Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2005

číslo 3/2005

Co uvidíte na veletrhu Amper 2005

ABB s. r. o.                    2 B 4

Společnost ABB představí na veletrhu Amper několik novinek v oblasti systémů pro řízení technologických procesů. Problematikou systémů nouzového vypnutí (ESD) se ABB zabývá déle než 25 let. Novinkou letošního roku je rozšíření systému Industrial IT 800xA, určené pro bezpečnostní úlohy kategorizované podle SIL. Základem je řídicí systém AC800M HI, který zajišťuje zpracování kritické části bezpečného řízení v souladu s normou TÜV a zároveň může řešit standardní úlohy řízení procesů (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Řídicí systém AC800M HI řeší současně bezpečnostní funkce podle SIL i standardní úlohy řízení procesů (ABB)

Druhou částí jsou I/O jednotky se SIL 3. Součástí systému je inženýrské prostředí s rozsáhlou knihovnou softwarových objektů. Celý systém odpovídá normě IEC 61508 a má příslušné certifikáty. Na loňskou ukázku propojení měničů frekvence se systémem letos navazuje ukázka sběrnicového systému s připojenými provozními přístroji: snímače teploty a pH budou připojeny k řídicímu systému prostřednictvím sběrnic Foundation Fieldbus HSE/H1 a Profibus a protokolu HART s využitím FDT/DTM. Propracovaný systém správy výrobních prostředků (asset management) Optimize IT je doplněn nadstavbami pro řízení výroby, které nyní umožňují propojení se systémem SAP i systémy pro řízení údržby (CMMS) a nabízejí mnoho funkcí pro sledování kvality a toku materiálu, plánování, tvorbu zpráv apod.

AS-interface Česká republika                    3 A 20

Sdružení AS-interface Česká republika se poprvé prezentovalo na veletrhu Amper 2004. Aktivními členy sdružení jsou firmy Ifm electronic, spol. s r. o., Siemens s. r. o. a Sick, s. r. o., pasivními systémoví integrátoři RegulTech servis s. r. o., Engas s. r. o., Amit, spol. s r. o., a Čevor spol. s r. o. a dále technické školy VUT v Brně, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a VŠB-TU Ostrava.

Obr. 2.

Obr. 2. Modelová sestava řídicího systému se sběrnicí AS-interface (AS-interface ČR)

Sběrnice AS-interface se stala standardem na úrovni dvoustavových čidel a akčních členů se širokým použitím v distribuované automatizaci strojů, výrobních linek a procesů. Je charakteristická velkým počtem topologií, řízením typu master/slave, velkou rychlostí a speciálním nestíněným profilovým dvouvodičem.

Pro české uživatele této moderní průmyslové sběrnice je sdružení AS-interface Česká republika zdrojem aktuálních informací od nezávislé organizace a garantem životaschopnosti sběrnice, která není závislá na jedné dodavatelské firmě. Svým členům sdružení poskytuje přístup k plnému know-how systému.

Na veletrhu Amper 2005 sdružení představí ukázky použití sítě AS-interface (obr. 2) a nabídne knižní publikaci Kompendium AS-interface, určenou široké odborné veřejnosti.

Aura, a. s., Milevsko                    3 A 26

Společnost Aura je na veletrhu Amper tradičním vystavovatelem. Již déle než deset let se věnuje zejména vývoji, výrobě a použití diagnostických systémů pro stroje a zařízení a systémů řízení technologických celků zaměřených na filtraci, dopravu sypkých hmot a řízení výrobních procesů. Aktivity v oblasti průmyslové komunikace, sledování provozu na dálku přes internet a systémů sběru a ukládání dat společnosti umožňují dodávat i úplné systémy a řešení „na klíč„.

Obr. 3.

Obr. 3. Ruční přístroj pro diagnostiku vibrací MV-4L (Aura Milevsko)

Vedle systémů pro komplexní diagnostiku, jako je např. multiprocesorový modulární systém MMPS, představený vloni, jsou v praxi nenahraditelné i ruční přístroje. Uplatňují se při kontrole ve výrobě, při servisu točivých strojů apod. a všude tam, kde trvale instalovaný diagnostický systém není ekonomicky ani provozně vhodný. V této oblasti přichází letos společnost Aura s inovací ručního měřicího přístroje MV-4L (obr. 3).

