Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Co uvidíte na 46. MSV v Brně

číslo 8-9/2004

Co uvidíte na 46. MSV v Brně

Aura a. s., Milevsko          C-II 236

Letos poprvé se na MSV v Brně představí i společnost Aura a. s., Milevsko, s více než desetiletou tradicí vývoje, výroby a aplikace kompletních diagnostických systémů pro stroje a zařízení. Návštěvníkům veletrhu představí „nejžhavější“ novinku svého výrobního programu: diagnostický systém MMPS (obr. 1).

Obr. 1.

Systém MMPS přináší především změnu ve zpracování signálu – digitalizaci signálu přímo ve vstupním modulu, propojeném s okolím sběrnicí CAN. Pro tento systém jsou charakteristické koncepce výměny dat mezi moduly, komunikace s nadřízenými systémy, možnosti nastavení provozních funkcí změnou programového vybavení a jednoduché nastavení provozních parametrů (plug-in).

Moduly MMPS umožňují měřit všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje (vibrace, poškození ložisek, teploty, mazání, elektrické stavy), zpracovávat analýzy rychlých dějů (např. vibrační analýzu FFT) a vytvářet distribuované měřicí systémy (ústředny). Softwarová nadstavba dovoluje analyzovat stav stroje, předávat informace po komunikačních sběrnicích (i po internetu a GSM), automaticky vypínat sledovaná zařízení v havarijním stavu a archivovat provozní a poruchové hodnoty. Systém podporuje dálkový servis stroje bez přítomnosti technika v místě provozu.

Autel, a. s.          Z-I 129

Akciová společnost Autel již druhé desetiletí realizuje „na klíč„ projekty v oblastech hutnictví, energetiky, papíru a celulózy, zpracování sypkých materiálů, chemie a ekologie. Má rozsáhlé reference z aplikací automatizace od jednoúčelových strojů až po složité průmyslové technologické celky.

Obr. 2.

Jako novinku Autel, a. s., nabízí svůj produkt eMonitor (obr. 2). S jeho pomocí uživatel získá dokonalý přehled o aktuální spotřebě elektrické energie a k analýze spotřeby může využít i uložená historická data. Po obdržení statutu oprávněného zákazníka na trhu s elektrickou energií pomůže eMonitor uživateli zlepšit pozici při jednání s dodavateli a tím dosáhnout úspor nákladů za elektrickou energii.

Prioritou společnosti zůstává zvyšování konkurenceschopnosti produktů zákazníků s využitím řešení v oblastech techniky silnoproudu, měření, řídicích systémů a výrobních informačních systémů v průmyslu.

U firmy je aplikován systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000.

Společnost úspěšně pokračuje také v rozvoji a aplikacích výrobních informačních systémů (MES) v tuzemsku i v zahraničí.

Badger Meter Czech Republic, s. r. o.          C-I 111

Obr. 3.

Firma Badger Meter Czech Republic, s. r. o., se zaměřuje zejména na výrobu a dodávky průtokoměrů pro široké spektrum průmyslových aplikací. Nabízí indukční a ultrazvukové průtokoměry určené zvláště pro aplikace ve vodárenství a v čističkách odpadních vod, hmotnostní průtokoměry pro použití v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu a dále turbínové průtokoměry, průtokoměry s krouživým pístem, oválnými koly i diskové a plováčkové, umožňující pokrýt většinu požadavků na měření průtoku kapalin takřka ve všech odvětvích průmyslu. Mezi nimi lze letos nalézt např. i přenosný ultrazvukový průtokoměr Vantage 6000 (obr. 3), jenž je určen pro měření na potrubích o světlostech od DN 25 do DN 3 000 prostřednictvím příložných sond bez nutnosti jakéhokoliv narušení potrubí.

V automobilovém průmyslu a autoservisech slouží měřiče průtoku a proteklého množství mazacích olejů, včetně kompletních systémů pro jejich výdej.

Další informace o firmě Badger Meter Czech Republic a podrobnější popis novinek v oblasti měření průtoku, které budou představeny na MSV 2004, lze nalézt v článku na str. 28.

Obr. 4.

Balluff CZ, s. r. o.          B-I 146

Firma Balluff bude vystavovat indukční a optoelektronické snímače, magneticko-indukční lineární odměřovací systémy a miniaturní magnetické snímače. V její nabídce je množství novinek. Na tomto místě uvedeme jednu z nich, snímače BOS 21M. Informace o dalších jsou uvedeny v článku na str. 82.

Pod označením BOS 21M byla na trh uvedena kompletní řada optických snímačů přiblížení, kontrastu a luminiscence v jednom kompaktním robustním kovovém pouzdru (42,5 × 50 × 15 teach-in a nastavovací potenciometry zabezpečují rychlé spuštění a jednoduchý a ekonomický provoz. Výstupy jsou tranzistorové s antivalentním zapojením PNP nebo NPN. Široký rozsah příslušenství, jako jsou montážní držáky, příchytky, rybinové svorky atd., umožňuje montáž snímačů do jakékoliv polohy.

BD Sensors, s. r. o.          CI-123

Firma BD Sensors, s. r. o., představí snímače tlaku a výšky hladiny kapalin nové řady X/ACT (obr. 5).

Obr. 5.

Snímače jsou určeny pro přesná měření tlaku plynů, kapalin, emulzí i kalů v průmyslových podmínkách. Umožňují také měřit výšku hladiny kapalin v otevřených nádržích prostřednictvím měření hydrostatického tlaku.

Přístroje se vyznačují modulární koncepcí. Lze volit typ senzoru, tlakové přípojky, způsob zpracování signálu senzoru, typ komunikace, způsob ovládání snímače a zobrazení měřené veličiny. Navíc jsou k dispozici dvě varianty pouzdra snímače – duralové a z korozivzdorné oceli.

