Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Co uvidíte na MSV 2006

číslo 8/2006

Co uvidíte na MSV 2006

A – Drive Technology, GmbH          D 22

Servo-Drive, na veletrhu zastoupená společností A-Drive Technology, je nadnárodní společnost, která se již dvacet let zabývá dodávkami servopohonů. K jejím činnostem patří návrh a optimalizace pohonů včetně řídicí elektroniky, programování, uvádění do provozu, zaškolení a záruční i pozáruční servis.

Obr. 1.

Obr. 1. Lineární pohon s kmitající cívkou (voice-coil) (A-Drive Technology)

Servo-Drive představuje různé pohony pro realizaci lineárního pohybu: např. aktuátory s krokovým motorem (viz článek na str. 60) s přesností jeden mikrometr a zdvihem několik centimetrů, ale i velké lineární osy postavené na lineárních synchronních motorech s permanentími magnety a bezželezným vinutím pro vysoce dynamické pohony při zachování požadavku na přesnost a rovnoměrnost pohybu. Představena bude i novinka v tomto oboru: lineární pohon s kmitající cívkou (voice coil), který nalézá uplatnění především tam, kde se vyžaduje extrémní, jinak nerealizovatelné zrychlení.

AURA, a. s.          C-I 145

Společnost Aura patří mezi pět světových prvovýrobců zařízení pro průmyslovou i laboratorní diagnostiku vibrací. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji udává v některých oblastech trend. Jako první zavedla komplexní vyhodnocování stavu strojů. Mezi další významná prvenství patří unikátní řešení senzorů umožňující pomocí jednoho čidla měřit stavy ložisek a vibrace současně.

Systémy společnosti Aura mají dlouhodobé zátěžové zkoušky pro provoz při 250 °C (požadavek evropských norem na tunely; diagnostikuje se zde např. stav ventilátorů) a jsou mimo jiné certifikovány také pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro použití pod vodní hladinou. K dispozici jsou ruční (přenosné) i stacionární přístroje. K nabízeným službám patří poradenství, pomoc při vývoji zákaznicky specifických řešení a servis, opravy a kalibrace měřicí techniky.

Firma dále vyrábí a dodává průmyslové řídicí systémy, komunikační adaptéry pro různé typy průmyslových protokolů a systémy správy a servisu na dálku (viz článek na str. 82).

Pro společnost Aura je charakteristickou schopností přizpůsobovat se potřebám klienta a vytvářet zákaznická řešení na míru.

Autel, a. s.          Z-I 132

Pro akciovou společnost Autel je MSV tradičním místem pro setkání se současnými i budoucími partnery a zákazníky a projednání jejich záměrů, problémů a hledání nejlepších řešení. Společnost má zkušenosti s aplikacemi automatizačních prostředků od jednoúčelových strojů až po složité průmyslové technologické celky.

Obr. 2.

Obr. 2. Pohled do velínu kontijemné válcovny polské huti Celsa Huta Ostrowiec – řízení rekonstruovala firma Autel

Prioritou společnosti již od roku 1993 zůstává řešení individuálních požadavků zákazníků v oblastech silnoproudých zařízení, měření, řídicích systémů a výrobních informačních systémů v hutnictví, energetice, v průmyslu zpracování sypkých materiálů, papíru a celulózy, chemie a ekologie.

V průběhu MSV společnost představí inženýrský přístup k řešení bezpečnosti strojů a technologických celků a řízení rychlých dějů a procesů.

Mezi žhavé novinky lze zařadit realizaci řízení kontijemné válcovací tratě, která byla v plném rozsahu, včetně vlastního řešení řízení válcovacích stolic, realizována společností Autel (obr. 2).

Mezi stále aktuální témata patří realizace sběru a vyhodnocení údajů o spotřebě energií pro oprávněné zákazníky tak, aby měli dokonalý přehled o okamžité i minulé spotřebě, a pro její následnou fakturaci podle cenových pásem.

BD Sensors s. r. o.          C-I 123

Společnost BD Sensors předvede na MSV 2006 kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin. Tradiční sortiment je rozšířen o nové varianty elektronických tlakových spínačů řady DS (obr. 3) s provedeními přesně odpovídajícími požadavkům konkrétní oblasti použití. Spínače obsahují mikroprocesor a disponují až dvěma oddělenými tranzistorovými spínači (PNP). S použitím jednoduchého programátoru či softwaru, adaptéru a PC lze snadno nastavovat úrovně sepnutí a rozepnutí, zpoždění, mód spínání, heslo apod.

Obr. 3.

Obr. 3. Výběr z tlakových spínačů řady DS (BD Sensors)

Řada spínačů DS4 je určena pro automatizaci ve strojírenské výrobě s využitím tlakového vzduchu, typ DS6 i pro hydraulické obvody. Pro řízení technologických procesů jsou nabízeny spínače DS200, DS200P a DS40 s displejem a nastavovacími tlačítky a možností použít nejrůznější tlaková připojení od závitových, přes přírubová, mlékárenská, clamp, Varivent až po zcela speciální zákaznická řešení. Oddělovací membránu lze zvolit přesně podle složení média. V základní nabídce jsou korozivzdorná ocel 1.4435, hasteloy, tantal a keramika.

Celková koncepce tlakových spínačů řady DS zaručuje velkou přesnost, opakovatelnost a dlouhodobou stabilitu spínacích úrovní.

BHV senzory s. r. o.          C-I 171

Firma BHV senzory, která se zaměřuje na výrobu a prodej přístrojů pro měření tlaku, představí mnohé pozoruhodné výrobky.

Obr. 4.

Obr. 4. Digitální tlakoměr PS111 (BHV senzory)

Digitální tlakoměr PS111 je nejen měřidlem s místním ukazováním, ale zároveň i snímačem tlaku s analogovým výstupním signálem a se čtyřmi mezními kontakty. Měřicí rozsah je uživatelsky přestavitelný. V základní verzi je přístroj opatřen dobře čitelným displejem LED, ale nově je k dispozici i varianta s grafickým displejem LCD. Přístroj se vyrábí též v kombinaci se širokou škálou membránových oddělovačů, které najdou uplatnění zejména v chemickém a potravinářském průmyslu (obr. 4).