Přístroj MV-4L umožňuje, stejně jako jeho předchůdce, měřit všechny obvyklé veličin spojené s vibracemi stroje v souladu s požadavky ISO 2372 a 2373. Novinkou je možnost měřit stav opotřebení ložisek a tak efektivně doplnit diagnostické informace např. při sledování pomaloběžných nebo více zatížených strojů.

BD Sensors                    3 A 24

Společnost BD Sensors předvede na veletrhu Amper 2005 kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin. V centru pozornosti budou inteligentní snímače tlaku a rozdílu tlaků. Zejména to bude nová řada snímačů tlaku X/ACT (obr. 4), kompaktní a přitom variabilní konstrukce splňující veškeré požadavky kladené při měření tlaku a výšky hladiny kapalin v průmyslu.

Obr. 4.

Obr. 4. Snímače tlaku řady X/ACT jsou určeny pro technologické procesy (BD Sensors)

K dispozici je pouzdro z korozivzdorné oceli, vhodné k použití v potravinářských a farmaceutických provozech, nebo lité duralové pro energetiku, strojírenství, papírenskou výrobu apod. Zároveň lze kombinovat nejrůznější mechanická připojení od závitových, přes přírubová, mlékárenská a typů Clamp či Varivent až po zcela speciální řešení. Oddělovací membránu lze zvolit přesně podle média. V základní nabídce jsou korozivzdorná ocel 1.4435, hasteloy, tantal a keramika.

Snímače mají vynikající metrologické vlastnosti. Spolu s inteligentní elektronikou s rozhraním HART je dosaženo přesnosti 0,1 %, chyby vlivem teploty menší než 0,1 % v pásmu –20 až +80 °C a přestavitelnosti 1 : 10. Svým příznivým poměrem ceny ke kvalitě mohou být přístroje řady X/ACT jednoznačnou odpovědí na nejnáročnější požadavky průmyslové praxe.

Cressto s. r. o.                    3 B 7

Na veletrhu Amper 2005 představuje firma Cressto další ze svých výrobků pro měření tlaků – mobilní měřicí jednotku PTS 2, určenou především pro kalibrace a kontrolu nejrůznějších typů tlakoměrů v podnicích, kalibračních laboratořích, školách apod.

Obr. 5.

Obr. 5. Mobilní tlakoměrná měřicí jednotka PTS 2 (Cressto)

Jednotka umožňuje kalibrovat klasické ručkové manometry, digitální tlakoměry i snímače tlaku s proudovými či napěťovými výstupy a lze ji použít i pro přesná měření a záznamy průběhů tlaku. Jednotka PTS 2 je montována do malé hliníkové krabičky. Připojuje se k notebooku přes port USB, ze kterého je také napájena (obr. 5). Dále má konektor s rozhraním HART a čidlo teploty pro záznam podmínek měření. Za etalony lze použít téměř libovolné externí snímače tlaku s odpovídající přesností a rozsahem. Pro napájení měřených snímačů tlaku je k dispozici spínaný zdroj 24 V DC/25 mA.

Dodávaný software pracuje pod OS Windows. Jeho součástí jsou kalibrační rutiny pro etalony, včetně sledování doby platnosti kalibrace. Samozřejmé je zobrazování výsledků měření v přehledných tabulkách a grafech, výpočet chyb a hodnocení měřeného objektu v reálném čase. Výsledky lze ukládat do databáze nebo přímo do vlastní předlohy kalibračního protokolu, vytvořené v programu Excel.

Dinel s. r. o.                    3 A 31

Firma Dinel, tuzemský výrobce průmyslové elektroniky, se zaměřuje na systémy pro měření a indikaci polohy hladin kapalin a sypkých materiálů, včetně provedení pro vysoké teploty a prostředí s nebezpečím výbuchu. V široké nabídce snímačů a hladinoměrů jsou nejrůznější přístroje od velmi jednoduchých sond na skleněné stavoznaky až po snímače do důlních provozů.

Obr. 6.

Obr. 6. Ultrazvukový hladinoměr ULM-55N-10 (Dinel)

Letošní novinkou je doplnění skupiny ultrazvukových hladinoměrů novým výrobkem typu ULM-55N-10 s rozsahem do 10 m a základní přesností 0,3 %, rozšiřující použitelnost této techniky ve vodohospodářství i v jiných odvětvích (obr. 6).