Snímače osazené polovodičovým tenzometrem s oddělovací membránou z korozivzdorné oceli (DIN 1.4435) se vyznačují chybou vlivem teploty menší než 0,1 % pro celé pásmo pracovních teplot, dlouhodobou stabilitou a vynikající linearitou. Jsou proto vhodné pro přesné měření tlaku v rozsahu od 4 kPa do 60 MPa.2O3 jsou charakteristické robustní konstrukcí, vynikající chemickou odolností, velkou přetížitelností, a jsou proto určeny pro měření tlaku chemicky agresivních a hustých médií.

Oddělovací membrány se dodávají i z 96% Al2O3, hasteloye a tantalu.

Obr. 6.

BHV senzory          C-I 168

Mezi novinkami v obchodním sortimentu společnosti BHV senzory jsou mechanické diferenční manometry s magnetickou spojkou a se spínacími kontakty, které vyrábí indická firma Hirlekar Precision. O nich podrobněji pojednává článek na str. 76 tohoto čísla.

Další novinkou jsou robustní tlakové spínače značky Orion; jsou rovněž z Indie a jsou určeny pro široký rozsah přetlaků i podtlaků. Charakteristickým znakem těchto presostatů je množství variant, mezi nimiž jsou provedení z korozivzdorné oceli, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu s pevným závěrem, jakož i varianty s nastavitelnou hysterezí (obr. 6).

Mezi další výrobky, které firma BHV senzory uvedla na trh během tohoto roku, patří programovatelný digitální manometr se spínacími funkcemi PS 111 i sada ručních kalibračních pump určených pro kalibraci tlakoměrů a převodníků tlaku. Novinky lze nalézt i v sortimentu kalibrační techniky Wallace & Tiernan: např. kalibrátor DPE 200 určený pro pneumatickou kalibraci tlakoměrů až do 20 MPa nebo přenosný kalibrátor typ 65-0030-A s vestavěným elektrickým kompresorem, který generuje tlak v rozmezí od –80 do +200 kPa.

Blue Panther, s. r. o.          C-I 116

Obr. 7.

Přední dodavatel měřicí techniky v ČR, společnost Blue Panther, s. r. o., tradičně představí na veletrhu MSV 2004 širokou škálu měřicích přístrojů. Bude mezi nimi i kalibrátor proudové smyčky Fluke 707Ex (obr. 7).

Fluke 707Ex je první přístroj nové řady měřicích přístrojů a provozních kalibrátorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, certifikovaný podle standardů ATEX. Je navržen pro měření a kalibraci v petrochemických závodech, na ropných plošinách, v rafineriích a podobných místech, kde pro přítomnost uhlovodíků a jiných hořlavých plynů hrozí exploze. Jeho jasně červené pouzdro upozorňuje uživatele na to, že má v ruce přístroj do nebezpečného prostředí. Fluke 707Ex je navržen tak, aby se s ním bezpečně a pohodlně pracovalo jednou rukou. Jeho otočný přepínač s tlačítkem umožňuje snadné ovládání přístroje. V jediném přístroji je vše pro kalibrace, opravy a údržbu proudových smyček, je zdrojem, simulátorem i měřičem proudu při testování obvodů a zařízení pracujících v proudové smyčce 0/4 až 20 mA . Urychluje diagnostiku na zařízeních, jako jsou snímače polohy, převodníky, vstupní karty programovatelných automatů atd.

Obr. 8.

B&R          Z 68

Firma Bernecker & Rainer, výrobce automatizační techniky se značkou B&R, obeznámí návštěvníky MSV s řídicími systémy B&R 2003 a B&R 2005, s ucelenou řadou kompaktních vizualizačních a řídicích panelů Power Panel PP100 a PP200 (obr. 8), operátorskými panely Panelware, pohony Acopos™ a průmyslovými PC. Nejvíce novinek je k nalezení právě u posledně jmenovaných skupin: nová průmyslová PC s označením APC620 a APC630, spektrum servozesilovačů Acopos obohacené o výkonovou řadu 450 W a 700 W, nové kompaktní panely Panelware a mobilní panely na bázi Power Panel PP100 a PP200 a v neposlední řadě i nová CPU pro řídicí systémy a nové moduly v/v systému X67 s krytím IP67. Zcela v duchu hesla „one tool – many targets„ jsou všechny tyto produkty zastřešeny jednotným vývojovým prostředím B&R Automation Studio, jehož poslední verze poskytuje také množství vylepšení zjednodušujících tvorbu aplikací. Firma B&R tak co do počtu novinek nezůstala nic dlužná své pověsti výrobce neustále inovujícího své produkty.

Compas automatizace, spol. s r. o.          C 20

Česká inženýrská společnost Compas automatizace nabídne zájemcům o průmyslovou automatizaci na tradičním místě v přízemí pavilonu C řešení projektů ASŘ technologických procesů, strojů a výrobních linek. Součástí expozice budou i filmy a informace o realizovaných projektech ASŘ, např. v nově postavené biochemické továrně Lonza Kouřim, oceněné mezi nejlepšími investicemi v minulém období vládou ČR a agenturou Czechinvest. Realizovaný automatizační systém na technické platformě TIA (plně integrovaná automatizace) firmy Siemens, vybudovaný podle normy ISA S88, patří k nejpokrokovějším recepturově orientovaným systémům v ČR. Jako přední česká inženýrská společnost získala letos firma Compas automatizace celosvětové ocenění společnosti Siemens – Siemens Solution Provider.

K novinkám v nabídce pro průmyslové podniky patří řešení vertikální integrace řízení podniků od úrovně automatizace provozů, přes úroveň řízení výroby (MES) k podnikovým informačním systémům. Řešení COMES, plně elektronicky organizované a bez papírových dokumentů, umožní podnikům snížit náklady a vyrábět efektivně a s vysokou a stálou jakostí. K přednostem nabízených MES patří také možnost implementace v libovolném odvětví průmyslu (viz inzerát na šesté straně obálky a článek na str. 112).

