Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Co uvidíte na MSV 2007

Co uvidíte na MSV 2007

ABB          G2 81

Společnost ABB bude letos na MSV vystavovat produkty divize robotiky, která dodává robotizovaná pracoviště pro standardní aplikace i zákaznická řešení. Má k dispozici školicí středisko vybavené výukovými roboty a provozuje Centrum pro repase robotů a Evropské centrum robotizovaného svařování v Ostravě. Vedle dodávek robotů se zabývá i inženýrinkem, poradenstvím a servisem. Ve stánku si zájemci budou moci prohlédnout svařovací buňku FlexArc™, robot pro lakování (provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu) a také robot vybavený kleštěmi pro bodové svařování.

Kromě robotů dodává společnost ABB technické vybavení pro energetiku a automatizaci, které umožňuje energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí.

AMTEK          C-I 144

Firma Amtek je tradičním dodavatelem automatizačních prvků a elektronických součástek od významných světových firem, které na českém a slovenském trhu přímo zastupuje. V důsledku toho má přístup ke školením a k podrobným informacím o nabízených produktech, takže může zákazníkům nabídnout profesionální podporu a servis, který odpovídá firmě s více než šestnáctiletou tradicí.

Na letošním MSV opět představí několik novinek, které reprezentují nejnovější trendy v oblasti napájecích zdrojů, elektrických pohonů, snímačů a bezpečnostních prvků, zejména:

AURA a. s.          C-I 123A

Společnost Aura a. s., je dlouholetým dodavatelem diagnostických prvků pro mnoho průmyslových odvětví. Mezi tyto typy dodávek také spadá vybavení zkušeben a center výstupní kontroly. Aura vyvinula modulární monitorovací systém MMPS (obr. 2), který umožňuje měření např. absolutních či relativních vibrací, teplot, tlaku, průtoku, rychlosti, směru otáčení atd. Takto sledované signály je možné zaznamenávat pro pozdější zpracování, vizualizovat nebo předávat nadřízenému systému. Výstupem mohou být analogové i digitální signály, ale také např. sériová komunikační linka typicky s protokolem Modbus-RTU. Produkty společnosti Aura se uplatňují u největších tuzemských výrobců motorů, kompresorů a čerpadel nebo převodovek.

Společnost Aura je také distributorem senzorů předních světových výrobců – např. AI-Tek (senzory zejména pro leteckou techniku), Lorenz Messtechnik (snímače krouticího momentu) a DS Europe (tenzometry, inklinometry, lineární posuny apod.).

AUTEL, a. s.          Z-I 126

Rovněž letos je MSV místem prezentace výsledků společnosti Autel. Současní a budoucí zákazníci a partneři najdou ve stánku zástupce společnosti pro projednání svých záměrů a hledání nejlepších řešení.

Společnost Autel vznikla v roce 1993 a realizuje individuální požadavky zákazníků v oblasti technologických silnoproudých zařízení, automatizace a výrobních informačních systémů v hutnictví, energetice, v průmyslu zpracování sypkých materiálů, papíru a celulózy, v oblasti chemie a ekologie.

Společnost bude prezentovat řízení válcoven, včetně vlastního řešení řízení válcovacích stolic. Dále představí inženýrský přístup k řešení rekonstrukcí části elektro a MaR strojů a technologických celků. Řízení technologických celků v hutnictví a energetice včetně vývoje a využití výrobních informačních systémů je již tradičním tématem expozice.

Za nárůst a objem exportních aktivit získala společnost v roce 2006 v rámci soutěže Exportní cena DHL první místo v kategorii exportér roku – střední firma a první místo v kategorii exportér regionu – Moravskoslezský kraj.

Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb společnost rozšířila svou budovu v Třinci o nové zkušební místnosti a kanceláře (obr. 3).

AutoCont Control Systems          V 48

Společnost AutoCont Control Systems bude na MSV opět prezentovat výrobky Mitsubishi Electric, v letošním roce však bude expozice zaměřena výhradně na systémy CNC, včetně pohonných jednotek pro obráběcí stroje, a na nabídku souvisejících služeb.

Z konkrétních produktů bude představen nový systém střední výkonové třídy M70 Series (obr. 4; viz článek na str. 30) s českým jazykovým prostředím, dále dialogovým systémem programování, možností napojení na Ethernet, čelním slotem PCMCIA, integrovaným modulem vstupů a výstupů atd. Systém M70 Series bude představen nejen na výstavním panelu, ale rovněž na funkčním stroji.

Nabídku doplňují pohonné jednotky a motory pro osy i vřetena, přímé servomotory pro otočné stoly i lineární servopohony. Vysokorychlostní servomotory mají rozlišení až 16 milionů inkrementů na otáčku a spojením se servozesilovači řady MDS-D(H) řízenými po otické sběrnici byla zvýšena rychlost polohovací smyčky a přesnost interpolace. Jediná jednotka řady MDS–D(H) dovoluje napájení až tří os; v nabídce jsou i dvojité napájecí jednotky pro vřetena.

Nové servozesilovače řady MDS-R pro běžné úlohy umožňují napájet dvě osy a podporují adaptivní seřízení regulátoru.

Bernecker & Rainer          Z 88

Na již tradičním místě v centru pavilonu Z představí svoji expozici firma Bernecker & Rainer, rakouský výrobce automatizační techniky značky B&R. Bohatý sortiment produktů zahrnuje vše od digitálních servopohonů, motorů, přes PLC, ovládací panely, průmyslová PC, vizualizaci až po komunikační sítě.