Řadu jednotek NxxU pro napájení čidel s výstupem NAMUR v prostorech s nebezpečím výbuchu, vloni novou, letos nově doplňuje řada jiskrově bezpečných izolačních převodníků IRU-420 pro převod spojitých signálů 0/4 až 20 mA na 0/4 až 20 mA, popř. 0 až 10 V s přesností do 0,1 % a při možnosti obousměrného přenosu dat protokolem HART.

Vyráběny jsou dále univerzální stabilizované zdroje, napájecí a regulační jednotky, vyhodnocovací přístroje a příslušenství pro speciální použití. Kvalita, spolehlivost, tříletá záruka, příznivé ceny i zakázková výroba s dodávkami do deseti dnů – to jsou přednosti výrobků firmy Dinel.

ifm electronic spol. s r. o.                    3 C 14

Tato společnost představí na letošním veletrhu Amper 2005 svůj tradiční sortiment senzorů i nové, na panelech instalované přístroje, z nichž některé budou v provozu. Informace budou podávány mj. o novém programu I-step, v jehož rámci byly na trh uvedeny moderní přístroje, jako např. senzory pro spojitou detekci poloh lineárních ventilů Efector Valvis, senzory pro rozpoznání obrysů objektů Efector Dualis (obr. 7), přístroje pro diagnostiku valivých ložisek Efector Octavis, přístroje pro měření spotřeby a úniků tlakového vzduchu Efector Metris a nové senzory tlaku řady PK.

Obr. 7.

Obr. 7. Miniaturní senzor řady Efector Dualis O2Dxxx pro rozpoznávání obrysů objektů (Ifm electronic)

V rámci programu Opto Times byly uvedeny na trh nové optické senzory využívající nejnovější poznatky optiky a nové příslušenství pro rychlou montáž a potřebné nastavení.

Dále budou k dispozici informace o senzorech a komponentách určených k použití např. v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v prostředí s nebezpečím výbuchu (s osvědčením ATEX), popř. na mobilních strojích, a také o komponentách pro sběrnici AS-interface, např. o analogových modulech Clasic Line, bezpečnostních modulech Smart Line a modulech I/O Classic Line ATEX, inteligentních senzorech, řídicích systémech (např. Safety at Work) a napájecích zdrojích.

Další informace lze nalézt v článku na str. 18.

JUMO Měření a regulace s. r. o.                    3 B 27

Společnost JUMO bude vystavovat zejména přístroje pro elektrochemickou analýzu, a to sondy pH a redox potenciálu v nových řadách Blackline, Ecoline, Tecline a Labline a nový kompaktní indukční převodník vodivosti CTI-500.

Obr. 8.

Obr. 8. Sanitovatelný obrazovkový zapisovač Logoscreen es (JUMO)

Elektronické regulátory budou nabízeny v širokém sortimentu od nejjednodušších přístrojů řady Ecotron, přes osvědčené modely kompaktních regulátorů Itron a Dtron a regulátory technologických procesů Dicon 400/401 a 500/501 až po špičkový obrazovkový regulátor Imago 500. Jako užitečná novinka bude k vidění také kompaktní regulátor Itron DR100 pro montáž na nosnou lištu.

Dále budou vystaveny zobrazovací jednotky Di32/Di08 a Di eco a univerzální programovatelné převodníky pro montáž do hlavice i na nosnou lištu Dtrans T01/T02/T03 a snímače teploty a tlaku v širokém sortimentu, včetně odporových a termočlánkových teploměrů splňujících požadavky směrnice ATEX.

Obr. 9.

Obr. 9. Radarový hladinoměr Optiwave 7300C (Krohne)

Jistě zaujmou i obrazovkové zapisovače Logoscreen 500, Logoscreen cf a Logoscreen es (obr. 8).

Další informace lze nalézt v článku a inzerátu na str. 48.

Krohne CZ spol. s r. o.                    5 A 33

Společnost Krohne bude mít pro návštěvníky veletrhu Amper 2005 připraveny technické informace v češtině o nových magneticko-indukčních průtokoměrech Optiflux a nové řadě reflektometrických (TDR) a radarových hladinoměrů Optiflex a Optiwave (obr. 9) spolu s návody k jejich obsluze. K dispozici budou také informace o zajímavých použitích ultrazvukových průtokoměrů UFM 3030 a hmotnostních průtokoměrů Optimass. Společnost rovněž představí nové teplotní hmotnostní průtokoměry od firmy Sierra Instruments, kterou Krohne CZ zastupuje v České republice.