Cressto s. r. o.          C-I 110

Firma Cressto s. r. o. je veřejnosti známa jako tradiční český výrobce elektronických snímačů a měřidel tlaku. Ty se vyrábějí sériově ve standardních typových řadách s nominálními měřicími rozsahy 100 Pa až 60 MPa a s normalizovanými proudovými, napěťovými nebo digitálními výstupy.

Obr. 9.

Nevystačí-li zákazník ve své aplikaci se standardním sériovým výrobkem, nabízí firma Cressto vývoj a výrobu zakázkových přístrojů a měřicích zařízení. V některých případech jde o unikátní zařízení dodávaná v jediném exempláři nebo několika kusech, jindy je zaveden do sériové produkce nový výrobek, který může být obecně dostupný nebo dodávaný exkluzivně pouze zadavateli.

Příkladem takového řešení je indikátor poklesu podtlaku Indik V100 (obr. 9). Tento přístroj plní funkci zabezpečovacího zařízení s optickou a akustickou signalizací (LED s velkou svítivostí, piezosiréna), které hlídá pokles podtlaku v přísavkách zvedacích zařízení pro ploché materiály – plechy, plastové tabule, dřevotřískové desky apod. Přístroj je napájen z baterií a pracuje zcela automaticky. Po přisátí břemene vyhodnotí maximální přisávací podtlak a monitoruje jeho úroveň. Při jeho poklesu pod stanovenou mez, kdy hrozí uvolnění zvedaného břemene, spustí akusticko-optický alarm, který upozorní obsluhu na možné nebezpečí.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky          C-I 141

Na první galerii v pavilonu C bude umístěn společný stánek katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a spin off firem Certicon, a. s., a Neovision, s. r. o.

Katedra kybernetiky se zabývá výzkumem v oblasti umělé inteligence a počítačového vidění. Na veletrhu bude prezentovat výsledky výzkumu v rámci 5. a 6. rámcového programu Evropské unie.

Gerstnerova laboratoř předvede výsledky analýzy dat metodami data mining, výzkumu navigace autonomně se pohybujících robotů a managementu znalostí.

Centrum strojového vnímání bude prezentovat systém pro sledování osob v obrazech z kamer průmyslové televize.

Certicon je společnost zaměřující se na komplexní služby v oblasti softwaru a návrhu integrovaných obvodů. Hlavními exponáty budou predikční systém OPS a plánovací systém Extraplant.

Neovision vystaví systém Mestool pro měření rotačních obráběcích nástrojů a srovnávání rotačních elektrod pro elektroerozivní obrábění s modelem CAD. Výkonný systém umožňuje kontrolovat tvar a rozměry elektrod před jejich použitím.

Katedra kybernetiky i obě firmy jsou členy Centra aplikované kybernetiky, které podporuje přenos vědeckých výsledků do průmyslové praxe.

Obr. 10.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní          C 58

Expozice Fakulty strojní ČVUT představí výsledky výzkumu realizovaného v rámci výzkumného záměru MSM 212200008 Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Hlavními exponáty jsou manipulátor s paralelní kinematickou strukturou a manipulátor s teleskopickým ramenem s lineárním pohonem nekonvenčním řetězem.

Základem konstrukce manipulátoru s paralelní kinematickou strukturou (obr. 10) a třemi stupni volnosti jsou tři integrované hydraulické vzpěry. Každá vzpěra má v sobě zakomponovány všechny prvky hydraulického agregátu včetně vlastního servomotoru, který řídí směr a rychlost pohybu vzpěry. Konstrukce integrované vzpěry je kombinací elektrického a hydraulického pohonu.

Konstrukce pohonu teleskopického ramene spočívá ve vytvoření omezeného prostoru při vysouvání teleskopického ramene, ve kterém je umístěn tažný a tlačný řetěz. Omezený okolní prostor nedovolí tomuto prvku stranově vybočovat, především při tlačné síle. Tento princip umožnil vytvořit odstupňovanou teleskopickou tyč (trubku) s vnitřním prostorem, ve kterém je umístěn řetěz.

Dinel, s. r. o.          C-I 112

Firma Dinel, s. r. o., se zaměřuje na systémy pro měření a indikaci hladin kapalin a sypkých materiálů, včetně provedení pro vysoké teploty a prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obr. 11.

Kapacitní hladinoměry jsou univerzální, spolehlivé a nacházejí trvalé uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, mj. v zemědělství a potravinářství.

Nové provedení ultrazvukových hladinoměrů umožnilo rozšířit jejich použití ve vodním hospodářství i v dalších odvětvích.

Novinkou je typová řada napájecích a regulačních jednotek do prostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou vyráběny v základních variantách s výstupem 230 V a 24 V DC nebo AC (obr. 11). Jsou určeny pro napájení čidel s výstupem NAMUR umístěných v prostorech s nebezpečím výbuchu a dokážou vykonávat i jednoduché operace při regulaci hladiny s možností havarijní signalizace.

Součástí výrobního programu jsou rovněž univerzální stabilizované zdroje, napájecí a vyhodnocovací jednotky a izolační převodníky.

Mezi hlavní přednosti výrobků firmy Dinel patří možnost zakázkové výroby, kvalita, spolehlivost, tříletá záruka a velmi přijatelná cena.

Dyger, s. r. o.          

Firma Dyger, s. r. o., představuje letos na MSV špičkové řídicí systémy řady Beckhoff New Automation Technology, jež jsou určeny pro dodavatele strojů, technologických linek a systémů pro řízení technického vybavení budov. Obr. 12. K dispozici bude kompletní přehled sortimentu firmy Beckhoff, včetně řad BC a BX malých PLC umístěných v distribuovaných I/O modulech, s možností výběru z obvyklých komunikačních protokolů a řídicích jednotek pro středně velké úlohy CX1000, zahrnujících funkce PLC, NC a PC na platformě Windows CE.NET nebo Windows XP Embedded. Pro rozsáhlé úlohy jsou určeny výkonné systémy na bázi průmyslových PC.