Dalším zajímavým výrobkem jsou diferenční tlakoměry s magnetickou spojkou od firmy Hirlekar Precision, které jsou určeny k měření tlakového spádu na filtrech či výměnících tepla, ke kontrole chodu ventilátorů nebo oběhových čerpadel, ale i k indikaci průtoku vzdušin či kapalin pomocí škrticího orgánu nebo rychlostní sondy. Tento výrobek letos na Stavebních veletrzích v Brně obdržel Výroční uznání Cechu instalatérů a topenářů ČR.

Za pozornost určitě stojí i sortiment kalibrační techniky od firmy Wallace & Tiernan, jehož charakteristickou vlastností je vysoká přesnost za příznivou cenu.

Cressto s. r. o.          C-I 112

Cressto s. r. o., český výrobce tlakoměrné techniky, uvádí na trh řadu snímačů tlaku Série S (obr. 5). Tyto snímače mají plně počítačové zpracování měřených signálů a díky tomu dosahují dobrých parametrů při teplotách od –20 do +85 °C. Vyznačují se velkou variabilitou jak z hlediska vstupních rozsahů i způsobů měření tlaku, tak z hlediska elektrických výstupů, přičemž obojí lze nastavovat softwarově. Napájecí napětí je 5 až 36 V DC.

Obr. 5.

Obr. 5. Snímač tlaku Série S (Cressto)

K dispozici budou provedení pro měření relativního i absolutního tlaku i rozdílu tlaků. Výstupy jsou analogové (4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 10 V, 0 až 3 V aj.) nebo digitální (RS-485, RS-232), popř. dvoustavové (logické úrovně 3 V, 5 V, 10 V, otevřený kolektor, relé). Je připravena varianta s LCD s podsvícením pomocí bílých LED.

Standardně je snímač montován do krabičky z hliníkové slitiny s krytím IP65 o rozměrech 98 × 64 × 34 mm, která se připevňuje šrouby umístěnými vně utěsněného prostoru s elektronikou. Tlakové vstupy mohou být v provedení na nasunutí hadičky, jako vsuvka pro rychlospojku, popř. jako nástrčná spojka pro trubičku o průměru 4 nebo 6 mm. K elektrickému připojení je využita interní svorkovnice a kovová průchodka. Variantně lze použít konektor.

Dinel, s. r. o.          C-I 111

Mezi pravidelné vystavovatele na MSV v Brně patří výrobce průmyslové elektroniky, firma Dinel. Její sortiment je zaměřen na elektronické systémy pro měření a indikaci polohy hladin kapalin a sypkých materiálů, včetně provedení pro vysoké teploty a výbušná prostředí. Sortiment zahrnuje hladinoměry různých principů, od velmi jednoduchých sond na skleněné stavoznaky až po snímače do důlního prostředí.

Obr. 6.

Obr. 6. Ultrazvukové hladinoměry ULM (Dinel)

Kapacitní a hydrostatické měření doplňuje inovovaná řada ultrazvukových hladinoměrů ULM (obr. 6). Celoplastové provedení elektroakustického měniče a připojovacího závitu zlepšuje chemickou odolnost a omezuje vliv kondenzujících par. Inovací prošla i vyhodnocovací elektronika, kde byl implementován pokročilý algoritmus vyhodnocení přijatého echa (odrazu od měřené hladiny), který potlačuje nežádoucí odrazy a ruchy od okolního prostředí. Nové je zde průměrování přijatých signálů, sledování odrazů v časovém okně a signalizace překročení rozsahu.

Firma dále vyrábí a dodává programovatelné zobrazovací jednotky, napájecí a regulační jednotky, jiskrově bezpečné napájecí jednotky a převodníky i stabilizované zdroje. Kromě výroby a dodávek zařízení firma nabízí konzultace, školení a semináře v oblasti měření výšky hladiny.

Dyger, s. r. o.          Z-I 108

Společnost Dyger představí řídicí systémy od firmy Beckhoff, určené pro výrobce strojů, výrobních linek a pro řízení budov. Sortiment zahrnuje malé PLC řady BC a BX, určené pro montáž přímo na distribuované I/O moduly, pro střední aplikace řadu vestavných (embedded) systémů CX1000, které v sobě zahrnují funkce PLC, NC a PC s operačním systémem Windows CE.NET nebo XP Embedded, a pro rozsáhlé aplikace systémy na bázi průmyslových PC v provedení bez ventilátoru a pevného disku.

Obr. 7.

Obr. 7. Operátorský panel řady CP69 s rozhraním USB/DVI (Dyger)

Z novinek, které budou poprvé představeny na MSV Brno, jmenujme: servozesilovače s komunikací prostřednictvím EtherCAT™, programovatelné I/O jednotky TwinSAFE™ pro bezpečnostní funkce, umístěné v běžných distribuovaných I/O systémech, a použitelné pro zařízení s úrovní bezpečnosti SIL 3 (EN 61508) a zařazené do kategorie 4 podle EN 954; kompletní řada kompaktních analogových a digitálních distribuovaných I/O modulů v krytí IP20 nebo IP67, průmyslové operátorské panely s LCD a s komunikací po Ethernetu nebo USB/DVI ve velikostech 6,5" až 21" (obr. 7), nová verze soft PLC, NC a CNC TwinCAT™ 2.10, nová řada servomotorů AM3000 a servozesilovačů AX25000 a kompaktní krokové a DC motory osazené planetovými převodovkami.

ELCOM IPC, s. r. o.,
ELCOM AUTOMATION, s. r. o.          Z-I 104

Ve společném stánku společností Elcom IPC, s. r. o., a Elcom Automation, s. r. o., uvidí návštěvníci exponáty renomovaných firem (Bosch Rexroth, Schneider Electric). V expozici Elcom Automation se dozví o novinkách v sortimentu programovatelných automatů, elektronicky řízených pohonů strojů a zařízení, systémů zdvihacích zařízení, o nabídkách modernizace obráběcích strojů, konstrukce a výroby jednoúčelových strojů, výroby rozváděčů a o unikátní technologii bezdeformačního prostřihávání profilů. V části věnované společnosti Elcom IPC se budou moci seznámit se systémem Infopanels, monitorovacími systémy a systémy SCADA, řídicími systémy pro energetiku, průmyslovými PC a komunikačními sítěmi pro průmysl. Představitelé obou firem se těší na návštěvu.