Ve stánku je možné zhlédnout novinky v oboru robotiky, CNC a řízení pohonů – to vše v jednom řídicím systému. Představena bude nová generace inteligentních displejů řady PP300/PP400; pozornosti návštěvníků je především doporučen integrovaný bezpečnostní systém Safelogic s komunikací prostřednictvím sběrnice Safety Technology Ethernet Powerlink (obr. 5). Jde o nezávislý protokol, plně kompatibilní s ostatními sběrnicovými systémy, odpovídající požadavkům úrovně funkční bezpečnosti SIL3 podle normy IEC 61508.

Díky svému výkonu a flexibilitě nabízí Ethernet Powerlink mnoho výhod. Novinkou je např. možnost redundantního zapojení sběrnice. V případě gigabitové varianty sběrnice je možné mluvit také o desetinásobném výkonu.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.          C- I 105

Společnost Badger Meter Czech Republic, největší tuzemský výrobce a exportér indukčních průtokoměrů, představí ve svém stánku mimo jiné novou typovou řadu čidel indukčních průtokoměrů s výstelkou PFA, která je určena zejména pro aplikace v oblasti potravinářského průmyslu.

Dále bude vystaven přenosný ultrazvukový průtokoměr určený pro měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích. Přístroj umožňuje měřit průtoky v širokém rozsahu světlostí potrubí bez nutnosti jakéhokoliv jeho mechanického narušení.

K vidění bude rovněž hmotnostní průtokoměr, dále průtokoměry s kývavým diskem osvědčené řady Recordall a měřidla s oválnými koly typové řady MN.

BD SENSORS          C-I 120

Společnost BD Sensors předvede v průběhu MSV 2007 kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin.

Expozice je letos zaměřena na inteligentní snímače tlaku a výšky hladiny s digitálním rozhraním. Kromě zavedených přístrojů řady DMP 331 i s komunikací linkou RS-232 a přístrojů řady H s komunikací HART budou předvedeny snímače typu SEN 2000 P s rozhraním Ethernet (obr. 6). Tyto snímače jsou vybaveny jedním portem typu 10 Base T. Po připojení do sítě Internet nebo Intranet se snímač chová jako server HTTP, který obsahuje stránky v HTML pro konfiguraci všech parametrů snímače a pro vizualizaci naměřených hodnot.

Navíc je k dispozici paměť flash s kapacitou 512 kB, umožňující uložit až 64 000 záznamů ve formátu naměřená hodnota, datum a čas. Je možné nastavit periodu ukládání a pomocí funkce spare zadat podmínky ukládání tak, aby se co nejefektivněji využila kapacita paměti.

Snímače SEN 2000 P jsou osazeny vynikajícím senzorem s oddělovací membránou z korozivzdorné oceli. Přesnost 0,1 % a odolná mechanická konstrukce s konektorem RJ45 s krytím IP67 předurčují snímač pro náročná měření v rámci speciálních zkušebních zařízení nebo pro testování složitých systémů.

BHV senzory s. r. o.          C-I 162

Firma BHV senzory dosud dodávala široké spektrum přístrojů pro měření tlaku, a to včetně speciálních typů či zákaznických úprav určených pro měření v chemickém a potravinářském průmyslu. Nyní rozšiřuje svůj sortiment o ultrazvukové snímače výšky hladiny z produkce firmy Solid AT z Izraele, které jsou určeny pro měření polohy hladiny kapalin i sypkých látek:

 • MicroScan je jednoduchý a cenově velmi výhodný snímač; napájí se z dvouvodičové smyčky analogového výstupního signálu 4 až 20 mA a jeho parametry lze nastavit s využitím externí komunikační jednotky,

 • MonoScan (obr. 7) je kompaktní přístroj s možností nastavovat provozní parametry z klávesnice a panelu přímo v místě měření; jeho software umožňuje kompenzovat nepříznivé vlivy; mimo jiné jej lze použít na měřicích žlabech pro měření průtoku,

 • SmartScan25 je přístroj, jehož čidlo se montuje odděleně od řídicí jednotky; jeho výkon umožňuje měřit hladinu sypkých látek a kapalin v rozsahu až do 40 m s přesností 0,25 % z rozsahu,

 • SmartScan50 je podobně koncipovaný přístroj, který umožňuje měřit hladinu s rychlou odezvou při zachování vysoké přesnosti,

 • SmartLite umožňuje měřit v rozsahu do 10 m při zachování výhodné ceny.

Bosch Rexroth, spol. s r. o.          A1 44

Malou změnu oproti tradici pro návštěvníky přichystala společnost Bosch Rexroth: přesunula svou expozici z pavilonu B do pavilonu A1, aby tím byla blíž svým zákazníkům.

Bosch Rexroth, spol. s r. o., jako dceřiné zastoupení Bosch Rexroth AG pro český trh, dodává své výrobky pro realizaci často velmi náročných a komplexních projektů. Firma může nabídnout vhodný typ pohonu pro jakékoliv požadavky na sílu, rychlost a kvalitu regulace rotačního nebo přímočarého pohybu, potřebného pro dané zařízení. Tuto schopnost již tradičně zdůrazňuje sloganem: The Drive & Control Company.

V dalším textu je uveden jen výčet zajímavých exponátů:

 • hydroforming – lisování vnitřním přetlakem,
 • hydraulická osa – přesné polohování v uzavřené smyčce,
 • hydraulické komponenty pro mobilní aplikace,
 • Case Line – komponenty pro oblast automatizace,
 • RexShaker – praktický příklad drive & control,
 • RTC – nový typ pneumatického bezpístnicového válce (obr. 8),
 • VarioFlow – ekonomické řešení transportu kusových produktů,
 • VOSS – systém spojovacích prvků pro potrubní rozvody.