Novinkami poprvé představovanými na MSV jsou ultrarychlá ethernetová průmyslová komunikační sběrnice EtherCAT s vlastnostmi reálného času, I/O jednotky pro bezpečnostní aplikace Twinsafe, velmi kompaktní analogové a digitální distribuované I/O moduly Cat4 s krytím IP20 či IP67, vestavné průmyslové PC C6330, průmyslové panely s LCD o úhlopříčce 6,5 až 21" a s rozhraním Ethernet nebo USB/DVI, nová verze softPLC, NC a CNC TwinCAT v. 2.9, řada servomotorů AM3000 a řada kompaktních PLC – I/O modulů s rozhraním Ethernet TCP/IP s krytím IP67 (obr. 12).

Nabídce od společnosti Dyger je věnován také článek na str. 26.

Emkometer s. r. o.          C-I 120

Tradiční český výrobce a dodavatel průmyslové měřicí techniky představí na MSV opět svou širokou nabídku průtokoměrů a proudoznaků (plováčkových, indukčních, s reakční deskou), Obr. 13. hladinoměrů a spínačů hladiny (plovákových, ultrazvukových, vibračních), stavoznaků a kalorimetrů, široce použitelných v mnoha odvětvích průmyslu. Například průtokoměr a hlídač průtoku s reakční deskou (pádlový) typu P (obr. 13) spolehlivě měří průtok vody v rozmezí 25 až 2 000 m3/h, popř. vzduchu v rozmezí 200 až 4 500 m3/h, a to v třídě přesnosti 2,5, s množností přídavného elektrického výstupu. Významnou položkou v sortimentu firmy jsou rychlospojky do potrubních a hadicových tras pro dodávku vody, hydrauliky i plynů, nabízené v padesáti standardních typech a tisících modifikací pro Evropu i zámoří. Odborníci firmy Emkometer jsou vždy připraveni pomoci zákazníkům při výběru nejvhodnější ze standardních měřicích metod a navrhnout pro ně kromě technického řešení i způsob kalibrace a dále sestavit měřicí řetězec přímo českým výrobcem. V případě speciálních požadavků na měření firma navrhne a realizuje zákaznické řešení.

Obr. 14.

Odolným plováčkovým průtokoměrům Emkometer je věnován samostatný článek na str. 75.

Flexlink Systems s. r. o.          A1 02

Švédská společnost Flexlink AB je přední světový dodavatel pokrokových řešení automatizace výroby. Na MSV 2004 bude prezentovat své globální zkušenosti v automatizaci výrobních toků se zaměřením na obráběcí a montážní procesy pro automobilový průmysl a výrobu elektroniky (obr. 14). Ve stánku na MSV firma předvede, proč si může dovolit tvrdit, že: „přední světoví výrobci považují Flexlink za svoji první volbu pro efektivnější automatizaci„.

Furness Controls          C-I 161

Furness Controls je výrobce detektorů netěsností a dalších měřicích zařízení. Detektory netěsností (obr. 15) se používají ke zjišťování, zda z testovaných dílů nemůže unikat voda, ropné produkty a paliva, plyn apod. Používají se při výrobě dílů pro automobily, domácích spotřebičů, lékařských přístrojů atd.

Obr. 15.

Společnost Furness Controls dodává také snímače malých rozdílů tlaku (od 0,01 Pa do 20 kPa), laminární průtokoměry, snímače rychlosti proudění plynů a objemové průtokoměry. Velkou skupinou aplikací jsou měření malých rozdílů tlaku ve farmacii.

Společnost má závody ve Velké Británii, Německu a Francii a distributory v dalších třiceti zemích. Svým zákazníkům tak poskytuje opravdu mezinárodní podporu. Přístroje společnosti Furness Controls využívají i mnohé podniky v České republice. Společnost je na českém trhu přítomna už šest let. Aby posílila svoje vazby s českými zákazníky, bude letos poprvé vystavovat na MSV. Ve stánku bude nejen kompletní sortiment dodávaných přístrojů, ale také zkušení odborníci, kteří dokážou doporučit nejlepší metody testování. Máte-li problémy s testováním těsnosti, zastavte se ve stánku této firmy.

Obr. 16.

Future ICS a. s.          C-I 147

Společnost Future ICS, jeden z předních dodavatelů v oblasti automatizace a systémů pro řízení výroby a distributor produktů firmy Advantech na českém trhu, se letos na MSV představí s novou koncepcí pod heslem „Future – řešení pro Vaši budoucnost„. Prezentovat bude zejména řešení z oblasti průmyslové informatiky pro použití v mnoha odvětvích průmyslu i mimo něj, již ověřená v praxi. Jistě zaujmou např. řešení pro automatickou identifikaci zboží, navažování surovin podle receptur nebo sledování hmotného toku ve výrobě, založená na operátorských terminálech přizpůsobených potřebám např. potravinářského a farmaceutického průmyslu, s aplikačním programem v prostředí Control Web. Příkladem může být systém pro řízení udírenské komory realizovaný pro společnost Mauting, jednoho z předních výrobců těchto zařízení nejen v ČR, ale i v celosvětovém měřítku. Řešení znamená pro tuto oblast zásadní přechod od jednoduchého mikrořadiče k průmyslovému počítači (obr. 16). Zajímavými produkty budou také systém pro zabezpečení důležitých budov Tvrz a novinka – výrobní informační systém a systém pro řízení kvality CAQ Factory systems. Nabídce automatizačních řešení od firem Future ICS a. s., a Future Engineering, a. s., je věnován článek na str. 32.

