací Control Web a systém strojového vidění VisionLab.

Z oblasti hardwaru budou vystavovány nové jednotky průmyslových vstupů a výstupů DataLab Compact, průmyslové digitální kamery a osvětlovací jednotky i řady vědeckých a astronomických kamer s mimořádně nízkým šumem a vysokou kvantovou účinností.

Na veletrhu ale nejde jen o vystavované produkty a technologie, pracovníci firmy se rádi osobně setkají s návštěvníky, prodiskutují s nimi jejich potřeby a seznámí se s názory na vlastnosti produktů. Zájemci o nové možnosti programového prostředí Control Web budou mít příležitost si prohlédnout a „osahat“ vyvíjenou příští verzi systému.

Obr. 19. Nové jednotky vstupů a výstupů DataLab Compact (Moravské přístroje)

 

Pantek (CS) s. r. o           V 3.05

www.pantek.cz 

Pantek (CS) představí zejména softwarové novinky značky Wonderware (součást Schneider Electric), kterou na českém a slovenském trhu zastupuje. Tento software umožňuje v souladu s koncepcí Industry 4.0 komplexní sběr velkých objemů dat z výrobního prostředí, jejich zpracování a doručení příslušných informací uživatelům v reálném čase.

Hlavní novinkou bude Wonderware NextGen System Platform 2017. Jde o zásadně modernizovanou průmyslovou softwarovou platformu, jejíž součástí je zcela nový klientský systém ViewApp, nastavující nová měřítka pro aplikace kategorie SCADA/HMI. Přináší mj. propracovanou podporu vícemonitorových řešení s možností kombinovat různá rozlišení na jednom pracovišti i mobilních zařízení. Při vizualizaci technologických procesů jsou operátoři efektivně informováni s využitím zásad situačního povědomí. V přehledových obrazovkách se zobrazují hlavní informace a teprve při přiblížení (zoom) se objeví detailnější informace jako alarmy, trendy, obrazy z kamer, data ze systému MES aj.

Další novinkou je software pro optimalizaci provozu vodárenských sítí Wonderware Water Network Optimization, který je vy­užíván k monitorování aktuálního i k predikci budoucího chování těchto sítí.

Obr. 20. Nová generace softwaru Wonderware pro aplikace SCADA/HMI bude k vidění ve stánku společnosti Pantek (CS)


Papouch s. r. o.               V 1.07

www.papouch.com 

Papouch s. r. o. na veletrhu Amper 2017 představí mnoho novinek, o kterých bude možné hovořit přímo s jejich tvůrci. Zajímavá bude řada měřicích a monitorovacích modulů PAPAGO, které mohou komunikovat prostřednictvím Ethernetu, WiFi i GPRS. Novinkou také budou komponenty pro průmyslový Ethernet, jako jsou průmyslové ethernetové switche i monitorovatelné ethernetové switche v provedení s velmi nízkou spotřebou. Samozřejmostí v expozici je široká nabídka převodníků rozhraní a protokolů Ethernet, USB, RS-232, RS-485/422, WiFi, M-Bus, Modbus, SNMP, proudová smyčka a Wiegand. Představeny budou i bezdrátové vlhkoměry a teploměry.

Papouch store s. r. o. je rovněž distributorem produktů společností Advantech B+B Smartworks, Datcon a PiiGAB pro Českou republiku. Z produkce firmy Datcon budou představeny analogové převodníky a oddělovače pro zpracování analogového signálu.

Pro návštěvníky, kteří si chtějí promluvit s odborníky zabývajícími se vývojem produktů, je na stránkách www.papouch.com rozpis uvádějící, kdy se s nimi ve stánku v Brně setkají. Veletrh Amper je vhodnou příležitostí i pro diskusi o elektronice vyráběné na zakázku. Společnost Papouch zve k návštěvě svého stánku V 1.07, kde bude opravdu hodně zajímavostí.

Obr. 21. Modul PAPAGO typu Environment monitor (Papouch)

 

SIDAT, spol. s r. o.          V 6.03

www.sidat.cz 

V unikátní expozici firmy SIDAT s mot­tem „Připravte se na výrobu 4.0“ se návštěvníci dovědí vše, co je třeba pro postupné zavádění moderní výroby na principu 4.0. Jako významný partner Centra Průmyslu 4.0 při CIIRC ČVUT v Praze předvede Sidat široké spektrum prvků, systémů a služeb pro modernizační projekty zákazníků. Ve stánku budou představena již osvědčená integrační řešení i řešení vedoucí k bezprostřednímu snižování výrobních nákladů. Výrobu na principech průmyslu 4.0 není možné koupit. Její jednotlivé principy však lze postupně uplatnit formou promyšlených modernizačních investic do existujících výrobně-technologických systémů. Příprava a realizace těchto kroků ale představují odborně nejnáročnější a nejsložitější typ projektů v automatizaci vůbec. Proto pracovníci firmy Sidat předají návštěvníkům stánku část svého know-how a praktických zkušeností, které jsou pro zavádění moderní výroby nezbytné. Vhod jistě přijdou také mnohé poznatky, které lze využít při formulaci investičních záměrů a pro následnou komunikaci s nejrůznějšími dodavateli.

Obr. 22. Ve stánku Sidat budou představeny integrační projekty i zásady pro zavádění výroby na principu 4.0

 

Teco, a. s.                         P 4.12

www.tecomat.com 

 Stánku Teco budou tradičně vládnout různé varianty programovatelného automatu (PLC) typu Tecomat Foxtrot spolu s nejrůznějšími periferními moduly pro vzdálené vstupy a výstupy, pro komunikaci a specializované funkce.