COMET SYSTEM, s. r. o.          C 20

Řada snímačů Comet s přímým připojením na Ethernet byla doplněna kompaktními modely ethernetových kombinovaných teploměrů, vlhkoměrů a barometrů s čidly teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku integrovanými v jediném přístroji (obr. 9). Nyní jsou tedy k dispozici jak samostatné snímače jedné veličiny – teploty nebo atmosférického tlaku, tak kombinované snímače teploty a vlhkosti nebo teploty, vlhkosti a barometrického tlaku.

Snímače lze prostřednictvím rozhraní LAN ovládat z PC. Podporovány jsou tyto možnosti komunikace: Modbus, Telnet, HTTP, SNMP, e-mail.

Webové stránky snímače umožňují zobrazovat aktuální hodnoty teploty s možností grafického zobrazení časového průběhu historických hodnot. Snímače lze využít k signalizaci alarmů: při překročení zadané teploty, vlhkosti nebo tlaku je vyslán varovný e-mail, trap SNMP a zpráva syslog.

Snímač také zasílá naměřené hodnoty na zvolený SOAP Server.

Obdobné snímače jsou k dispozici rovněž s analogovým výstupem 4 až 20 mA, 0 až 10 V a sériovým rozhraním RS-485 a R S-232.

Snímače je možné přímo připojit k šestnáctivstupovým ústřednám Comet. Lze tak snadno vytvořit monitorovací systém pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, popř. dalších veličin.

Dinel, s. r. o.          C-I 108

Firma Dinel, s. r. o., český výrobce elektronických systémů pro měření a indikaci výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů, představí nový kapacitní hladinoměr CLM-36N-40 (obr. 10).

Hladinoměr je určen ke kontinuálnímu měření výšky hladiny agresivních kapalných látek v nádržích a jímkách s měřicím rozsahem do 2 m. Nové řešení spodní části pouzdra z materiálu PTFE se snímací a referenční elektrodou s izolací FEP snížilo cenu oproti hladinoměrům, které používají pro tyto agresivní kapaliny jako materiál speciální slitiny. Hladinoměr má proudový výstup 4 až 20 mA, napájecí napětí 9 až 36 V DC a rozsah pracovních teplot –40 až +85 °C.

Další novinkou pro letošní podzim je dvojice stabilizovaných napájecích zdrojů SPSU-2400-18 a SPSU-1200-20. Tyto zdroje jsou určeny pro trvalé napájení měřicích a regulačních prvků v náročných aplikacích. Mají galvanicky oddělenou sekundární stranu a oproti předchozím variantám se vyznačují menší emisí rušivých napětí a umístěním sloupcového LED indikátoru zátěže na přední panel. Představen bude celý výrobní sortiment zahrnující ultrazvukové, kapacitní a hydrostatické hladinoměry včetně bohaté nabídky zobrazovačů, regulačních, napájecích a spínacích jednotek.

DISTRELEC          Z-I 117

Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, představí elektronický katalog, v němž je kompletní program s redukovanými a velmi atraktivními cenami. Obsáhlý výběr vysoce kvalitních produktů od zhruba 600 vynikajících výrobců zahrnuje obory elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, pneumatických komponent, nářadí a ostatního příslušenství. Jednotlivé oblasti nabídky se průběžně rozšiřují a prohlubují a osvědčený sortiment doplňují nové skupiny výrobků. Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za dopravu zásilky činí pět eur (plus DPH). Tato cena je nezávislá na objemu zásilky. Zejména ti zákazníci, kteří si jsou cen vědomi, najdou nyní v obchodě on-line Distrelec aktuální týdenní výhodné nabídky. Mimo tištěný katalog pro elektroniku je možné nalézt veškerý sortiment na CD-ROM, v internetovém obchodě on-line (www.distrelec.com) i s použitím aplikace e-commerce, umožňující začlenění přímo do softwarových systémů pro zásobování a objednávky.

DYGER          Z-I 108

Společnost Dyger představí špičkové řídicí systémy Beckhoff pro výrobce strojů, technologických linek a pro řízení budov. K dispozici bude přehled kompletního sortimentu firmy: malé lokální PLC řady BC a BX pro montáž na distribuované I/O moduly, řada vestavných (embedded) systémů pro střední aplikace CX1000, která zahrnuje funkce PLC, NC i PC, s platformou Win CE.NET nebo Win XP Embedded, a pro rozsáhlé úlohy výkonné systémy na bázi průmyslových PC.

Na MSV 2007 budou dále představeny: servozesilovače s průmyslovou komunikační sběrnicí EtherCAT; TwinSafe – programovatelné I/O jednotky pro bezpečnostní aplikace, umístěné v běžných distribuovaných I/O systémech a splňující normu SIL3 (EN 61508) a vhodné pro zařízení zařazená do kategorie 4 podle EN 954; kompletní řada ultra kompaktních analogových a digitálních distribuovaných I/O modulů v krytí IP20 nebo IP67; řada průmyslových panelů LCD a panelových PC (obr. 12; viz též článek na str. 20) s komunikací prostřednictvím Ethernetu, USB nebo DVI s úhlopříčkou obrazovky 6,5" až 21". K již osvědčeným produktům patří také řada kompaktních krokových a stejnosměrných motorů osazených planetovými převodovkami.

Endress+Hauser Czech s. r. o.          C 11

Endress+Hauser představí ucelenou nabídku výrobků a služeb v oblasti měřicí techniky a automatizace.