Kučera – spínací technika                    4 C 46

Letos poprvé se na veletrhu Amper představí firma Kučera – spínací technika, zastupující na našem trhu přední výrobce reléové techniky Tele – Automation Components a Carlo Gavazzi.

Obr. 10.

Obr. 10. Multifunkční hlídací relé třífázového napětí Tele – Automation Components G2PM400VSY10 (Kučera)

Firma Tele – Automation Components představuje světovou špičku v oblasti časových a hlídacích relé. Do kvality těchto relé se promítá jejich promyšlená koncepce, daná dlouholetou zkušeností (od roku 1960) a inovační schopností, zajišťující spolehlivost všech přístrojů, ověřenou i na našem trhu mnoha uživateli. Na letošní veletrh přichází s několika novinkami především v oblasti použití hlídacích relé pro automatizační techniku (obr. 10). Poprvé budou představeny samonastavující se přístroje systému Auto Set a přístroje Cool Zoom s extrémně malým příkonem.

Firma Carlo Gavazzi je tradiční výrobce automatizační techniky od senzorů všech druhů, přes zpracování jejich signálů až po akční členy v podobě polovodičových relé.

Ve stánku bude možné si přístroje vyzkoušet a získat další technické i obchodní informace, jinak dostupné např. na http://www.spinacitechnika.cz

Pantek (CS) s. r. o.                    3 C 21

Firma Pantek (CS), distributor firem Wonderware a Woodhead pro ČR a SR, představí na veletrhu Amper 2005 nový software i hardware.

Integrovaná softwarová rodina pro průmyslovou automatizaci Wonderware Factory Suite A2 má nové verze klíčových produktů – InTouch 9.0 (vizualizace procesů) a Industrial Application Server 2.0 (průmyslový aplikační server – IAS).

V prostředí InTouch 9.0 lze vytvářet zcela nové typy objektů, tzv. Smart Symbols, což jsou grafické konfigurovatelné objekty s vlastními předdefinovanými funkčními schopnostmi, snadno opakovaně použitelné a podporující dědičnost. Jejich použití významně urychluje vývoj i údržbu automatizačních projektů.

Industrial Application Server 2.0 podporuje softwarovou i hardwarovou redundanci a je škálovatelný pro aplikace od 250 do 1 000 000 (!) I/O proměnných. Podrobněji je IAS 2.0 představen v samostatném článku na str. 74.

Novinkou v nabídce firmy Wonderware jsou i odolné počítače s dotykovými obrazovkami (Touch Panel PC) a přenosné tablety (Tablet PC) s integrovaným vizualizačním programem InTouch.

Dále firma Pantek (CS) dodává výkonné komunikační karty značek Applicom, SST a DirectLink od firmy Woodhead Software & Electronics, jež jsou určeny do PC i PLC k podpoře protokolů Profibus, Interbus-S, DeviceNet, ControlNet atd.

Phoenix Contact, s. r. o.                    2 F 16

Firma Phoenix Contact, tradiční vystavovatel na veletrhu Amper, má nové motto – Inspirující inovace. V souladu s ním letos představí inovace v oblasti spojovací techniky – šroubové svorky UT s velkou variabilitou propojení a inovované zářezové svorky QTC, miniaturní konektory a svorky řady THR pro plošné spoje a konektory typu RJ, USB a Fire Wire v provedení pro použití v průmyslu.

Obr. 11.

Obr. 11. Galvanické oddělovače a převodníky řady Mini Analog mají šířku pouhých 6,2 mm (Phoenix Contact)

Část expozice bude věnována přepěťovým ochranám Trabtech, rozšířeným o kombinovanou ochranu proti přepětí Flashtrab Compact.

Novinky budou nabídnuty také v řadě prvků Interface. Představeny budou galvanické oddělovače a převodníky šířky pouze 6,2 mm (obr. 11), zcela inovovaná řada optopřevodníků, nová řada relé a optočlenů PR, elektronické monitorovací moduly a relé pro sledování teploty vinutí motorů a mezních hodnot proudu a napětí v jednofázové i třífázové síti. Jistě upoutají i příslušenství k napájecím zdrojům v podobě 24V záložního systému a zařízení pro bezdrátový přenos signálů v pásmu 2,4 GHz.

Pro sběrnici Interbus budou nabídnuty nový řídicí systém S-Max, určený pro výrobce jednoúčelových strojů, inovovaná řada modulárního I/O systému In Line a Field Line a moduly pro sběrnici AS-interface a Interbus Safety.