Endress+Hauser Czech s. r. o.          C 12

Společnost Endress + Hauser Czech, s. r. o., představí široký sortiment přístrojové techniky vysoké úrovně pro průmyslové měření všech důležitých technologických veličin.

Obr. 8.

Obr. 8. Cena Golden Promass F věnovaná pracovníkům firmy Nature Works LLC při příležitosti instalace 100 000. průtokoměru Promass F (Endress + Hauser)

Centrem expozice bude umělecky pojatý pozlacený model jubilejního stotisícího prodaného hmotnostního průtokoměru Proline Promass se senzorem typu Promass F (obr. 8; viz článek na str. 40). Senzor vyniká přesností měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty, dlouhodobou stabilitou a stabilitou nulového bodu. Je určen pro měření průtoku tekutin i při vysokých teplotách a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Druhým velmi aktuálním modelem je mobilní kalibrační trať navázaná na akreditovanou kalibrační laboratoř. Zařízení obsahuje dva přesné hmotnostní průtokoměry Proline Promass 83F (master) necitlivé na průtočný profil, protože omezený prostor mobilního provedení neposkytuje dostatek místa pro přímé uklidňovací úseky vstupního a výstupního potrubí.

Obr. 9.

Obr. 9. Pneumatický válec s vedením FZ – kompaktní, odolný, jednoduchý (Fluidtechnik Bohemia)

Na modelu reprezentujícím část farmaceutické výrobní technologie návštěvník najde měřicí přístroje odpovídající svou konstrukcí a funkcí specifickým požadavkům tohoto odvětví, využívající výhody digitální komunikace Memosens.

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o.          G2 55

Obchodní zastoupení firmy Hoerbiger-Origa působí v České republice již od počátku devadesátých let, kdy byly položeny základy k pozdějšímu vzniku společnosti Fluidtechnik Bohemia, jež je nyní pro mnohé zákazníky kompetentním partnerem v oblasti pneumatických prvků a průmyslových armatur, včetně komplexních řešení. O úspěšnosti její práce a kvalitě výrobků svědčí množství spokojených zákazníků, kteří jí léta důvěřují, a od roku 2000 také certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost se postupně rozrůstá, rozšiřuje svoji činnost a zdokonaluje poskytované služby. Kromě tradiční obchodní činnosti v oblasti pneumatických systémů a průmyslových armatur rozšiřuje již zavedenou montáž pneumatických válců ISO o výrobu krátkozdvihových (kompaktních), bezpístnicových lineárních a nestandardních válců a montáž kompletních zakázek. Soustředěním těchto činností pod jednou střechou jsou zabezpečeny krátké dodací termíny. V sídle společnosti je k dispozici sklad pneumatických prvků a průmyslových armatur v rozsahu přibližně tří tisíc položek, který je pravidelně doplňován.

Furness Controls GmbH          C-I 166

Furness Controls je výrobce detektorů netěsností a dalších měřicích zařízení. Detektory netěsností (obr. 10) se používají ke zjišťování, zda z testovaných dílů nemůže unikat voda, ropné produkty a paliva, plyn apod. Používají se při výrobě dílů pro automobily, dále domácích spotřebičů, lékařských přístrojů atd.

Obr. 10.

Obr. 10. Detektor netěsnosti FCO750, cenově výhodné zařízení s bohatým sortimentem funkcí a komunikačních možností (Furness Controls)

Společnost Furness Controls dodává také snímače rozdílu tlaků (od 0,01 Pa do 20 kPa), laminární průtokoměry, snímače rychlosti proudění plynů a objemové průtokoměry. Velkou oblastí možných použití jsou měření malých rozdílů tlaku ve farmacii.

Společnost má výrobní závody ve Velké Británii, Německu a Francii a distributory v dalších třiceti zemích. Svým zákazníkům tak poskytuje opravdu mezinárodní podporu. Přístroje od Furness Controls využívají i mnohé podniky v České republice – společnost je na českém trhu přítomna už osm let. Aby posílila svoje vazby s českými zákazníky, bude letos již potřetí vystavovat na MSV. Ve stánku bude nejen kompletní sortiment dodávaných přístrojů, ale také zkušení odborníci, kteří dokážou doporučit nejlepší metody testování. Máte-li problémy s testováním těsnosti, zastavte se ve stánku této firmy.

Future Engineering, a. s.          C-I 153

Společnost Future Engineering, a. s., dodavatel podnikových informačních systémů, průmyslových řídicích systémů a systémů managementu se představí na MSV již pošestnácté. Vystavovat bude zejména odolné průmyslové operátorské terminály s krytím IP65 od německé společnosti Noax Technologies, A. G., a odolné mobilní počítače řady Tetra francouzské společnosti Logic Instruments, vhodné zejména pro speciální použití (obranný průmysl).

Obr. 11.

Obr. 11. Operátorský terminál s komplexním krytím IP65 Steel S15 (Future Engineering)

Panelové průmyslové počítače značky Noax se uplatní všude, kde je nutná odolnost proti extrémním vlivům okolního prostředí (vibrace, rázy, vlhkost, stříkající voda, olej, prach atd.). Vystaveny budou univerzální operátorský terminál Compact C15 k upevnění na stěnu i přímo na stroj, terminál Steel S15 pro průmyslové provozy s nejpřísnějšími požadavky na hygienu (obr. 11, článek na str. 78) a terminál Panel P15 k zabudování do řídicích pultů a rozváděčů.

Z počítačů řady Tetra bude představen notebook s 15" displejem s velkým jasem, tabletové PC s 8" LCD s dotykovým displejem a PDA s VGA LCD. Všechny počítače řady Tetra jsou určeny k použití ve venkovním prostředí za jakéhokoliv počasí, mají robustní konstrukci a bohaté příslušenství (WLAN, GSM, GPRS, GPS, antivibrační rámy atd.).