Základní nabídka zahrnuje přístroje pro měření fyzikálních veličin: hladiny, průtoku, tlaku, teploty, pro analýzu kapalin či záznam dat, doplněné komunikačními sběrnicemi. Zařízení jsou vhodná pro všechna průmyslová odvětví od potravinářství a farmacie, přes vodárenství po petrochemii a energetiku.

V letošním roce je jednou z novinek radarový hladinoměr v hygienickém provedení Levelflex M FMP43. Zaručuje měření hladiny i nevodivých médií nebo při tvorbě pěny.

Zajímavostí bude i radarový hladinoměr pro přesné měření Micropilot S FMR540 ve spojení se systémem pro řízení skladu Tankvision, vhodný především pro soustavy nádrží.

Co se týče měření průtoku, rozšiřují řadu Coriolisových hmotnostních průtokoměrů Promass S – jednotrubkový standardní průtokoměr z korozivzdorné oceli, vhodný pro hygienické použití, a Promass P, průtokoměr pro nejnáročnější požadavky ve farmacii.

Převodník pro analýzu kapalin Liquiline M CM42 s pH elektrodami Memosens nyní doplňuje nová databáze pro správu senzorů a měřicích míst Memobase (obr. 13), umožňující čtení a automatický přenos dat uložených v senzorech.

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o.          F 29

Pneumatické válce vyráběné v Brně v licenci firmy Hoerbiger-Origa již mají na trhu svoje místo. Firma Fluidtechnik Bohemia, s. r. o., získala svolení k montáži pneumatických válců z originálních komponent již v roce 1994. Od té doby se stále úspěšněji prosazuje mezi silnou konkurencí, a to i v oblasti lineárních bezpístnicových válců, kde je jediným výrobcem v ČR.

Nyní firma Hoerbiger inovovala řady normovaných válců AZ a NZ, u kterých uplatňuje požadavky nových norem ISO 15552 (dříve ISO 6431) a ISO 21287. Společným prvkem inovací bylo, kromě jiného, doplnění drážky ve tvaru písmene T na těleso pro připojení miniaturních spínačů polohy. Všechny válce, ať už bezpístnicové (obr. 14), klasické robustní válce do průměru 250 mm i kulaté válce podle ISO 6432, jsou dostupné v libovolných zdvizích do 24 hodin.

Nosnými produkty však nejsou jen pneumatické válce. Firma je také tradičním dodavatelem široké škály průmyslových armatur především pro energetiku, plynárenství, farmaceutický průmysl, biotechnologie a potravinářství. Zásadní podíl nabídky představují armatury určené pro automatizaci průmyslových procesů.

HARTING          C 61

Společnost Harting představuje nejširší nabídku komponent ohledně konektivity pro průmysl, dopravu, telekomunikace a zdravotnické přístroje.

Nejvíce novinek je z oblasti průmyslového Ethernetu – nové řady řízených, nastavitelných a neřízených switchů, konektorů (obr. 15), kabeláže a zdrojů. Komponenty mají krytí od IP20 do IP67, široký rozsah provozních teplot (od -40 do +70 °C), vyhovují pro kolejovou dopravu a pro prostředí s vibracemi a rázy.

Průmyslové konektory dostaly nové typy kombinovaných vložek, např. Han K4/4 pro použití na motorech. Technická novinka - systém Quick-lock® - nabízí nový, rychlý a pevný způsob zakončení vodičů. V kombinaci s kryty typu push-pull tvoří řešení žádané pro automatizované linky v automobilovém průmyslu.

Pro venkovní použití v telekomunikacích (optické přípojky FTTA, FTTH, bezdrátová komunikace WiMAX) jsou k dispozici napájecí i datové konektory pro metalické i optické kabely, včetně hybridních. V nabídce jsou tři řady plastových i kovových krytů.

Konektory pro PCB rozšiřují nabídku v oblasti technologií press-in, SMT a SMC. Novou položkou v sortimentu jsou datové i napájecí konektory TCA s vodicím systémem Con:card+® v provedení Micro a Advanced.

JSP, s. r. o.          Z-I 103

Společnost JSP (http://www.jsp.cz) je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Nejen že vyrábí snímače a kompletuje ucelené dodávky měřicí a regulační techniky, včetně pokročilé logistiky, ale zároveň je také integrátorem dodávek pro investiční celky.

Výroba v JSP je specializována na přístroje pro měření teploty. JSP vyrábí více než tisíc různých typů a provedení odporových a termoelektrických snímačů, digitální převodníky teploty, jímky, ventilové soupravy atd.

Logistika dodávek je zajištěna kompletací uceleného sortimentu přístrojů pro měření a regulaci teploty, tlaku, průtoku, tepla, hladiny, vodivosti, pro analýzu, měření pH, O2 a vlhkosti, armatur, regulátorů tlaku plynu, pojistných ventilů a dalších komponent.

JSP je zároveň integrátorem dodávek v oboru měření a regulace. Dodává projekty „na klíč“ od dokumentace, přes dodávky, montáž či šéfmontáž a uvedení do provozu až po následný servis a dodávky náhradních dílů. Je dodavatelem integrovaných inženýrských řešení a průmyslových technologií zajišťujících funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, vysokou výkonnost, udržovatelnost a provozní komfort zařízení po celou dobu jejich životnosti.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.          C-I 153

Společnost Jumo ve svém stánku představí osvědčené výrobky i několik novinek z oblasti měřicí a automatizační techniky. Z nich lze pozornosti návštěvníků doporučit bezdrátové převodníky Wtrans (obr. 17) pro měření teploty. Ty byly podrobně představeny v článku v čísle 6/2007 časopisu Automa, jež se věnovalo bezdrátovým komunikacím. Zajímavé mohou být pro ty, kdo stojí před problémem příliš nákladné a obtížné instalace kabelů. Data jsou přenášena v pásmu 868 MHz, jež je v Evropě vyhrazeno pro použití ISM (průmysl, věda, medicína) a k jehož provozu není třeba žádné dodatečné povolení. Pro výrobce zařízení s výhledem exportu na americký trh stojí za zmínku, že převodníky jsou k dispozici i ve variantě s komunikací v pásmu 915 MHz, jež je bezlicenční např. v Severní Americe a v Austrálii.

