Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Co přináší specifikace FDT 2.1

Sdružení FDT Group na veletrhu Hannover Messe oznámilo uvedení nové specifikace FDT 2.1, která obsahuje technická vylepšení směřující k tomu, aby se standard FDT přeměnil na úplnou a standardizovanou architekturu pro průmyslový internet věcí (IIoT), jež umožňuje komunikaci od senzoru do cloudu v celém průmyslovém podniku. 

Nová verze vychází z úspěšné verze FDT 2.0, publikované ovšem již v dubnu 2012, a přináší vylepšení zejména s ohledem na kybernetickou bezpečnost, rychlost, snadné použití a ochranu investic. Na tiskové konferenci, kterou sdružení FDT Group uspořádalo na veletrhu Hannover Messe, o tom hovořil její generální ředitel Glenn Schulz. „Jak vstupujeme do éry IIoT, do popředí kaž­dé nové revize specifikace FDT se dostává kybernetická bezpečnost. FDT je základním kamenem architektury automatizačních systémů a slouží jako klíčový nástroj integrace sítí a výrobních zařízení. FDT 2.1 posiluje nabídku bezpečnostních funkcí, umožňuje validaci podpisů pro instalované ovladače DTM, Device Type Managers, a pomáhá chránit řídicí systémy před malwarem. Jak se systémy stávají stále více propojenými, přísnější autentizace zlepšuje zabezpečení sítí i bezpečnost pracovníků.“

K dalším vylepšením, která obsahuje verze FDT 2.1, patří:

  • rychlejší obnovení statických a provozních hodnot proměnných z I/O zařízení,
  • rozšířená podpora pro datové soubory, zlepšení organizace práce s velkými objemy strukturovaných dat a možnost číst více provozních dat z technicky pokročilých zařízení,
  • prostředí, které umožňuje řídit, jak se DTM připojují k zařízení, s významnými přínosy pro komunikaci, zvláště pro monitorování výkonu serverů OPC UA,
  • možnost skenovat topologii s automatickým přiřazením k verzi 2.0 a 2.1 (pro koncové uživatele to znamená, že automatické přiřazení přístrojů je možné i ve smíšené topologii s DTM verzí 1.2, 2.0 a 2.1).

FDT Group zaručuje zpětnou kompatibilitu: aplikace s rámci FDT 2.1 FRAME™ je možné bez omezení integrovat se všemi generacemi DTM. Zaručena je i dopředná kompatibilita mezi verzemi 2.0 a 2.1: aplikace FDT 2.0 FRAMES mohou být integrovány nejen s již existujícími verzemi DTM, ale i s verzí 2.1. To je zvláště důležité u rozsáhlých instalací s mnoha komunikujícími přístroji.

Současně s verzí FDT 2.1 byl zveřejněn i dodatek specifikace HART podporující FDT 2.1 pro DTM. To významně urychlí nástup nové verze FDT na trh, protože je tak podporována široká nabídka zařízení používajících HART. Dodatky k dalším protokolům se plánují v průběhu roku.

Od úplného začátku je standard FDT určen pro otevřenou integraci dvoustranné komunikace a přístup k diagnostickým a analytickým údajům o připojených zařízeních. FDT 2.1 je prostředkem pro přiblížení FDT k iniciativám IIoT a konceptům „chytré výroby“ tím, že pomáhá vytvářet jednotný systém infrastruktury se standardizovaným propojením různých automatizačních prostředků.

Další informace o specifikaci zájemci najdou na https://fdtgroup.org.

[Tisková zpráva FDT Group, 24. 4. 2018.]

(Bk)