Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Co udělá život kvalitnější? Provázané produkty, řešení a služby

Provázané produkty, řešení a služby pro kvalitnější život – to byla jedna z hlavních myšlenek letošní konference o internetu věcí Connected World. Již popáté ji organizovala firma Bosch a proběhla v Berlíně v únoru 2018. 

Počtem svých účastníků – 4 000 – a také počtem vystavovatelů – přes 70, se Connected World řadí k největším akcím tohoto druhu na světě. Lze jen spekulovat, zda jde o konferenci s doprovodnou výstavou, nebo o specializovanou výstavu, kde se potkávají konkurenční společnosti, s odborným programem, který je nosnou částí celé akce. V každém případě je to zcela nový typ prezentace myšlenek, produktů, řešení a služeb v oboru, který dříve nebo později zasáhne všechny oblasti společnosti. 

Stolní fotbal proti strojovému soupeři

Nedílnou součástí této akce byla tradičně i soutěž mladých vývojářů Hackaton. Kromě nejrůznějších robotů, vozidel a softwarových aplikací si mohli zájemci zahrát stolní fotbálek. Soupeřem bylo zařízení vybavené umělou inteligencí, které dokázalo na základě vyhodnocení obrazu z kamery hrát s využitím lineárních motorů ovládajících jedno z družstev (obr. 1). A ne vždy zvítězili lidé. Vítězné projekty jednotlivých kategorií byly představeny na závěr dvoudenní konference, která probíhala ve čtyřech sálech, v nichž své prezentace představilo více než 80 řečníků. 

Umělá inteligence jako reklamní zaklínadlo

Internet věcí a služeb patří do spojitosti s průmyslem 4.0. Často se uvádí, že právě průmysl 4.0 je podmnožinou internetu věcí. Tato akademická dělení rozsoudí čas. Dnes se jeví jako důležité, že za průmyslem 4.0 odborníci vidí spojení výroby 4.0, logistiky 4.0 a služeb 4.0. A mluví-li o průmyslu 4.0, je třeba mluvit i o umělé inteligenci. Ta je spojována se vším, co je zároveň spojováno s internetem věcí a vším s označením 4.0.

Umělá inteligence je zaklínadlo. Podle nejčastěji sdělovaných informací lze nabýt dojmu, že umělá inteligence je synonymum pro neuronové sítě. Jako kdyby se zapomnělo na ostatní metody, které vycházejí ze snah přiblížit se ke způsobu rozhodování lidského mozku. Ten bude ještě dlouho nenahraditelný. Nicméně i na této akci byla představena jedna z definic inteligence: schopnost se rozhodovat na základě ne zcela perfektních znalostí s využitím zkušeností. K náhradě běžných rozhodovacích postupů rozhodovacími algoritmy povede ještě dlouhá cesta. Na základě průzkumu a jeho vyhodnocení lze konstatovat, že maximum aplikací je směrováno do byznysu a marketingu (přibližně 50 %), méně do logistiky a výroby (30 %) a zbývajících 20 % do ostatních oborů – od lidských zdrojů přes nejrůznější analýzy až po bezpečnost.

Umělá inteligence je spojována s digitalizací a představuje její vyšší úroveň. Jednoduchým heslem by mohlo být, že prvním stupněm digitalizace společnosti je, že software je všude. Druhým krokem je představa, že umělá inteligence bude ve všem. Už dnes si lidé ani neuvědomují, kde všude se s ní lze běžně setkat. Od automatické pračky po automobily a letadla. Avšak bylo konstatováno, že cesta ke kompletní optimalizaci bude ještě dlouhá a nejednoduchá. Vyskytují se situace, kdy jsou pomocí pokročilých prostředků optimalizována jednotlivá řešení. Od těchto situací bude nutné do budoucna pokročit k optimalizaci komplexních systémů. 

Doprava a logistika

Ze současného pohledu se zdá, že k aktivitám, které jsou v uplatňování základů internetu věcí nejpokročilejší, patří obory spojené s mobilitou a logistikou.

Právě zde zástupci společností Bosch a Daimler představili „naživo“ automobil, který si dokázal, po vystoupení cestujících, sám vyhledat parkovací místo a samostatně na ně dojet a následně, na požadavek z chytrého telefonu, se samostatně přistavit k odjezdu. A aplikací pro mobilitu bylo mnohonásobně více. K těm velmi zajímavým patří doplnění senzorů a počítačů ve vozidle těmi, které mohou pozitivně ovlivnit aktivní bezpečnost provozu. Jde především o radary a kamery, které dokážou identifikovat např. nebezpečí střetu s chodcem nebo cyklistou a nejen na ně řidiče upozornit, ale také vozidlo samostatně a bezpečně zastavit. To je určitě cesta, která si uplatnění v běžném životě najde co nejdříve.