To však není jediná novinka, kterou firma Jumo na veletrhu představí. Nový vestavný displej di308 a vizualizační software SVS-3000 jsou popsány na str. 33. Zájemci se ale budou moci seznámit také např. s převodníky a regulátory Jumo Aquis 500 pH pro měření pH a redoxu a Aquis 500 CR pro měření vodivosti (Automa 3/2007), snímači teploty Dtrans T100 pro potravinářství (Automa 5/2007) a dalšími zajímavými produkty.

LARM, a. s.          A2 69

LARM, a. s., na MSV 2007 představí nové typy rotačních snímačů polohy, které pracují na magnetickém principu. Tyto magnetické snímače lze dodat v provedení inkrementálním (typ MIRC) i absolutním (typ MARC) nebo jako digitální potenciometr (typ MPRC). Snímače se vyznačují nižší cenou a větší variabilitou nastavení než optické snímače. Oproti optickým snímačům mají nižší rozlišení, avšak v některých případech jejich použití plně vyhovuje či je dokonce vhodnější než použití optických snímačů.

Ve stánku firmy LARM budou představeny i další novinky z výrobním sortimentu, např. lankový snímač LS501 v provedení s inkrementálním snímačem nebo potenciometrem a odměřovací délkou do 2 000 mm nebo snímače IRC370 a 375 s průchozí hřídelí o vnitřním průměru 12 mm.

Megatron          C-I 117

V prvním patře pavilonu C najdou návštěvníci letos už pošestnácté pražskou firmu Megatron, která se zabývá výrobou, prodejem a technickou podporou v oblasti senzorové techniky, automatizace a průmyslových vestavných tiskáren. Velmi známé na českém trhu jsou přesné potenciometry, plastové konstrukční díly pro elektrotechniku a elektroniku a duralové profily pro výrobu přístrojových skříněk.

V několika posledních letech nabývá na významu prodej bezkontaktních optických snímačů partnerské firmy Eltrotec (obr. 19).

Na letošním MSV bude prezentován již osvědčený snímač barev WLCS-M-40, pracující podobně jako lidské oko. V praxi to znamená, že všechny barvy mohou být popsány pomocí kombinace základních barev: červené, zelené a modré. Snímač nasvítí barevný povrch bílým světlem a odražené světlo se v senzoru rozloží na základní složky, jejichž poměr určuje barvu předmětu. Dále lze využít přídavný jasový signál. Uvedený přístroj má funkci teach-in a paměť pro uložení čtyř barev, což umožňuje s využitím vestavěného komparátoru snadno porovnávat barvy s normou, např. při kontrole výroby.

Meres – Hennlich Industrietechnik          VP C 1

S přístroji pro měření a indikaci průtoku, hladiny, teploty a tlaku se na MSV tradičně představí odštěpný závod Meres společnosti Hennlich Industrietechnik.

V letošním roce bude celá expozice věnována měření a hlídání průtoku kapalin. Představeny budou novinky výrobců Honsberg KG a Meister Strömungstechnik GmbH, kteří se specializují na řešení úloh v chladicích a mazacích okruzích potřebných např. pro obráběcí centra, papírenské a tiskařské stroje, kompresory, rentgeny, důlní stroje, sklářství a mnohé další.

V expozici společnosti Meres návštěvníci najdou funkční vzorky převratné novinky, průtokoměru XF (obr. 20), který pracuje na principu ohebné clonky. Mezi dalšími exponáty budou kalorimetrické průtokoměry OMNI-FIN pro malé průtoky od 1 ml/min a nový typ mechanického průtokoměru HD2KV, jenž má ve srovnání s ostatními průtokoměry z generace HD1KV vylepšené parametry pro viskózní média.

Expozice představí společnost Hennlich Industrietechnik jako dodavatele inovačních řešení s těsnou vazbou na přímé výrobce a jejich vývoj.

Moravské přístroje          C 145

Společnost Moravské přístroje najdou návštěvníci na MSV na obvyklém místě v pavilonu C.

Největší prostor bude věnován nové, šesté verzi programového systému Control Web (obr. 21). Toto uživatelské prostředí, které si ve svém oboru udržuje pozici de-facto průmyslového standardu, stále rozšiřuje své schopnosti a možnosti použití – může pracovat v řídicích jednotkách strojů, může spojovat výrobní technologii s informačním systémem podniku, dokáže být datovým serverem s mnoha webovými klienty, umožňuje modelovat a simulovat procesy, může vytvářet náročné vizualizace a mnoho dalšího.

Také v oblasti hardwaru bude k vidění několik novinek. Do úspěšné řady modulárních průmyslových jednotek s rozhraním USB DataLab IO přibyla jednotka pro dva vstupní a výstupní moduly. Nový model, doplňující nabídku systémů DataLab IO, se stává zvláště přitažlivým s uvedením nových typů kombinovaných analogově-digitálních vstupních a výstupních modulů.