Hennlich Industrietechnik spol. s r. o.          C 45

Mezi pravidelné vystavovatele brněnského veletrhu patří společnost Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o., jejíž odštěpný závod Meres dodává domácímu průmyslu přístroje pro měření a indikaci průtoku, hladiny, teploty a tlaku.

Obr. 12.

Obr. 12. Rotační limitní spínač DF (Hennlich Industrietechnik – Meres)

Letos bude celá expozice Meresu věnována měření a hlídání zaplnění v zařízeních se sypkými látkami. Představen bude ucelený sortiment rotačních limitních snímačů řady DF. Doplňovat jej budou vibrační snímače VF a membránové snímače MF.

Rotační a vibrační snímače jsou certifikovány podle ATEX pro zóny s nebezpečím výbuchu 20, 21 a 22. Vybaveny jsou vícestavovou indikací LED. Typově pokrývají oblasti použití od suchých výbušných prachů, granulí, pelet až po velmi vlhká až tekutá média. Jejich robustnost dovoluje použití i tam, kde se vyskytují vibrace a velké mechanické namáhání.

Do tohoto segmentu patří i radarový hladinoměr Eclipse 705 s lanovou sondou 7M1. Měřicí rozsah radarového snímače je do 19 m a lze jej použít pro sypké látky s hodnotou permitivity od 1,9. Radarový hladinoměr představí Meres společně s diagnostickým programem Pactware. Každý zájemce si tak bude moci přímo ve stánku v praxi vyzkoušet funkčnost systému.

Horner APG          Z-I 101

Firma Horner APG se rozhodla využít MSV 2006 pro své oficiální představení na trzích střední a východní Evropy. Tato firma s vývojovými základnami na třech kontinentech a dlouhou tradicí výroby řídicích systémů představí mj. svůj přírůstek do rodiny produktů All-in-One – minisystém XLe (obr. 13).

Obr. 13.

Obr. 13. Kompaktní řídicí systém s obslužným panelem, typ XLe z řady produktů All-in-One (Horner APG)

Ten nabízí při rozměrech jen 96 × 96 × 64 mm plné programové, komunikační a datové schopnosti „velkých„ systémů. Jeho hardwarovou konfiguraci lze zvolit tak, aby uspokojil požadavky zákazníků – nabídka zahrnuje rychlé čítačové vstupy, výstupy PWM, reléové výstupy, standardní analogové vstupy a výstupy, ale také vstupy pro termočlánky a odporová čidla teploty. Grafický displej má rozlišení 128 × 64 bodů. Zákazník má k dispozici kromě sériových komunikačních linek také rozhraní pro Ethernet a CAN a modem GPRS. Pro uložení dat slouží paměťová karta formátu MicroSD™ o kapacitě až 1 GB. Nominální napájecí napětí je 24 V DC, ale systém funguje již od 9 V DC, a je tedy použitelný s „automobilovým„ napájením 12 V DC. Řada All-in-One je blíže představena v článku na str. 66.

Zároveň bude vystaven celý výrobní sortiment řídicích systémů a ovládacích panelů, stejně jako možnosti výroby zákaznických řešení na míru.

JUMO – Měření a regulace, s. r. o.          C-I 160

Jumo – pod tímto slovem se odborníkům vybaví měření, regulace a záznam fyzikálních a fyzikálně-chemických veličin v mnoha průmyslových oborech a v nejrůznějších provozních podmínkách. Uživatelé jsou zvyklí, že výrobky společnosti Jumo vždy pracují spolehlivě a jsou navrhovány s ohledem na komfort zákazníků. Samozřejmostí je technické poradenství a perfektní servis. Společnost Jumo je již známa v pěti světadílech a svoje zastoupení má také v České republice a na Slovensku. Její český zástupce, firma Jumo – Měření a regulace, tradičně patří mezi vystavovatele MSV v Brně.

Obr. 14.

Obr. 14. Elektronický převodník rozdílu tlaků Midas DP10 (Jumo)

Na doprovodném obrázku je jedna z novinek, elektronický převodník rozdílu tlaků Jumo Midas DP10 (obr. 14). Převodník je určen pro plynná i kapalná média, včetně mírně korozivních. Je odolný proti přetížení a díky piezorezistivnímu snímači má dlouhodobou časovou stabilitu. Rozsah je od 0 až 40 kPa do 0 až 1,6 MPa. Výstup je analogový 4 až 20 mA nebo 0,5 až 4,5 V. Stejně jako jiné převodníky Midas, má i tento automatickou kompenzaci teploty. Typickými příklady použití jsou měření tlakové ztráty na filtrech pro vyhodnocení jejich zanesení, měření tlaku před čerpadlem a za ním pro řízení jeho výkonu apod.

KOBOLD Messring GmbH          C 32

Společnost Kobold představí na MSV 2006 ucelený sortiment ze své bohaté nabídky přístrojů, snímačů a spínačů pro měření průtoku, tlaku, výšky hladiny a teploty.

Novinkou je systém Kobus, umožňující na jeden dvouvodičový kabel připojit až 240 senzorů. Maximální délka sběrnice je 1 km a k přednostem patří vysoký stupeň zabezpečení přenosu a automatické rozpoznání senzoru.

Obr. 15.

Obr. 15. Vírový průtokoměr DVZ (Kobold Messring)

Jinou zajímavostí je vírový průtokoměr DVZ (obr. 15), určený pro měření průtoku nízkoviskózních kapalin podobných vodě. Díky velmi rychlé odezvě a linearitě v celém rozsahu měření je vhodný pro systémy vyžadující znát hodnotu okamžitého průtoku – např. pro řízení robotů v automobilovém průmyslu, pro svařovací stroje, pro měření agresivních i vysoce čistých médií.

Další novinkou je indukční průtokoměr MID s měřicím rozsahem od 0 do 33 929 m3/h. Dokáže měřit průtok kapalin s vodivostí už od 5 µS/cm. Vyrábí se pro průměry DN 25 až DN 1000 s vyhodnocovací elektronikou buď upevněnou přímo na těle průtokoměru, nebo propojenou s ním až stometrovým kabelem. Výstupy jsou proudový nebo impulsní (aktivní i pasivní).