Foxtrot tradičně slouží k řízení chytré elektroinstalace a ke komplexnímu řízení budov, jejich technologií a energetiky. Využívá se v projektech veřejného osvětlení, parkování, nabíjecí infrastruktury pro elektromobily, elektrokola, systémy sdílení kol (bike-sharing) nebo elektronicky otevírané stojany na kola. Nachází uplatnění i při řízení tramvajových zastávek, monitorování a chytrém měření v budovách, ve vodárenských nebo plynárenských sítích. Uplatňuje se i v aktivním řízení energetiky v domech, velkých budovách a areálech, při optimálním využívání fotovoltaických elektráren kombinovaných s akumulací energie v bateriích (viz článek v tomto vydání časopisu).

Tecomat Foxtrot je tak „nositelem chytrosti“ pro nejrůznější objekty a technologie obvykle označované módním přívlastkem „smart“. Stejně dobře je využitelný i v průmyslu při řízení, monitorování a diagnostice strojů, linek, ale i budov a jejich energetiky.

Obr. 23. Tecomat Foxtrot je „nositelem chytrosti“ pro smart zařízení a systémy (Teco)

 

Tecon s. r. o.                    V 6.05

www.tecon.cz 

Tecon s. r. o. tradičně vystavuje na veletrhu Amper, nyní v hale V, ve stánku V6.05, kde představí programovatelné automaty firmy Koyo, grafické operátorské panely Weintek, ethernetové přepínače a průmyslová PC firmy Arbor. Z nabídky společnosti Crevis budou na veletrhu prezentovány moduly vzdálených I/O komunikující na sítích Profibus, Profinet, EtherNet/IP, CANopen, CC-Link, DeviceNet Modbus RTU a Modbus/TCP.

Návštěvníci se budou moci seznámit s novým přírůstkem do skupiny panelů Weintek, typem cMT3090. Tento panel je velmi výkonný a propracovaný, podporuje moderní standardy OPC a MQTT a umožňuje přihlášení do databáze MySQL. Poprvé bude na veletrhu prezentována zcela nová řada cenově výhodných panelů Weintek, řada iP. Dále budou ve stánku firmy Tecon představeny vizualizační servery firmy Weintek, které mají schopnost zobrazit technologii na několika cílových platformách – na panelu firmy Weintek, na PC s operačním systémem Windows či na zařízení s operačním systémem Android a iOS.

Obr. 24. Nový typ operátorského panelu firmy Weintek, cMT3151 (Tecon)


TOP Instruments, s. r. o. V 2.03

www.topinstruments.cz 

Společnost TOP Instruments je výhradním zástupcem firem E+E Elektronik a Huba Control na českém trhu. Nabízí řešení pro měření a sledování veličin, jako jsou spotřeba stlačeného vzduchu a plynů, relativní vlhkost a rosný bod, rychlost proudění, koncentrace CO2, vlhkost v oleji, teplota, průtok kapalin a tlak.

Hlavní novinkou pro letošní veletrh je kompaktní průtokoměr stlačeného vzduchu a plynů EE741 od firmy E+E Elektronik. Tento průtokoměr je díky svým skromným rozměrům a příznivé ceně vhodný zejména pro OEM aplikace, nic však nebrání jeho využití jako cenově dostupného řešení ke sledování spotřeby stlačeného vzduchu na páteřních linkách malých dimenzí či u koncových spotřebičů. Vysoká citlivost měření (průtok již od 0,2 Nm3/h) je ideální při detekci úniků. Montážní armatury jsou k dispozici v rozměrech DN15, DN20 a DN25, dodávány jsou i v provedení bez olejů a maziv pro měření průtoku kyslíku. Průtokoměr EE741 může být navíc vybaven unikátním displejem umožňujícím sledovat všechny měřené hodnoty a pomocí pouhých čtyř tlačítek nastavit kompletní konfiguraci přístroje. Další informace nejen k průtokoměru EE741 se návštěvníci dovědí ve stánku TOP Instruments.

Obr. 25. Kompaktní průtokoměr stlačeného vzduchu a plynů EE741

 

Turck, s. r. o.                    V 2.06

www.turck.cz 

Turck, s. r. o., se ve dnech 21. až 24. března 2017 zúčastní Mezinárodního veletrhu elektroniky, automatizace a komunikace Amper 2017 v Brně. Při této příležitosti si zájemce dovolujeme pozvat k návštěvě stánku č. 2.06 v pavilonu V. Ve stánku bude prezentována běžná nabídka automatizačních produktů společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG – komponenty pro automatizaci procesní výroby, kombinace přístrojů s rozhraním IO-Link a zařízení pro RFID značky BLident. Návštěvníci stánku si budou moci prohlédnout také rotační snímače, čítače a zobrazovače značky Fritz Kübler GmbH a dále produkty americké společnosti Banner Engineering Corp: bezpečnostní systémy ochrany osob, optické senzory, laserové senzory a vychystávací systémy pick-to-light.

Ve stánku nebudou chybět ani produkty společnosti LMI pro vysoce přesné 2D a 3D měření pomocí laserových profilových senzorů a strukturovaného osvětlení pomocí LED. Mezi novými produkty najdou návštěvníci hybridní komunikační moduly, operátorské panely HMI řady TX500 s integrovaným PLC, současné řady multiprotokolových modulů TBEN-S rozšířené o moduly s RFID a další produkty, které se uplatní v projektech koncepce Industry 4.0.

Celý tým zaměstnanců společnosti Turck, s. r. o., se těší na setkání s návštěvníky svého stánku.

Obr. 26. Kompaktní systémy HMI/PLC s CoDeSys 3 v robustním provedení (Turck)