Bude představeno i několik nových digitálních kamer DataCam, které se vyznačují výjimečnou kvalitou obrazu, danou šestnáctibitovou nízkošumovou digitalizací, a pokročilým zpracováním obrazu v reálném čase prostřednictvím GPU v počítači.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.          C-II 222

Exaktní řešení pro malé prostory - to jsou dvouřadé rozbočovače Exact8 pro připojení konektorů M8 (obr. 22).

Jejich šířka je 30 mm a montážní otvory umožňují montovat je čelně i bočně.

Řada Exact8 nabízí širokou paletu variant. V nabídce jsou provedení od čtyř do deseti připojovacích míst pro konektory M8, a to jak v třípólové, tak čtyřpólové verzi. Maximální varianta, rozbočovač s deseti čtyřpinovými konektory, umožňuje připojení až dvaceti signálů.

Z hlediska přivedení signálů do skříně řídicího systému se nabízejí varianty s pevně provedeným mnohažilovým kabelem nebo ojedinělá varianta s připojovací kabelovou koncovkou, k jejíž montáži není třeba žádný nástroj, stačí ji pouze „nacvaknout“. Toto provedení ulehčí montáž na stroji i případný transport oddělených částí stroje. Připojovací kabely se dodávají v délkách 3, 5, 10 a 15 m, a to jak u variant s pevně montovaným kabelem, tak ve variantách s koncovkou.

Novinkou je materiál pouzdra rozbočovačů Exact8: pouzdro tvoří tlakově vstřikovaný odlitek z polyuretanu (PUR). PUR zaručuje vysokou spolehlivost a odolnost proti nárazu a vibracím.

Uvedené vlastnosti předurčují rozbočovače Exact8 jako řešení pro rozsáhlou oblast úloh.

Neovision, s. r. o.          A2 70

Firma Neovision, s. r. o., představí na letošním MSV v Brně systém pro měření rozměrů obrobených železničních kol za studena ve výrobní lince (obr. 23). Zařízení měří tvar a rozměry železničních kol soustavou kamer a laserů na principu laserové triangulace. Kolo je snímáno za jeho otáčení v předepsaném počtu řezů. Po nasnímání jsou rozměry a tvar srovnány s nominálními hodnotami podle měřicího předpisu. Naměřené hodnoty umožňují provádět prostorovou rekonstrukci kola a zobrazovat odchylky od nominálního tvaru. Naměřená data jsou předávána prostřednictvím Ethernetu nadřízenému řídicímu systému a ukládána do databáze. Zároveň jsou ukládána do formátovaného textového souboru a je možné je snadno načíst např. do tabulkového kalkulátoru k dalšímu zpracování. Měřicí systém byl navržen a vyroben pro potřeby konkrétního zákazníka a je určen pro měření kol o maximálním průměru 1 300 mm. Přizpůsobení systému výrobnímu sortimentu konkrétního výrobce je možné díky flexibilnímu návrhu rozmístění snímacích prvků.

Point.X, spol. s r. o.          R 004

Firma Point.X, spol. s r. o., se specializuje na dodávky mobilních řešení pro podnikové informační systémy. K nejfrekventovanějším patří použití v oblasti logistiky, kdy je poskytnut dokonalý přehled o pohybu zboží od výroby, přes sklad až po dopravu k zákazníkovi. Řízení skladů s využitím mobilních terminálů a metod automatické identifikace je cestou, jak zmenšit počet chyb, zrychlit vyřizování zakázek, efektivněji využívat skladové prostory, techniku i lidské zdroje.

Jádro nabídky terminálů tvoří výrobky firmy Psion Teklogix, kterou Point.X zastupuje po celou dobu své historie. V nabídce je kompletní sortiment pro realizaci mobilních řešení: ruční terminály (obr. 24), vozíkové terminály, mobilní tiskárny, snímače a tiskárny čárového kódu, snímače RFID a technika pro rádiové sítě. A samozřejmě také ověřená softwarová řešení, přizpůsobitelná konkrétním požadavkům, kvalitní technická podpora a servis.

R. STAHL          C-I 101

Firma R. Stahl patří mezinárodně k nejvýznamnějším dodavatelům automatizační techniky, rozváděčů, elektroinstalací, techniky pro vizualizaci a dohled, osvětlení a signalizaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Na MSV bude vystavovat, vedle nových přenosných svítidel ToughLux, také převodníky s galvanickým oddělením IS pac v provedení Ex i, řešení z oblasti provozních sběrnic a nový systém Remote I/O System IS1 Ethernet, který zjednodušuje strukturu řídicích systémů využívajících průmyslový Ethernet (obr. 25). Současná řešení využívající provozní sběrnice tak budou moci být v budoucnu zčásti nahrazena novým řešením: moduly pro připojení snímačů a akčních členů, umístěné přímo v provozu, budou s nadřízeným systémem komunikovat prostřednictvím rychlého průmyslového Ethernetu (Fast Industrial Ethernet). Již nyní existují i potřebné uživatelské protokoly, např. Modbus TCP. Společnost R. Stahl učinila vývojem systému Remote I/O System IS1 Ethernet, využívajícího právě efektivní a spolehlivý protokol Modbus TCP, rozhodující krok do budoucnosti. Návštěvníci MSV v Brně se o tom budou moci sami přesvědčit ve stánku společnosti R. Stahl, popř. na webové adrese http://www.stahl.de

SENSIT s. r. o.          C-I 114

Společnost Sensit s. r. o., vyvíjí, vyrábí a prodává odporové snímače teploty (obr. 26) již od roku 1991. Dnes je jedním z nejvýznamnějších výrobců snímačů teploty do 400 °C na českém trhu. Její výrobky nacházejí uplatnění v oboru měření a regulace jako zdroje primární informace o teplotě pro řídicí a regulační systémy tuzemských i zahraničních výrobců. Snímače teploty vyráběné firmou Sensit jsou, podle použitého měřicího prvku, plně kompatibilní s řídicími systémy firem Teco, Exakt, Siemens, Landis a Gyr, Sauter, Saia, Amit, Johnsons Controls, Staefa Controls, Honeywell atd. a jsou s těmito systémy používány jak uživateli, tak v mnoha případech i samotnými výrobci.