Krohne CZ spol s r. o.          C 26

Firma Krohne v letošním roce opět uvádí na trh mnoho nových přístrojů. Jde především o příložný ultrazvukový průtokoměr Optisonic 6300, vhodný zejména pro měření agresivních médií, pro sanitární aplikace a tam, kde není možné zabudovat průtokoměr přímo do potrubí. Další novinkou je ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů Optisonic 7060 (obr. 16). Obr. 16. Nový vírový průtokoměr Optiswirl 4070C s tlakovou a teplotní kompenzací a dvouvodičovým připojením je ideálním řešením pro měření průtoku čistých kapalin, plynů a také páry. Sortiment hmotnostních průtokoměrů na principu Coriolisových sil doplní nový hmotnostní průtokoměr Optimass 1300. Jde o všestranný univerzální přístroj s vynikajícím poměrem výkonu k ceně. Je tvořen snímačem Optimass 1000 s vnějším tlakuvzdorným pouzdrem a dvěma paralelními měřicími trubicemi z korozivzdorné oceli a modulárním převodníkem MFC 300 s velkou variabilitou vstupů a výstupů, moderní vnitřní diagnostikou a vynikající dlouhodobou stabilitou, který je možné použít pro všechny snímače hmotnostních průtokoměrů Krohne.

Obr. 16. Univerzální ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů Optisonic 7060C (Krohne)

Návštěvníci stánku obdrží nový katalog výrobků na CD-ROM v češtině.

Lapp Kabel s. r. o.          Z-I 141

Hlavní lákadlem ve stánku společnosti Lapp Kabel budou nové kabelové průchodky Skintop Click a Skintop MS-SC-M Brush, které jsou podrobně popsány v článku na str. 108. Obr. 17. Návštěvníci zde uvidí také osvědčené průmyslové konektory EPIC, kterým sice již je dvacet let (viz článek na str. 101), ale do jejichž nabídky každoročně přibývají zajímavé novinky, vyvinuté na základě podrobné znalosti požadavků trhu. Nejen tyto produkty, jež jsou nyní k dostání se zajímavými slevami, ale i další výrobky si budou moci zájemci prohlédnout osobně na veletrhu MSV 2006 ve stánku společnosti Lapp Kabel.

Obr. 17. Kabely se značkou Lapp jsou opatřeny světovými certifikáty

Samozřejmostí je, že výrobky této společnosti s celosvětovou působností jsou také vybaveny patřičnými certifikáty, umožňujícími jejich použití na světových trzích (obr. 17).

Lenze, s. r. o.          D 15

Obr. 18.

Pod jménem Lenze si většina uživatelů představí firmu, která dodává pohonné komponenty – elektropřevodovky, motory, variátory, měniče frekvence, servopohony.

Obr. 18. Schéma konceptu L-force (Lenze)

Mimo tento standardní program budou na MSV Brno představeny i nové komponenty Lenze z oblasti průmyslové automatizace, jako jsou Drive-PLC, Servo-PLC, jednotky vstupů a výstupů a obslužné panely. Prezentovány budou také výrobky firmy Lenze Digitec Controls – průmyslové počítače, displeje, průmyslové počítače s integrovaným displejem a vizualizační software.

Moravské přístroje a. s.          C-I 153

Vystavované systémy ve stánku společnosti Moravské přístroje budou „oživeny„ programovým systémem Control Web, který je ve svém oboru de facto průmyslovým standardem. Control Web poběží na různých platformách, od výkonných stanic s trojrozměrnou grafikou až po kompaktní průmyslové počítače a řídicí jednotky s bezdiskovými operačními systémy. Stále více aplikací využívá webové rozhraní a bohaté prostředky pro komunikaci, dálkové řízení a přístup k datům.

Obr. 19.

Obr. 19. Automatizace budovy v prostředí Control Web (Moravské přístroje)

Rovněž průmyslový počítačový systém DataLab® neustále sleduje vývoj techniky. Pasivně chlazené kompaktní průmyslové počítače nyní pracují s taktem až 1,2 GHz a používají se i pro velmi složité úlohy. Stejně tak je nabídka vstupně-výstupních jednotek stále rozšiřována o nové moduly. Je k dispozici nový zdokonalený modul analogových vstupů, modul čítačových vstupů, modul inkrementálního čítače, modul pro odporové teploměry a přibylo také několik kombinovaných modulů. Tyto moduly umožňují lépe optimalizovat rozvržení vstupních a výstupních kanálů, a ušetřit tak peníze za nákup hardwaru.

Množství případů použití systému DataLab v praxi potvrzují, že snadnost použití není vykoupena žádným kompromisem v oblasti spolehlivosti a kvality.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.          C-II 204

Decentralizované I/O moduly pro průmyslové sběrnice rozšířené o pasivní provedení bezpečnostních výstupů splňujících požadavky normy ČSN EN 954-1 pro bezpečnostní kategorii 3 a certifikované u společnosti TÜV. To jsou produkty, které představí společnost Murrelektronik CZ na veletrhu MSV2006. Kombinace současné bezpečnostní techniky a sběrnicových modulů znamená, že známé a osvědčené bezpečnostní koncepty a principy decentralizace v instalační technice mohou být dodrženy.

Obr. 20.

Obr. 20. Moduly s bezpečnými výstupy (Murrelektronik CZ)

Moduly s bezpečnými výstupy jsou dostupné v kompaktním provedení MVK pro Profibus, pro modulární systém Cube67 a I/O moduly pro sběrnici AS-Interface (obr. 20).

Všechny moduly mají krytí IP67 nebo IP68 a jsou vybaveny konektorovými vstupy. Konektor M12 jištěného výstupu obsahuje dva kanály. Díky tomu je instalace jednoduchých nebo dvojitých ventilů s bezpečnostní funkcí skutečně snadná. Barevně značené přípojné pozice zjednodušují instalaci, servis i obsluhu. Bezpečnostní výstupy se napájejí samostatnými vodiči, k bezpečnému odpojení je využito bezpečnostní relé v rozváděči. Ventilové I/O moduly řady Cube67 podporují až čtyři bezpečnostní okruhy; tím lze dosáhnout efektivní instalace.