Novou kapitolou jsou iniciativy vedoucí k bezobslužnému vozidlu. Zde je nutné řešit mnoho problémů nejen s vlastním řízením a interakcemi s ostatními vozidly, ale také s celkovou situací v dopravě na cestě k cíli, tj. s pohybem ve městech, na dálnicích, s řešením úzkých míst – ucpaných křižovatek, zúžení apod., a s neočekávanými překážkami, jako jsou uzavírky a dočasně nedostupná místa. K tomu se ještě připojují aktivity související s parkováním: nalezením parkovacího místa, jeho rezervací, použitím, popř. doplněním energie (ve městech se nejčastěji uvažuje o elektrické). Nejblíže k realizaci se jeví vozidla, která pravidelně obsluhují stejnou trasu, např. rozvozy pošty. A v nejbližší budoucnosti je možné očekávat bezobslužná robotaxi, která v sobě spojují požadavky kladené na dopravu v budoucnu. 

Chytrá města a zemědělství

Samostatné přednáškové bloky byly věnovány i dalším oborům – chytrým městům a zemědělství. Právě zemědělství představuje pro internet věcí a služeb obrovskou příležitost ve všech oborech hospodaření. Počínaje obděláváním polí s využitím jejich modelů přes bezobslužný provoz zemědělských strojů po výrobu masa a produktů živočišné výroby. V zemědělství pracuje stále méně lidí (v ČR necelá 2 %) a obhospodařované plochy lze díky moderní technice mnohem lépe zaměřit a obhospodařovat. Budoucnost zemědělství se z pohledu využití konceptu 4.0 jeví více než růžově.

Velká pozornost byla věnována městům a domácnostem. Lednička, která eviduje uložené potraviny, dobu jejich trvanlivosti a navrhuje jejich nákup, není nic nového. Domácnosti jsou neoddělitelnou součásti měst, žijí v nich jejich obyvatelé, musí se dopravit do nich a z nich a musí být řešeny jejich energetické, ergonomické a další požadavky. Dnes je 7,6 miliardy lidí a ve městech žije 54 % populace. V roce 2050 se očekává na Zemi 9,8 miliardy obyvatel a předpokládá se, že více než 70 % jich bude žít ve městech. Už tyto jednoduché skutečnosti mohou vývoj směrovat k urychlení propojení věcí internetem a ke zvládnutí všech problémů, které s tímto nárůstem obyvatel souvisejí. Od zabezpečení základních potřeb pro život přes vzdělávání a seberealizaci po umožnění kvalitního života seniorů. Začít lze z nejrůznějších úhlů. Na této konferenci byl mj. představen model pro predikci kvality ovzduší v různých částech městské aglomerace, umožňující na základě předpovědi počasí a znalostí dynamiky zdrojů znečištění ovzduší předpovídat její konkrétní dopad na obyvatelstvo, popř. doporučovat zásahy, které by tyto dopady mohly zmírnit.

Využití modelování a simulací při projektování nových měst a jejich částí není nic nového. K novým možnostem je možné počítat cesty vedoucí k jejich energetické nezávislosti na centrálních zdrojích energií: s využitím především obnovitelných zdrojů, hospodaření s vodou, včetně její recyklace, sdílení dopravních prostředků v aglomeraci a také vytváření zcela nových urbanistických konceptů (předváděných především zástupci asijských zemí), umožňujících spokojený a kvalitní život lidí všech tříd na relativně malém prostoru. 

O továrně budoucnosti

Věci propojené internetem budou stále vyrábět lidé v továrnách. Teorií o továrně budoucnosti je velké množství, ale na základních principech se shodují. Továrnu charakterizuje spojitý řetězec tvorby hodnoty. Ten je umožněn integrací všech prvků systémů v reálném čase a transparentností od jednoho konce továrny k druhému a v širším pohledu od dodavatele po konečného zákazníka. Jednou z podmínek je zvládnutí použití distribuované inteligence v bezpečné síti. I zde je možné najít myšlenkový pokrok – průmyslová řešení nebudou bezpečná proti napadení, ale budou proti těmto napadením imunní. Individualizovaný produkt a pružná výroba jsou již dnes považovány za běžné požadavky. 

Pozvánka na příští rok

Nejdůležitější je začít brát iniciativy 4.0 jako budoucnost, ne jako aktivity vynucené módou nebo konkurencí. O tom, že 4.0 tu již je, není pochyb. Druhým krokem je digitalizace současných „ekosystémů“ a po něm následuje vytváření zcela nových systémů s využitím všech dostupných a vzájemně propojených zdrojů, tj. vývojářů, partnerů, zákazníků a věcí a služeb propojených internetem.

Connected World je akce, těžko říci, zda jen konference, kterou opravdu stojí za to navštívit. Ta další se koná v polovině května (15. až 16. 5.) 2019 v Berlíně.

Radim Adam

Obr. 1. V automatizovaném fotbálku soupeřili lidé proti automaticky řízenému mechanismu

 Obr. 2. Autonomní parkování není zcela nová myšlenka, avšak k jejímu využití v praxi vede obtížná cesta