Snímače od firmy Sensit se uplatní i v oboru fakturačního měření spotřeby tepla a ve všech odvětvích průmyslu, zemědělství a služeb, kde je nutné sledovat teplotu jako důležitý parametr technologických, řídicích a nebo kontrolních procesů.

Specifikem, které si společnost Sensit udržuje do dnešních dnů, je také malosériová, popř. kusová výroba. Vysoká flexibilita umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků z hlediska jak skladby zakázkového sortimentu, tak výrobních lhůt.

SMC Industrial Automation CZ s. r. o.          F 3

Firma SMC Industrial Automation CZ s. r. o., je součástí mezinárodního koncernu SMC Corporation, sídlícího v Japonsku. Celosvětově je největším dodavatelem pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci. Mezi charakteristické znaky firmy patří neustálá snaha o hledání nových technických řešení a jejich zavádění do každodenní praxe. Na MSV 2007 firma jako každoročně představí jednak standardní pneumatické a ostatní prvky, používané pro průmyslovou automatizaci, ale i nejžhavější novinky vyvíjené v souladu s požadavky zákazníků.

V letošním roce firma uvádí na evropský trh kondenzační sušičku vzduchu IDFA (obr. 25). Tento produkt bude také hlavní novinkou představovanou na MSV v Brně. V souvislosti s tím bude část expozice zaměřena na další prvky pro úpravu vzduchu.

Kromě této oblasti budou ve stánku firmy SMC představeny i prvky z dalších oblastí průmyslové automatizace, jako jsou pneumatické pohony, ventily, procesní technika, elektropohony, snímače tlaku a průtoku, inovovaný ionizér a další.

Na setkání se těší tým zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oblasti automatizace a automatizační techniky.

SofCon, spol. s r. o.          C-1 160

Firma Sofcon působí na českém trhu již patnáct let. Od roku 1994 pravidelně vystavuje na MSV Brno. V letošním roce představí několik novinek, mezi které patří malé operátorské panely Touch11/PC, nové varianty procesorové jednotky PCU04 (obr. 28) a jednotka analogových vstupů MA10.

Operátorský panel Touch11/PC je vybaven displejem o velikosti 5,7" a dotykovým panelem s odporovým snímáním. Jeho základem je procesorová jednotka s operační pamětí 256 MB, pamětí CF 512 MB, rozhraními RS-232, USB, Ethernet a operačním systémem Windows XP Embedded. Dodává se ve dvou provedeních, s využitím jak v průmyslu, tak pro bytové interiéry.

Procesorové jednotky PCU04 se vyrábějí od konce roku 2006. V letošním roce firma nabízí jednotky s výkonnějšími typy procesorů.

MA10 je jednotka analogových vstupů, která umožňuje připojit k jedné jednotce až deset dvoukanálových analogových vstupů proudových, napěťových nebo Pt100, Ni1000.

Mezi vystavovanými exponáty nebude chybět průmyslová stavebnice KIT s několika typy procesorových desek a zobrazovací jednotky Touch51/MT, Touch55/MT, Touch57/MT, Touch59/MT s VGA a displejem s úhlopříčkou 10,4", 15", 17" a 19".

Teco, a. s.          C 125

Magnetem expozice firmy Teco bude malý modulární systém Tecomat Foxtrot (obr. 29) s průmyslovým Ethernetem 100 Mb/s, webserverem, pamětí rozšířitelnou pomocí karty SD/MMC až na 2 GB a distribuovanými periferními moduly. Systém, který právě přichází na trh, bude k dispozici v provedení pro použití v průmyslu i v oblasti řízení TZB.

Pro velké úlohy v průmyslu zůstává nosným produktem PLC Tecomat TC700. Na veletrhu bude představen modul pro polohování, který umožní využít jej i v úlohách motion control. Podpora průmyslových komunikačních standardů, programování on-line, možnost výměny periferních modulů za chodu a další vlastnosti řadí TC700 mezi špičku v oboru.

SoftPLC Tecomat je produkt určený pro práci pod operačním systémem Windows XP. Umožňuje simulovat běh několika PLC současně, včetně výměny dat mezi nimi. Lze jej též integrovat do dalších programů běžících na PC, jako jsou např. vizualizace nebo simulační modely technologií.

Z oblasti softwaru je vhodné upozornit na vývojové prostředí Mosaic, podporující programování podle normy IEC 61131-3, a dále na software SCADA/HMI Reliance v nové verzi 4, která přináší několik vylepšených funkcí.

Tecon s. r. o.          Z-I 128

Stánek firmy Tecon bude letos na první galerii pavilonu Z. V oboru programovatelných automatů se zde mohou návštěvníci seznámit s PLC firmy Koyo řady DirectLogic. Pro řadu PLC DL-05/06 budou představeny nové analogové karty.

Zájemci o průmyslovou komunikaci zde naleznou zařízení pro převod portů RS-232/422/485 na metalický či optický Ethernet 10/100Base. Zcela nově budou uvedeny průmyslové ethernetové přepínače s rychlostí komunikace až 1 Gb/s a s patentovanou kruhovou redundantní technologií RapidSuper-Ring firmy Korenix a přepínače s podporou PoE a PoE+ podporující zařízení PoE napájená 24 V DC.