National Instruments CR s. r. o.          C-I 152

Firma National Instruments bude na MSV Brno zastoupena svojí pobočkou pro Česko a Slovensko. Ve svém stánku představí prostředky pro měření a řízení pomocí počítačů. K vidění bude nová verze grafického vývojového prostředí LabVIEW™ 8.20 (obr. 21). Ta přidává plnohodnotné objektové programování a integruje návrh řídicích systémů a textový zápis matematických algoritmů.

Obr. 21.

Obr. 21. Grafické vývojové prostředí Labview 8.20 (National Instruments)

Z hardwaru bude k vidění celá škála měřicích karet a zařízení od nejlevnějších USB až po nejvýkonnější modulární přístroje v provedení PXI. Modulární systém sběru dat Compact DAQ a další nová zařízení pro sběrnici USB překonávají všechny podobné produkty.

Chybět nebude ani oblast zpracování obrazu. Kromě kompaktních jednotek CVS-14xx pro náročné podmínky firma vyvinula i jednodušší verzi v podobě karty PCI. Tato karta, označená PCI-8254R, sdružuje tři porty Firewire pro připojení digitálních kamer a 29 digitálních vstupů a výstupů, z nichž část je opticky izolována. Digitální vstupy a výstupy lze konfigurovat programováním FPGA a přiřadit jim i komplikované funkce. V dodávaném nastavení lze tyto I/O použít pro připojení inkrementálních čidel, generovat impulsy pro záblesková světla nebo přepínat druhy výrobků.

Neovision, s. r. o.          A2 9

Firma Neovision, s. r. o., vystaví na letošním MSV v Brně zařízení Opas 3D, určené k přesnému měření rozměrů konvexních předmětů pomocí třírozměrné rekonstrukce tvaru. Příkladem takových předmětů jsou různé strojní součásti, plastové výlisky apod.

Obr. 22.

Obr. 22. Skenovací profilprojektor Opas 3D (Neovision)

Zařízení snímá obrázky podobně jako běžný profilprojektor, tj. snímá obrys předmětu v protisvětle. Měřený předmět se ukládá na otočný stolek řízený počítačem. Tvar se rekonstruuje ze sekvence obrazů snímaných při různém otočení předmětu okolo svislé osy stolku. Po uložení předmětu na stolek a spuštění měření probíhá snímání a vyhodnocení zcela automaticky. Doba potřebná k rekonstrukci a změření je závislá na složitosti tvaru. Rychlost zpracování zařazuje Opas 3D do kategorie zařízení určených zejména pro statistickou kontrolu hromadné výroby nebo pro náročnou kontrolu v malosériových výrobách. Dodávané programové vybavení poskytuje uživateli možnost měření dávek a statistické zpracování naměřených dat. Tisk protokolu s výsledky měření je samozřejmostí. Naměřená data jsou zároveň ukládána do formátovaného textového souboru a je možné je snadno načíst např. do tabulkové kalkulátoru k dalšímu zpracování.

Rockwell Automation s. r. o.          VP C3 13

Obr. 23.

Společnost Rockwell Automation se tento rok představí s předváděcím automobilem Intelligent Motor Control (IMC), jenž bude možné navštívit na volné ploše před pavilonem C (obr. 23). Návštěvníci si zde současně budou moci vyzkoušet řešení Integrated Architecture.

Obr. 23. Předváděcí automobil Intelligent Motor Control (Rockwell Automation)

Zájemci o zaslání bezplatné vstupenky mohou kontaktovat paní Kateřinu Slánskou (kslanska@ra.rockwell.com).

Schneider Bohemia, spol. s r. o.          VP K 2, E-I 103

Na MSV 2006 představí společnost Schneider Bohemia, spol. s r. o., ve své expozici na volné ploše K inovovanou řadu kondenzačních sušiček stavební řady PT (obr. 24). Kondenzační sušičky obsahují předchladič, chladič a odlučovač v jednom kompaktním celku.

Obr. 24.

Obr. 24. Kondenzační sušička stlačeného vzduchu PT (Schneider Bohemia)

Jádrem sušičky je deskový výměník tepla, který využívá absolutně hladké a korozi odolné plochy. Svislé vedení vzduchu ideálně transportuje vlhkost a pevné částice do míst jejich odloučení. Není nutný žádný předfiltr. V nejnižším místě je umístěn nízkorychlostní gravitační odlučovač. Účinnost odlučovače se blíží 100 %. Přehledný elektronický řídicí panel zajišťuje nastavení optimálního chodu sušičky a dává přehled o jejím provozním stavu. Integrovaný elektronický odvaděč kondenzátu má samostatné ovládání. Kondenzační sušičky PT jsou dodávány v rozsahu objemového průtoku od 200 do 17 500 l/min při tlakovém rosném bodu +3 °C. Na poptávku se dodávají kondenzační sušičky i větších výkonů.

SICK spol. s r. o.          C-II 227

Přijďte se podívat, jak umělá inteligence v podání dvou robotů bojuje o vítězství v tradiční české hře Člověče, nezlob se. Roboti jsou řízeni kamerou Sick/IVP, která je „očima„ tohoto exponátu. „Mozkem„ je počítač, kde je naprogramována logika celé hry.

Obr. 25.

Obr. 25. „Robote, nezlob se“ – ukázka využití umělé inteligence a systému počítačového vidění (Sick)

Při příležitosti brněnského veletrhu budou též představeny novinky v oblastech průmyslové automatizace, bezpečnostních systémů, automatické identifikace a procesní analýzy. Za zmínku stojí česká premiéra nejmenšího bezpečnostního laserového skeneru Sick S300 či nová metoda identifikace RFID.

SMC Industrial Automation CZ s. r. o.          F 4

Firma SMC Industrial Automation CZ je součástí mezinárodního koncernu SMC Corporation Japan. Mezi charakteristické znaky firmy patří neustálá snaha o hledání nových technických řešení a jejich zavádění do každodenní praxe. Ve stánku návštěvníci najdou nejenom standardní pneumatické prvky, používané pro průmyslovou automatizaci, ale i nejžhavější novinky, vyvíjené v souladu s požadavky zákazníků.

Obr. 26.

Obr. 26. EX510, modul pro připojení až 64 vstupů a 64 výstupů s možností komunikace prostřednictvím sběrnic CC-Link, Devicenet a Profibus, se vyznačuje velkou konstrukční variabilitou (SMC Industrial Automation CZ)

V letošním roce firma představuje nebo znovu uvádí např. regulátor a filtr s regulátorem tlaku s manometrem vestavěným v točítku řady ACG/ARG/AWG, kompaktní pohony CQM, RQ a C55, třípolohový kyvný pohon řady MSZ, novinky v oblasti sériové komunikace, řadu korozivzdorných produktů KQG, elektrické pohony řady E-MY2, LZ, LJ1, LTF, LJ1 včetně příslušných řídicích jednotek LC8, vysokotlaké snímače tlaku ISE70/75, ionizátor IZS a další produkty.

Návštěvníkům bude k dispozici tým zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oblasti automatizace a automatizační techniky.

SofCon spol. s r. o.          C-I 170

Společnost Sofcon bude na letošním MSV v Brně jako obvykle vystavovat široké spektrum svých výrobků s řadou zajímavých novinek. Patří k nim i nový zásuvný řídicí systém Kitbox s procesorovými deskami např. KIT188ER nebo KITPC a celým sortimentem vstupních a výstupních desek.

Mezi novinky patří také jednotka distribuovaných vstupů a výstupů. Umožňuje osazení deseti moduly se vstupy a výstupy podle požadavků zákazníka. V základním provedení má moduly pro přesné měření analogových veličin (termočlánek, Pt100, Ni1000, napětí, proud).

Další zajímavou novinkou je jednotka pro řízení čtyř krokových motorů RKM04. K ní je možné připojit koncové stupně od firmy Sofcon nebo Pacific Scientific.

Vystavovány budou rovněž průmyslové terminály Term06A, Term09, Term10B, Term90, operátorské panely Touch11, Touch51/PC, Touch55/PC a řídicí systém Touch51/IO.

V současné době dodává firma Sofcon i zobrazovací jednotku s analogovým rozhraním VGA Touch55/MT (15"). Vzhledem k zájmu zákazníků o tento typ zobrazovacích jednotek přichází firma Sofcon na trh s dalšími jednotkami, a to Touch51/MT (10,4"), Touch57/MT (17") a Touch59/MT (19"), které jsou určeny pro připojení k libovolnému PC s rozhraním VGA.

Teco a. s.          C-I 131

Prezentace firmy Teco a. s., je zaměřena na představení kompletního sortimentu výrobků včetně mnoha novinek. Prezentován bude redundantní systém na bázi PLC Tecomat TC700 se dvěma procesorovými moduly CP-7005 pracujícími v režimu horké zálohy (hot-standby). Systém najde uplatnění tam, kde je nutné zajistit odolnost proti výskytu poruchy. Dalšími výhodami jsou programování on-line, možnost výměny modulu za chodu, napájecí zdroje s funkcí UPS nebo propojení rámů optickým kabelem. V sortimentu kompaktních PLC upozorňujeme především na Tecomat TC650 s možností připojení do sítě Ethernet a parametry CPU srovnatelnými s modulárními TC700 (obr. 27).

Obr. 27.

Obr. 27. Programovatelný automat TC700 (Teco)

Vedle programovatelných automatů nabízí firma Teco i panelové počítače Tempo. Dodávají se bez displeje nebo s barevným dotykovým displejem 5,7" a operačním systémem Windows CE.net nebo Linux. Systém prošel náročnými zkouškami pro použití v kolejových vozidlech.

V letošním roce byla vydána nová verze vývojového prostředí Mosaic s možností programování PLC v grafických jazycích LD (ladder diagram) a FBD (function block diagram) podle normy IEC EN 61131-3. Též byla přidána knihovna regulačních bloků pro užití v oblasti vytápění a klimatizace.

Tecon s. r. o.          Z-I 135

Ve stánku firmy Tecon se návštěvníci mohou seznámit s PLC firmy Koyo řady DirectLogic™ a mikro-PLC Super Relay.

Obr. 28.

Obr. 28. Průmyslové ethernetové přepínače řady Korenix Jetnet 3700 pracují také jako injektor PoE – Power over Ethernet (Tecon)

Zájemci o produkty pro průmyslové komunikační systémy zde naleznou zařízení pro převod RS-232/422/485 na klasický Ethernet 10/100Base-T/F nebo bezdrátový s podporou Wi-Fi. Zcela nově zde budou uvedeny průmyslové ethernetové přepínače firmy Korenix s kruhovou redundantní topologií SuperRing™, správou na dálku a některé typy s podporou PoE (obr. 28).

Ze sortimentu dotykových grafických operátorských panelů bude představena ucelená řada o úhlopříčkách od 3,8" po 15". Pro návštěvníky budou velmi zajímavá PC s operačním systémem Windows CE.net, dotykovým displejem s úhlopříčkami 5,7", 8" a 12" s vizualizačním softwarem Indusoft. Tento software umožňuje vytvářet aplikace HMI na všech platformách Windows, od Windows CE až po Windows Server.

Dále zájemci mohou zhlédnout sortiment celokovových panelových průmyslových PC s dotykovým displejem s úhlopříčkami 10"až 17". Některé typy PC jsou konstruovány s využitím pouze pasivního chlazení (fanless). V sortimentu se objeví také široká nabídka mini box PC.

Tectra, a. s.          C-I 161

Ametek Jofra je výrobce kalibračních pecí, proslulý zejména modely ATC. Na základě požadavků uživatelů doplnil svoji nabídku o nové výrobky: modulární přepínač měřicích míst ASM 80x a digitální teploměr DTI 50.

Obr. 29.

Obr. 29. Kalibrační sestava Jofra (Tectra)

Přepínač měřicích míst ASM 80x může v automatickém režimu zpracovávat signály z 24 snímačů včetně etalonu Pt100. Připojit lze odporové teploměry Pt10 až Pt1000, Cu50, Ni120, dále běžné termočlánky a unifikovaný signál 0 až 12 mA, 0 až 12 V.

Digitální teploměr DTI 50 je jednokanálový přístroj vybavený inteligentním konektorem, kde jsou uchovávány informace o připojeném snímači teploty. Díky rozhraní RS-232 může být také zakomponován do kalibrační sestavy, např. jako referenční teploměr.

Kalibrační sestava Jofra pokrývá teplotní rozsah –80 až 1 200 °C, zahrnuje kalibrační pece i mikrolázně, přepínač měřicích míst, samostatné digitální teploměry a provozní kalibrátory, software a širokou nabídku etalonových snímačů teploty. Celá kalibrační sestava může být řízena programem Jofracal, který zajistí konfiguraci systému, archivaci karet snímačů i prezentaci kalibračních listů v českém jazyce. Ve stánku firmy Tectra bude možné nejen získat další informace, ale také si kalibrační sestavu prohlédnout.

Testo, s. r. o.          C 05

Mezi novinkami firmy Testo, které budou k vidění na MSV 2006, se objeví např. nový bezkontaktní teploměr Testo 845 s přepínatelnou optikou a možností měřit teplotu a vlhkost vzduchu pomocí vlhkostního modulu, nebo nový endoskop s optickým vláknem Testo 319 (obr. 30), umožňující snadnou vizuální kontrolu špatně přístupných míst a jejich fotodokumentaci. Další novinkou je monitor energie pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav.

Obr. 30.

Obr. 30. Endoskop Testo 319 včetně adaptéru pro mobilní telefon Nokia 6600 (Testo)

V neposlední řadě firma představí také nový měřič spotřeby stlačeného vzduchu Testo 6440, který je k dispozici v několika verzích podle průřezu potrubí.

Prezentovány budou již tradičně měřicí přístroje z oblasti vzduchotechniky, průmyslu, vytápění, analýzy spalin, detekce plynů, chlazení a další.

Stánek společnosti Testo, již tradičního vystavovatele na MSV, je letos poprvé umístěn v přízemí pavilonu C.

TR instruments spol. s r. o.          C 15

Firma TR instruments působí v České republice a na Slovensku již od roku 1991 a patří k předním dodavatelům profesionální měřicí techniky. Nabízí jak prodej jednodušších provozních a laboratorních přístrojů a nástrojů pro telekomunikační techniku, tak i kompletní technické řešení monitorovacích, měřicích nebo rádiových systémů.

Obr. 31.

Obr. 31. Průmyslové radiomodemy E805U-E pro bezdrátový Ethernet (TR instruments)

Letošní expozice bude tradičně zaměřena především na provozní měřicí techniku. Předvedena bude široká nabídka profesionální měřící techniky pro nejrůznější odvětví. K vidění budou především multimetry, osciloskopy, kalibrátory, revizní přístroje, přístroje pro měření neelektrických veličin, ale i mnohé jiné.

V oblasti měřicích systémů společnost nabízí velké množství programovatelných měřicích ústředen, nejrůznějších snímačů, radiotelemetrických jednotek, průmyslových radiomodemů, antén a jejich příslušenství.

V letošním roce budou představeny zejména nové moduly australské společnosti Elpro Technologies, která do své produkce kromě standardních jednotek umožňujících propomyslových automatů zařadila i modemy, které vytvoří transparentní bezdrátové propojení oddělených částí průmyslových sítí LAN (obr. 31).

TSI System s. r. o.          C 28

V expozici společnosti TSI System najdou návštěvníci přístroje a automatizační prvky pro bezkontaktní měření teploty, termografické kamery, inteligentní kamery a snímače pro systémy počítačového vidění a identifikace.

Přístroje Meterman představují základní řadu kontaktních a bezkontaktních teploměrů.

Obr. 32.

Obr. 32. Ruční snímač identifikačních kódů Dataman (TSI System)

Bezkontaktní ruční teploměry Fluke jsou k dispozici v řadě Fluke 60 pro operativní použití, v řadě Fluke 560 pro víceúčelové použití a v řadě Fluke 570 pro precizní technologická měření. Nová řada termokamer Fluke Ti40 s širokým rozsahem a vysokým rozlišením a termokamera Fluke Ti20 pro diagnostická měření poskytují dokonalé termogramy pro odhalování teplotních problémů.

Systémové bezkontaktní teploměry Raytek v řadách Thermalert a Marathon jsou spolu s řádkovým skenerem MP50 účinnými nástroji pro řízení výrobních technologií.

Inteligentní kamery Cognex nové řady DVT 5x5 poskytují spolu s programem Intellect dokonalé možnosti kontroly výrobků.

Inteligentní snímač Checker nabízí optimální řešení snadné detekce neshodných výrobků. Ruční snímač identifikačních kódů Dataman (obr. 32) je ideální nástroj pro čtení a zpracování všech typů kódů.

Turck s. r. o.          C-II 250

Mezi novinkami bude představen modulární identifikační systém RFID dodávaný pod obchodním názvem BLident™. Další novinkou budou inteligentní snímače teploty TS 400/500 s rozsahem měření –50 až +500 °C a s displejem pro místní odečet měřených hodnot (obr. 33). Prezentovány budou také sběrnicové systémy pro automatiza strojů a výrobních linek, systémy distribuovaných modulů I/O s nově vyvinutým rozhraním BL67 Profinet a kompaktní I/O stanice s krytím IP20 v provedení Economy. Názorně budou předvedeny bezpečnostní systémy pro ochranu osob a pracovních prostor strojů i nové typy inspekčních kamerových systémů Presence Plus. Dále bude vystavován kompletní program senzorové a konektorové techniky. Nabídku produktů doplní časová a multifunkční relé, čítače, počítadla, zobrazovače atd.

Obr. 1.

Obr. 33. Snímače teploty TS 400/500 (Turck)

Návštěvníkům budou poskytnuty podrobné technické informace o všech výrobcích, včetně návrhu nejlepšího řešení pro danou aplikaci.

O některých nový výrobcích od společnosti Turck se můžete více dočíst na str. 104.

FCC Public s. r. o.          C 01

Ve stánku nakladatelství FCC Public budou k dispozici ukázková čísla časopisů Automa, Elektro a Světlo a odborná literatura – např. letošní novinka, kniha J. Buranta Blesk a přepětí o problematice ochrany před atmosférickými výboji a přechodovým napětím v elektrorozvodných sítích. Na místě bude možné sjednat předplatné časopisů s výraznou veletržní slevou.

(ed)