Harting s. r. o.          C 30

Firma Harting je přední výrobce sdělovacích a průmyslových konektorů i dalších řešení pro průmyslové prostředí. Sortiment nabízených elektronických konektorů je velmi rozsáhlý. Obr. 17. Jen samotný výčet typů konektorů by překročil rámec tohoto příspěvku. Za povšimnutí stojí např. konektory D-sub ve speciálních krytech (InduCom), které jsou určeny do prostředí s extrémně velkým elektromagnetický rušením, nebo D-sub s vysokým stupněm krytí (IP67). Skupina průmyslových konektorů (obr. 17) se vyznačuje robustním provedením s krytím až IP68. V principu jde o stavebnicové řešení, kdy se kombinují různé konektorové vložky s různými kryty (např. se zvýšenou odolností proti agresivnímu prostředí, s dokonalým elektromagnetickým odstíněním atd.). Konektorové vložky se vyrábějí v několika řadách, což dokáže pokrýt požadavky většiny aplikací. Pro složité aplikace je určena řada konektorových modulů Han Modular, která kromě kombinace silových a signálových kontaktů umožňuje navíc integrovat i pneumatické přípoje či kontakty pro optický přenos.

Pro průmyslové prostředí jsou určeny i komponenty pro sběrnicové systémy či průmyslový Ethernet (viz str. 104). Firma Harting nabízí také výrobu kabelových svazků podle dodané výkresové dokumentace.

Obr. 18.

ifm electronic spol. s r. o.          C-II 201

Technici společnosti ifm electronic seznámí návštěvníky s novinkami z oboru průmyslové automatizace a senzoriky, předvedou ukázkové aplikace na dvanácti demonstračních panelech a pomohou s orientací v rozmanitém sortimentu senzorů a jejich kompletního příslušenství.

Jednou z novinek je optický spínač přiblížení řady JAC pro použití v náročných provozních podmínkách, který byl vyvinut na bázi úspěšné konstrukce indukčních modulových senzorů efectorm. Senzor používá neviditelný světelný paprsek. Má pevnou snímací vzdálenost 20 mm pro většinu materiálů a vyplňuje tak mezeru mezi indukčními a optickými snímači. Senzor vyniká perfektní těsností i v náročných aplikacích, s jakými se lze setkat např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Další z mnoha prezentovaných novinek bude senzor tlaku řady PK (obr. 18), jehož konstrukční provedení je jedinečné způsobem nastavení spínacích bodů, které uživatel volí dvěma radiálními kroužky, což umožňuje senzor nastavit rychle, přesně a bez napojení na systémový tlak, a jeho nastavení potom mechanicky uzamknout. Tento senzor se navíc vyznačuje dlouhodobou stabilitou, odolností proti tlakovým rázům a agresivním médiím.

JUMO Měření a regulace s. r. o.          C-I 150

Obr. 19.

Společnost JUMO představí tradiční sortiment osvědčených prvků pro měření a regulaci i množství novinek. O té nejzajímavější z nich, obrazovkovém regulátoru technologických veličin JUMO Imago 500, je článek na str. 89.

Z dalších novinek, které tato firma uvedla na trh v letošním roce, je možné jmenovat např. vysokoodporové platinové senzory teploty Pt2000 a Pt5000. Podstatnou výhodou uvedených senzorů je velká citlivost (u Pt5000 20 /K). Senzory o takto velké jmenovité hodnotě odporu lze vyrábět téměř výhradně jen z platiny.

Pro měření teploty je určen také odporový snímač teploty ukázaný na obr. 19. Jde o snímač pracující v oblastech s nebezpečím výbuchu prachu (ATEX, zóny 20, 21 a 22). V průmyslové výrobě se prostředí s nebezpečím výbuchu prachu vyskytuje poměrně často, např. v potravinářství (výroba, skladování a zpracování mouky a dalších práškových potravinářských surovin), v dřevozpracujícím průmyslu nebo v některých odvětvích strojírenské výroby.

Taktéž do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX, zóny 1 a 21) je určen nový termostat pro regulaci a monitorování mezních hodnot teploty v rozmezí –20 až +500 °C.

Obr. 20.

Kopos Kolín, a. s.          Z 43

Kopos Kolín, a. s., je významnou výrobní společností, která začala produkovat své výrobky již v roce 1926. Nyní zaujímá na trhu v ČR dominantní postavení. Také v oblasti exportu je patrný dynamický vzestup. Kopos Kolín se specializuje na výrobu elektroinstalačního materiálu z plastů a oceli. Výrobní sortiment je velmi široký – od instalačních krabic, přes lištové rozvody v mnoha rozměrech, ohebné či tuhé trubky, pancéřové ocelové trubky a kabelové chráničky až po upevňovací materiál. Na MSV 2004 bude představena většina výrobků, především však zaujmou kabelové nosné systémy (obr. 20). Ty jsou novinkou v nabídce tohoto výrobce. Sem jsou řazeny kabelové žlaby a rošty, podlahové krabice, drátěné žlaby a pancéřové trubky v rozměrech Pg a EN. Uvedený sortiment bude prezentován v celé šíři.

Krohne CZ, spol. s r. o.          C 53

Firma Krohne představí na MSV v Brně novou řadu indukčních průtokoměrů Optiflux (obr. 21). Průtokoměry jsou vybaveny novou elektronikou, která byla zkonstruována s důrazem na spolehlivé a bezpečné měření průtoku kapalin a byla testována v nejobtížnějších aplikacích v papírenství a v chemickém průmyslu. Obr. 21. Nový převodník pro průtokoměry Optiflux je vybaven vlastní diagnostikou a poskytuje uživateli pohodlí při obsluze spojené s vynikající přesností a opakovatelností měření. Diagnostika zahrnuje mimo jiné měření vodivosti a teploty měřené kapaliny, kontrolu vzniku usazenin na výstelce a elektrodách a periodické ověřování neporušenosti výstelky a zaplnění měřicí trubice průtokoměru kapalinou.

V expozici budou také nové radarové hladinoměry Optiwave 7300 pracující na frekvenci 24 GHz a vyznačují se dvouvodičovým napájením a snadnou obsluhou.

Nový typ reflexního radarového hladinoměru Optiflex 1300 navazuje na úspěšnou řadu Krohne BM 100 a BM 102. Optiflex 1300 měří výšku hladiny i rozhraní látek s vynikající přesností a opakovatelností při zachování dvouvodičového napájení (viz též článek na straně 80).