Teco, a. s.                    3 B 16

Prezentace firmy Teco na veletrhu Amper 2005 je zaměřena převážně na novinky ve výrobním programu firmy. Vlajkovou lodí je i nadále modulární PLC Tecomat TC700.

Obr. 12.

Obr. 12. Některé novinky ve výrobním programu Teco a. s. – Tecomat TC650, Tecomat TC700 a programovatelná relé Smart (Teco)

Na veletrhu budou představeny nové moduly a nová komunikační rozhraní pro tuto řadu. Mezi užitečné vlastnosti patří možnost výměny periferního modulu za chodu systému. V nabídce firmy se objeví také nová řada kompaktních PLC Tecomat TC650. Novinkami jsou možnost připojit sítě Ethernet, větší výkon, paměť a variabilita systému. Sortiment je rozšířen také o moduly distribuovaných vstupů a výstupů Tecomat TP1000, komunikující přes Profibus-DP, a programovatelná relé Smart pro nejjednodušší úlohy (obr. 12).

Rozšířena je také skupina panelových počítačů Tempo, vybavených výkonným procesorem, nadstandardní pamětí a bohatými komunikačními schopnostmi (mj. Ethernet 10/100 Mb/s). Počítač Tempo 01 v provedení bez displeje s operačním systémem Teco Linux se uplatní jako webový server, Tempo 02 s barevnou dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 5,7" a Windows CE.net má široké spektrum použití při řízení technologických procesů. Za pozornost stojí i aktivity firmy Teco v oblasti vestavných (embedded) systémů.

Tecon, s. r. o.                    3 B 12

Ve stánku firmy Tecon se bude možné seznámit zejména s programovatelnými automaty řady DirectLogic. Jako úplná novinka zde budou uvedeny na trh mikrořadiče Super Relay ve velmi zajímavých cenových relacích a poprvé budou na veletrhu Amper představeny produkty Ethernet Serial Server pro komunikaci zařízení s rozhraními RS-232/422/485 přes Ethernet, a to i v bezdrátovém provedení s podporou metody WiFi a prostřednictvím techniky GPRS.

Obr. 13.

Obr. 13. Celokovový panelový PC s dotykovou obrazovkou (Tecon)

Představena bude dále ucelená řada grafických operátorských panelů s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou od 3,8 až po 12" (obr. 13). Zajímavá budou i PC s operačním systémem Windows CE.net a dotykovou obrazovkou a právě na trh uváděná nová verze vizualizačního softwaru Indusoft Web Studio od společnosti Indusoft k tvorbě programů pro HMI na všech platformách Windows, tj. od Windows CE až po Windows servery.

Novinkou budou i celokovové panelové průmyslové PC a LCD monitory s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 6,4 až 18" (obr. 13), z nichž některé typy PC mají pouze pasivní chlazení s možností pracovat i v záporných teplotách. Nabízena bude i široká škála mini box PC. Představeny budou i indukční, fotoelektrické a inkrementální snímače, samostatné regulátory a napájecí zdroje 12/24 V DC.

Turck s. r. o.                    3 B 20

Vedle standardních produktů pro průmyslovou automatizaci bude představen nový, převratný indukční senzor Uprox®+ s cívkou vytvořenou jako plošný spoj (obr. 14) a dále moduly rozhraní IM v pouzdrech o šířce 18 a 27 mm s univerzálním napájením, odnímatelnou svorkovnicí a možností nastavení z PC.

Obr. 14.

Obr. 14. Nový indukční senzor přiblížení Uprox+ má cívku vytvořenou jako plošný spoj (Turck)

Prezentovány budou i sběrnicové systémy pro automatizaci strojů a výrobních linek, systémy distribuovaných I/O rozhraní pro protokoly Profibus-DP, Device Net a CANopen a bezpečnostní systémy pro ochranu pracovních prostor, strojů a osob. Z inspekčních senzorů bude nabídnut výkonný kamerový systém Presence Plus® P4 GEO, který testuje tvar, provedení a popř. polohu výrobku. Na výstavních panelech budou prezentovány optosenzory a kapacitní, magneticko-indukční a ultrazvukové senzory a rozsáhlý konektorový systém. Předveden bude rovněž výrobní program společnosti Kübler, tvořený absolutními i inkrementálními rotačními a lineárními senzory polohy, čítači, počítadly, zobrazovači atd. Ke všem výrobkům bude možné poskytnout podrobné informace a navrhnout nejlepší řešení daného problému.