Ze sortimentu grafických operátorských panelů s dotykovou obrazovkou bude představena řada AGP3000 firmy Pro-face a dále nová řada panelů MT8000 firmy Weintek. Premiéru zde bude mít širokoúhlý grafický panel MT505 s úhlopříčkou 4,3", vybavený dotykovou obrazovkou.

Dále zájemci mohou zhlédnout sortiment celokovových panelových průmyslových PC s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 10" až 17". Některé typy PC jsou konstruovány s využitím pouze pasivního chlazení (fanless). V sortimentu se objeví také nabídka PC mini box s rozsahem pracovních teplot –15 až +75 °C (obr. 30).

Tectra, a. s.          C-I 154

East Hill Instruments je firma z USA, která vyrábí tlakové pumpy pro kalibrační účely. K dispozici jsou tři modely ručních pump: dva modely pneumatických pump, MP a MPV-600 (obr. 31), a jeden model hydraulické pumpy, M-10. Konstruktéři v East Hill Instruments se řídí myšlenkou, že kvalitní ruční pumpa je základem kalibrační sestavy. Všechny modely jsou proto kvalitně zpracovány a obsahují konstrukční řešení chráněná několika patenty. Jde zejména o těsnění pump, díky kterému je tlakový systém po natlakování velmi stabilní. V pumpách není používán uzavírací jehlový ventil, který bývá slabým článkem ostatních pump.

Pumpy řady MP jsou určeny pro nízké tlaky s možností jemného nastavení požadované hodnoty tlaku. Model MPV-600 se vyznačuje velmi efektivním systémem tlakování a snadným dosažením maximálního tlaku 4 MPa nebo podtlaku –90 kPa. M-10 je hydraulická pumpa s nerozbitným rezervoárem a trojitým systémem filtrace oleje, který pumpu ochrání před nečistotami z kalibrovaných snímačů. Generuje tlak až 70 MPa. Všechny tři modely jsou vybaveny šroubením G1/4" nebo G1/8", popř. NPT.

Pumpy budou k vidění ve stánku společnosti Tectra, která firmu East Hill Instruments zastupuje.

FCC Public s. r. o.          C 01, Z sektor C, 06

Ve stánku nakladatelství FCC Public budou návštěvníkům k dispozici zdarma ukázková čísla časopisů Automa, Elektro a Světlo. Bude možné si zde zakoupit sortiment odborných technických knih, včetně letošní novinky, knihy J. Heřmana Od jantaru k tranzistoru.

Na místě bude možné sjednat předplatné časopisů s 50% veletržní slevou.

(ed)

Obr. 1. GMO v sobě spojuje funkce monitoru AS-Interface Safety a komunikační brány pro Profibus (výrobce: Euchner, vystavovatel: Amtek)
Obr. 2. Modulární monitorovací systém MMPS (Aura)
Obr. 3. Rekonstruovaná budova sídla společnosti Autel
Obr. 4. Systém CNC M70 Series (výrobce: Mitsubishi Electric, vystavovatel: AutoCont Control Systems
Obr. 5. Bezpečnostní systém Safelogic (Bernecker&Reiner)
Obr. 6. Snímač SEN 2000 P (BD Sensors)
Obr. 7. Ultrazvukový snímač hladiny MonoScan (výrobce: Solid AT, vystavovatel a zástupce pro ČR: BHV senzory)
Obr. 8. Bezpístnicové válce RTC jsou dodávány ve čtyřech variantách, které pokrývají požadavky většiny běžných i specifických úloh (Bosch Rexroth)
Obr. 9. Kombinovaný snímač teploty, atmosférického tlaku a vlhkosti s přímým připojením na Ethernet (Comet System)
Obr. 10. Kapacitní hladinoměr CLM (Dinel)
Obr. 11. Stánek společnosti Distrelec
Obr. 12. Průmyslové panelové počítače Beckhoff CP72xx (Dyger)
Obr. 13. Databáze pro správu senzorů a měřicích míst (Endress+Hauser)
Obr. 14. Základní verze bezpístnicových válců OSP-P (Fluidtechnik Bohemia)
Obr. 15. Konektory RJ v provedení určeném pro průmyslové prostředí (Harting)
Obr. 16. Převodníky pr etop 5335 s výstupem HART (JSP)
Obr. 17. Bezdrátové snímače teploty Wtrans (Jumo)
Obr. 18. Magnetické snímače polohy (Larm)
Obr. 19. Bezkontaktní optické snímače firmy Eltrotec (Megatron)
Obr. 20. Průtokoměr XF (Meres – Hennlich Industrietechnik)
Obr. 21. Vizualizace technologie v prostředí Control Web (Moravské přístroje)
Obr. 22. Rozbočovač Exact8 (Murrelektronik)
Obr. 23. Zařízení na měření rozměrů železničních kol (Neovision)
Obr. 24. Ruční terminál Psion Teklogix (Point.X)
Obr. 25. Systém vzdálených I/O Remote I/O System IS1 Ethernet (R. Stahl)
Obr. 26. Odporové snímače teploty řady Mini (Sensit)
Obr. 27. Kondenzační sušička vzduchu IDFA (SMC Industrial Automation CZ)
Obr. 28. Procesorová jednotka PCU04 (Sofcon)
Obr. 29. Řídicí systém Tecomat Foxtrot (Teco)
Obr. 30. Průmyslový počítač mini box PC JetBox 8210 od firmy Korenix (Tecon)
Obr. 31. Ruční pneumatická pumpa pro kalibrační účely (výrobce: East Hill Instruments, vystavovatel: Tectra)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde