Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Co se očekává od RFID

číslo 1/2005

Co se očekává od RFID

Sdružení CompTIA (Computing Technology Industry Association) uspořádalo během léta 2004 prostřednictvím webu průzkum názorů na očekávaný přínos techniky bezdrátové identifikace (Radio Frequency Identification – RFID). Z odpovědí téměř 500 respondentů vyplývá, že od použití RFID očekávají především zdokonalení správy zásob a řízení toků produktů v dodavatelských řetězcích. Jako nejvýznamnější přínos techniky RFID respondenti označili:

  • dokonalejší správu zásob: 29,2 % respondentů,
  • menší počet neoprávněných zásahů do produktů a menší počet krádeží a padělků produktů: 12,3 %,
  • dokonalejší společné plánování s partnery v řetězci: 11,9 %,
  • snazší sledování distribuovaných produktů a popř. vyžádání jejich vrácení: 9 %,
  • automatické doplňování zásob produktů i jejich dílů: 7,2 %,
  • snazší potvrzování dodávek a úsporu mzdových nákladů při příjmu zboží: 4,5 %.

[M2 Communications Ltd, září 2004.]

(kp)