Více informací zájemci získají na straně 52.

UZIMEX Praha, spol. s r. o.                    3 A 16

Společnost Uzimex Praha zastupuje v ČR mj. švýcarskou firmu Maxon Motor AG, která dále překonává bariéry v miniaturizaci pohonů, jejíž význam pro lékařské přístroje, manipulátory, roboty, výrobu mikroelektroniky a komunikační techniky je zcela evidentní.

Stejnosměrné komutátorové motory firmy Maxon vycházejí z patentu trubkového samonosného vinutí bez jádra. Umístěním výkonného permanentního magnetu do uvolněného prostoru uvnitř vinutí se zmenší průměr motoru. Miniaturní komutátor je vytvořen na nevodivé hřídeli z keramiky, která má zároveň výborné ložiskové vlastnosti. Výsledek jsou motory RE6 a RE8 s vnějším průměrem 6 a 8 mm.

Obr. 15.

Obr. 15. Miniaturní stejnosměrné pohony z produkce firmy Maxon Motors AG (Uzimex Praha)

Stejné trubkové vinutí bez pólů s velmi malou tloušťkou je v kombinaci se slinutým feromagnetickým pláštěm základem válcového bezkartáčového motoru EC6 o průměru 6 mm. Motor obsahuje i tři Hallovy sondy pro řízení elektronické komutace. Podstatně kratší jsou diskové motory EC6 a EC10 se samostatnými statorovými cívkami uvnitř rotujícího pláště s magnety (obr. 15).

Pro redukci otáček motorů jsou určeny planetové převodovky GP6 a GP8 se vstupní rychlostí 40 000 min–1. Harmonická převodovka o průměru 8 mm s pružnými planetami a oboustranně ozubeným věncem je základem bezvůlového serva a miniaturní inkrementální snímače MR o šířce 6 mm využívají vliv směru magnetického pole na odpor mikropásku NiFe.

Další informace přináší článek na str. 63.

WAGO Elektro spol. s r. o.                    2 A 8

Na letošním veletrhu Amper představí firma WAGO široký sortiment produktů založených na pružinovém připojení vodičů, jehož je průkopníkem. Produkty na tomto principu vyrábí již déle než padesát let.

V současnosti lze takto připojit jakýkoliv typ vodiče (pevný, lanovaný, jemně lanovaný, s dutinkou i bez ní) o průřezu od 0,08 po 95 mm2. Výrobní program zahrnuje skupinu výrobků Electrical Interconnections, do níž patří krabicové svorky (ne náhodou dostaly jméno „WAGO svorky„), svorky do plošných spojů, konektorové systémy a řadové svorkovnice. Ve stánku budou také prezentovány rozšířené možnosti použití konektorů systému Winsta, které slouží k propojení světelných či zásuvkových okruhů. Konektorový systém Winsta je nyní použit na rozšiřujícím se letišti Praha-Ruzyně.

Další skupinou výrobků jsou výrobky třídy Electronicc. Reprezentují WAGO-I/O-System, relé, napájecí zdroje, elektronické převodníky apod. WAGO-I/O-System 750 se za dobu deseti let od uvedení na trh velmi rozšířil co do počtu typů jednotlivých modulů (I/O i řídicích) jejich použití v průmyslu a v budovách.

Ve stánku firmy WAGO bude možné najít inspiraci ke zdokonalení dosavadních i k návrhu nových projektů nejrůznějších instalací.

FCC Public, s. r. o.                    2 C 5

Návštěvníci stánku vydavatelství FCC Public, s. r. o., si budou moci prohlédnout aktuální čísla časopisů Automa, Elektro a Světlo i ostatní vydanou odbornou literaturu. Na místě si bude možné zajistit předplatné časopisů a objednat, popř. zakoupit knihy. Ve stánku bude také prostor pro diskusi s redaktory.

Redakce časopisu Automa tvoří koncepci časopisu ve spolupráci s kruhem odborných spolupracovníků i s dalšími odborníky z praxe, z firem, které se automatizací zabývají a v časopise pravidelně inzerují. Konečným cílem redakce je poskytovat užitečné informace čtenářům. Zajímá nás proto, jak jsou čtenáři s časopisem spokojeni a uvítáme všechny připomínky a náměty k odborné náplni časopisu i k jeho grafické úpravě.

(ed)