Pro návštěvníky budou připraveny technické podklady v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce.

Meteor Czech Republic, s. r. o., oddělení automatizace          F 36

Firma Meteor Czech Republic, s. r. o., oddělení automatizace, vystavuje letos na MSV v Brně poprvé. Zabývá se automatizací strojů a strojních zařízení zejména v oblasti pneumatických prvků. Obr. 22. Síť jejích obchodních zástupců a techniků pokrývá v současné době celou ČR. Vedle komponent vlastní výroby nabízí úplný sortiment prvků pro pneumatiku od firmy Camozzi, jako jsou přímočaré i otočné pneumatické válce (obr. 22), lineární vedení, solenoidové a pneumatické ventily, mechanicky ovládané ventily, ručně a nožně ovládané ventily, automaticky ovládané ventily, jednotky úpravy vzduchu a velké množství druhů kovového šroubení. Dále dodává průmyslové hadice od průměru 2/1 po průměr 40/34 značky ZEC, otočné pohony Kinetrol pro armatury apod., měniče frekvence, programovatelné automaty a operátorské terminály LG Industrial systems, solenoidové a pneumaticky ovládané ventily M&M Spirax Sarco, těsnicí hmoty a lepidla Permatex, manometry Fimet a vakuovou techniku Vuototecnica.

Společnost staví zejména na širokém skladovém hospodářství a výrobě pneumatických válců přímo v ČR. Samozřejmá je i technická podpora vlastními pracovníky u zákazníků po celé ČR. Další informace obsahuje článek na str. 33.

Moravské přístroje a. s.          C-II 147

Hlavním vystavovaným produktem firmy Moravské přístroje v oblasti programového vybavení bude systém Control Web ve verzi 5. Obr. 23. Pátá generace systému pokračuje v tradici tohoto v podstatě průmyslového standardu. Současně ale přináší mnoho nových možností. Kromě schopností v oblastech přímého řízení strojů a vizualizací jsou rozvinuty a zdokonaleny schopnosti dynamického internetového serveru a možnosti komunikace s databázovými systémy. Novým produktem je univerzální OPC server, který může prostřednictvím patřičného ovladače komunikovat s libovolným zařízením. Tak lze snadno získat OPC server nejen pro mnoho PLC, ale i pro jednotky DataLab. Pro systém jednotek Datalab USB (obr. 23) je také k dispozici nová možnost připojení: kromě připojení k systému Control Web (ovladač zdarma) a připojení přes OPC server lze k funkcím těchto jednotek přistupovat i přes komponentu ActiveX, která umožní ovládat jednotky DataLab z libovolného prostředí, např. přímo z programu ve Visual Basic.

V rámci průmyslového počítačového systému DataLab bude možné zhlédnout také několik novinek. Představeny budou modifikace počítačů DataLab PC pro napájení v rozsahu 11 až 26 V DC. K dispozici bude rovněž nový modul DataLab IF/EIB, který zjednodušuje komunikaci se zařízeními na sběrnici EIB.

Nivelco CZ, s. r. o.          C-I 104

Spoluvlastníkem společnosti Nivelco CZ, s. r. o., je od května 2004 známý výrobce průmyslové měřicí techniky Nivelco Rt. Kapitálový vstup silného partnera a rozšíření sortimentu výrobků motivují Nivelco CZ Obr. 24. ke zvýšení aktivity s cílem nejen posílit její postavení v tradičních komoditách, ale proniknout i do nových segmentů trhu s technikou pro sledování výšky hladiny. Proto také společnost rozšířila dosavadní středisko v Brně a zřídila po jednom novém pracovišti v Čechách a na Moravě.

Středem expozice společnosti na MSV 2004 budou novinky v její nabídce – radarové hladinoměry. Novinkou loňského podzimu Microtrek a letošního jara Pilotrek (obr. 24) sleduje značka Nivelco směr k používání radarových hladinoměrů i v běžných průmyslových úlohách. Řada Microtrek vyniká mj. širokým sortimentem sond, včetně jejich verze pro agresivní provozní podmínky, např. v chemickém průmyslu.

Pro nejrůznější účely limitního i spojitého sledování polohy hladiny dodává dále Nivelco CZ kvalitní kapacitní, plovákové, rotační, ultrazvukové a vibrační přístroje v mnoha provedeních, včetně provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Další informace o společnosti Nivelco CZ a její nabídce jsou v článku na str. 83.

Pantek (CS) s. r. o.          Z-I 109

Expozice firmy Pantek (CS) distributora produktů Wonderware pro ČR a SR, bude letos nabita novinkami, a to jak softwarovými, tak hardwarovými.

Obr. 24.

InTouch 9.0 umožňuje vytvářet nové typy objektů, tzv. SmartSymboly. Jsou to konfigurovatelné objekty sestavené z libovolných grafických entit systému InTouch s vlastními předem definovanými funkcemi. Díky důsledné podpoře dědičnosti se změny v konfiguraci mateřského objektu (šablony) automaticky uplatní ve všech instancích daného objektu. Objekty SmartSymbol urychlují vývoj aplikací, realizaci změn i opakovatelné použití v různých projektech.

Industrial Application Server (IAS) 2.0 nyní podporuje softwarovou i hardwarovou redundanci a je škálovatelný pro aplikace od 250 do 1 000 000 I/O proměnných. Jeho výkonnost byla optimalizována nejen s ohledem na velké aplikace, ale i pro použití v územně rozsáhlých distribuovaných projektech SCADA s malou propustností dílčích komunikačních propojení.

Zcela novou řadou výrobků v nabídce firmy Wonderware jsou průmyslové počítače s dotykovými panely (obr. 25) a přenosné tabletové počítače. Jde o výkonné, odolné sestavy pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Součástí dodávky jsou operační systém Windows a cenově zvýhodněný vizualizační systém InTouch.

Pepperl+Fuchs s. r. o.          C-II 23

Pepperl+Fuchs GmbH již téměř šedesát let vyvíjí, vyrábí a dodává elektronické snímače a ostatní prvky pro průmyslovou automatizaci. Celosvětově zaměstnává 2 700 pracovníků a je nezávislou rodinnou firmou. Obr. 26. Úspěch společnosti na globálním trhu je založen na trvalé inovaci a vysoké kvalitě výrobků. Široké spektrum indukčních (obr. 26), optoelektronických a ultrazvukových snímačů, společně s inteligentními snímači a identifikačními a komunikačními systémy, vyrábí divize průmyslové automatizace. V oboru automatizace procesů je firma Pepperl+Fuchs jedničkou na trhu jiskrově bezpečné techniky. Řada výrobků Fieldconnex umožňuje kompletní instalaci sběrnicových systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Snímače výšky hladiny Pepperl+Fuchs jsou vhodné zejména pro přesnou detekci a měření hladiny v širokém rozmezí provozních podmínek.

Kvalita, špičková technologie a komplexní technická podpora celého sortimentu neustále zvyšují zájem ve všech oblastech českého průmyslu od petrochemie, přes farmacii, potravinářství až po strojírenské obory, zejména automobilový průmysl. Dokladem rostoucího významu a rozšiřujícího se zájmu o tyto výrobky na českém trhu je založení nové dceřiné společnosti Pepperl+Fuchs s. r. o. která přispěje k ještě větší spokojenosti všech zákazníků.

Phoenix Contact, s. r. o.          Z 65

Zdroje Quint od firmy Phoenix Contact umožňují překlenout poruchy dodávek elektrické energie: Quint Buffer je určen pro krátké výpadky, Quint-PS-UPS pro delší přerušení. Moduly lze používat samostatně nebo v kombinaci.

Obr. 26.

Řada přístrojů Mini-Analog zahrnuje univerzální analogový oddělovač, standardní oddělovače, oddělovač napájení, pasivní oddělovače, převodník Pt100 a převodník termoelektrických článků typu J a K, vše standardně s třícestným galvanickým oddělením a nepřesností převodu menší než 0,2 %.

Dohledové moduly EMD pro stejnosměrné a střídavé jednofázové i třífázové sítě s mnoha rozšiřujícími funkcemi, např. možností sledování teploty, patří mezi přední výrobky ve své kategorii.

Rozhraní RAD-ISM bezdrátově přenášejí signál na vzdálenost až tři kilometry. Základní kapacitu osmi digitálních nebo čtyř analogových kanálů lze modulárně rozšiřovat. V jednom místě může pracovat i několik kompletů bez vzájemného rušení. Moduly RAD-ISM jsou vhodné mj. pro řízení mobilních systémů nebo rotujících mechanismů.

Převodníky PSI-MOS (obr. 27) mezi optickým vláknem a metalickou sběrnicí umožní stavbu sítí s libovolnou topologií (linie, hvězda, strom) i s redundantními kanály. Kvalita optického spojení je monitorována s výstupem na indikátor a dohlížecí relé.

Sdružení AS-interface Česká republika          C-II 203

Sdružení AS-interface Česká republika se poprvé prezentovalo na veletrhu Amper 2004 v Praze. Členy sdružení jsou firmy ifm electronic, spol. s r. o., Siemens s. r. o., Sick, s. r. o., Regultech servis s. r. o., Engas s. r. o., Amit spol. s r. o., a dále Vysoké učení technické v Brně, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Pro české uživatele této moderní průmyslové sběrnice je sdružení AS-interface Česká republika zdrojem aktuálních informací od nezávislé organizace a garantem životaschopnosti sběrnice, která není závislá jen na jedné dodavatelské firmě.

Sdružení poskytuje svým členům přístup k plnému know-how systému. Na MSV v Brně představíme ukázkové aplikace sítě AS-interface. Bude připravena také knižní publikace Kompendium AS-interface pro širokou odbornou veřejnost.

Sběrnice AS-interface se stala standardem na úrovni dvoustavových čidel a akčních členů s širokou oblastí použití v distribuované automatizaci strojů, výrobních linek a procesů. Je charakteristická širokou škálou topologií, řízením typu master-slave, velkou rychlostí a speciálním nestíněným profilovým dvouvodičem.

Sofcon s. r. o.          C-I 165

Společnost Sofcon s. r. o. bude vystavovat široké spektrum svých výrobků s několika zajímavými novinkami, mezi které patří i průmyslové terminály Term06A, Term09 a Term90.

TERM06A je malý, obecně použitelný terminál s rozhraním RS-232 nebo RS-485, s deseti tlačítky a dvouřádkovým displejem. Po doplnění vstupní a výstupní deskou lze z terminálu vytvořit kompaktní automat s digitálními a analogovými vstupy a výstupy.

Terminály Term09 a Term90 jsou určeny pro sledování strojů ve výrobě, pro sledování kvality výrobků a pro informativní zobrazení dat. Terminály mají membránovou klávesnici s třiceti tlačítky a liší se od sebe způsobem zobrazení: Term09 má znakový LCD a Term90 barevný TFT LCD. Další informace o těchto terminálech jsou uvedeny v příspěvku na str. 5 v tomto čísle časopisu Automa.

Mezi vystavovanými exponáty nebudou chybět operátorské panely s dotykovou obrazovkou Touch11, Touch51, Touch55, které se liší velikostí (5,7", 10,4", 15") a typem displeje, řídicí jednotkou a programovým vybavením.

Na veletrhu bude představena také nová deska do průmyslové stavebnice na bázi procesoru Am188, která v nových aplikacích nahradí dosavadní desku KITV40.

Podrobnější informace o všech výrobcích získají zájemci přímo ve stánku firmy.

Teco, a. s.          C-I 128

Prezentace firmy Teco, a. s., je zaměřena na novinky v její produkci. V roce 2003 byla uvedena na trh řada modulárních PLC Tecomat TC700. Obr. 28. Letos budou představeny nové moduly a komunikační rozhraní (Profibus-DP master, slave, WiFi) pro tuto řadu. Mezi nové vlastnosti systému TC700 patří i možnost výměny modulů za chodu nebo možnost připojení záložní baterie UPS. V sortimentu Teco se poprvé objeví i moduly vzdálených vstupů a výstupů a inteligentní relé.

Do kategorie IPC patří panelový počítač Tempo 02 (obr. 28) s barevným dotykovým displejem 5,7". Počítač s procesorem RISC má bohaté možnosti komunikace, mj. Ethernet 10/100 Mb/s. Jsou v něm implementovány operační systémy Windows CE.NET a Embedded Linux.

Za zmínku stojí i aktivity firmy Teco v oblasti vestavných systémů. V současné době je vyvíjena řada procesorových modulů MP-10/11/12 vystavěných na platformě Intel XScale PXA255, opět s implementovanými operačními systémy Windows CE.NET nebo Linux.

Ve vývojovém prostředí Mosaic se rozvíjejí možnosti programování pomocí strukturovaného textu (IEC/EN 61131-3). Ke snazšímu odladění aplikací přispívá možnost přímé výměny dat mezi aplikačním programem PLC v prostředí Mosaic a vizualizací ve SCADA/HMI Reliance.

Tecon, s. r. o.          Z-I 117

Firma Tecon, s. r. o., bude i letos vystavovat mnoho novinek z oboru automatizační techniky. Budou to např. PLC DirectLogic DL05, DL06, DL205 a DL405. Obr. 28. Na český trh budou uvedeny moduly Ethernet serial server pro komunikaci zařízení s porty RS-232/422/485 přes Ethernet, a to i v bezdrátovém provedení s podporou WiFi (obr. 29).

Z novinek výrobce grafických panelů s dotykovým displejem, firmy Pro-face, budou představeny cenově výhodné panely ST s úhlopříčkou 3,8" a šesti tlačítky, podporující více něž sto typů PLC i protokol MPI (Siemens). Pro návštěvníky budou zajímavá PC s operačním systémem Windows CE.NET a dotykovým displejem o úhlopříčce 6" a 8". Na MSV bude mít premiéru software společnosti Indusoft – Indusoft Web Studio, který umožňuje vytvářet aplikace HMI pro operační systémy MS Windows od Windows CE až po Windows Server.

Zájemci mohou zhlédnout sortiment průmyslových PC a monitorů s dotykovým LCD. Některé typy PC jsou konstruovány s využitím pouze pasivního chlazení. Prvně zde bude prezentován PC PS3701A (Pro-face) tloušťky pouze 60 mm s celokovovým krytem z lehké slitiny.

V expozici firmy Tecon budou také indukční, fotoelektrické a inkrementální snímače, samostatné regulátory, napájecí zdroje 12/24 V DC a časovače.

Obr. 30.

Turck s. r. o.          C-II 234

Společnost Turck představí na MSV svůj standardní výrobní program z oblasti průmyslové automatizace, senzorové techniky a průmyslových sběrnic. Mezi novinkami jistě zaujmou indukční senzory s velkým rozsahem, hlídače průtoku, hlídače tlaku, magneticko-indukční senzory s analogovým výstupem, nová řada rotačních senzorů v provedení Economy společnosti Kübler, sběrnicové moduly piconet a nový modulární sběrnicový systém s vysokým stupněm krytí BL67, který je přihlášen do soutěže o Zlatou medaili MSV 2004 (obr. 30; viz článek na str. 59). Nově budou představeny systémy pro ochranu pracovních prostor, strojů a osob. Pracovníci společnosti Turck s. r. o. poskytnou podrobné informace ke všem svým výrobkům a navrhnou nejlepší řešení pro daný problém.

Uzimex Praha, spol. s r. o.          V 120

Firma maxon motor ag, zastoupená v ČR společností Uzimex Praha, vyvinula stejnosměrné motory s výkonem do 120 W s elektronickou komutací EC-max pro pohony s dobou života přesahující 50 000 hodin pracující zejména v nepřetržitém provozu (obr. 31). V motorech jsou použity nejmodernější konstrukční prvky, např. samonosné vinutí podle patentu firmy maxon. Jejich konstrukce je koncipována pro výrobu a montáž na automatické výrobní lince. Tato řada motorků je přihlášena do soutěže o Zlatou medaili MSV 2004.

Obr. 31.

Pro aplikace v praxi je k dispozici navazující soustava převodovek, snímačů, brzd a řídicích jednotek.

Řídicí jednotky polohy Epos komunikují po sběrnici CAN. Lze jimi řídit nejen polohu, ale i proud nebo rychlost s nastavitelnými přechodovými rampami. V módu pro motory EC je u všech jednotek Epos průběh napájecího proudu sinusový. Ten spolu s použitým samonosným vinutím zajistí rovnoměrný průběh krouticího momentu motoru i při malých otáčkách.

Další informace o nabídce společnosti Uzimex a o funkčním modelu kosmického vozidla NASA Mars Rover 2004, s motory od firmy maxon, který bude letos vystaven na MSV na stánku společnosti Uzimex, jsou v článku na str. 19.

Automa          C 51

Časopis Automa se bude prezentovat ve stánku vydavatelství FCC Public s. r. o. Zde, nebo lépe s předstihem na adrese uvedené v tiráži, si mohou zájemci o osobní setkání s pracovníky redakce domluvit schůzku. Uvítáme názory čtenářů na obsah a úroveň časopisu a náměty na jeho další tematické směrování, stejně jako tipy na konkrétní články. Vítáni jsou zejména potenciální autoři, kteří se chtějí se čtenáři podělit o své poznatky, názory a zkušenosti z oblasti automatizace. Veletrh bude jistě vhodnou příležitostí i k jednání o inzertních plánech.

Přímo ve stánku bude možné si zajistit předplatné a prohlédnout si ukázková čísla nejen časopisu Automa, ale i dalších časopisů vydávaných nakladatelstvím FCC Public. Součástí expozice bude i nabídka knih z tohoto vydavatelství.

Inzerce zpět