Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Co přinášejí veletrhy PRAGOREGULA 2001 a EL-EXPO 2001

Automa 2/2001

(ed)

Co přinášejí veletrhy PRAGOREGULA 2001 a EL-EXPO 2001

Již 23. ročník mezinárodního veletrhu měřicí a regulační techniky Pragoregula 2001 i 4. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektronické automatizační techniky El-expo 2001 se tradičně uskuteční na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Letos to bude ve dnech 6. až 9. března. Pořadatel, Incheba Praha spol. s r. o., navazuje na úspěšnou tradici poledních let, kdy se na pražském Výstavišti začátkem jara pravidelně schází na 100 firem a kolem 13 000 odborníků aktivně působících v oboru průmyslové automatizace.

Veletrhy Pragoregula 20001 a El-expo 2001 bude provázet dosti rozsáhlý bohatý a tematicky zajímavý doprovodný odborný program v podobě technické konference a několika přehledových kursů (tutoriálů).

Výsledky také již tradiční a se zájmem sledované soutěže exponátů o ceny Grand prix obou veletrhů oznámí pořadatel, Incheba Praha, na slavnostním večeru ve středu 7. března 2001.

Obr. 1.

V následujících odstavcích tohoto přehledového článku mají slovo vystavující firmy, které využily nabídnuté příležitosti stručně představit své expozice na veletrzích Pragoregula 20001 a El-expo 2001 s důrazem především na vystavované novinky. Adresář firem, které vystavují na zmíněných dvou veletrzích a současně se prezentují v tomto čísle časopisu Automa, je připojen za článkem.

A.P.O. – ELMOS
Stánek LK 106

Společnost A.P.O. – ELMOS v. o. s., český výrobce a dodavatel měřicí a regulační techniky, je na veletrhu Pragoregula již tradičním účastníkem. V atraktivní rohové expozici opět představí kompletní sortiment vlastních výrobků a velmi širokou nabídku snímačů a přístrojů pro všechny hlavní obory měření a regulace.

Novinkou ve výrobním sortimentu společnosti je PID regulátor se zpětnou vazbou APOSYS 20 (obr. 1). Přístroj je určen zejména pro řízení polohy servomotoru a podobné aplikace. Samozřejmý je univerzální vstup s možností volby vstupní veličiny. Zpětná vazba může být odporová, proudová nebo napěťová. Regulátor je vybaven komunikačními linkami RS-232 i RS-485. Pomocí komunikační linky lze do přístroje uživatelsky instalovat libovolnou verzi z nabízených verzí programu a tím přístroj přizpůsobit dané aplikaci.

BHV senzory
Stánek LK 87

Obr. 2.

Vínově sametovou expozici bude mít na veletrhu Pragoregula 2001 česká firma BHV senzory, která vyrábí a prodává přístroje pro měření tlaku. Kromě převodníku rozdílu tlaků BHV 5355 a snímačů řady DMP představí širokou řadu membránových oddělovacích členů, které umožňují zajistit spolehlivé měření tlaku v podmínkách se zvláštními nároky, např. v potravinářství, v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu, v případě agresivních nebo abrazivních médií, horkých tavenin apod. Novinkou v sortimentu firmy je aplikace membrán z tantalu, popř. z jiných speciálních kovů, jakož i opravy či rekonstrukce oddělovačů zahraničních výrobců.

Kombinací diferenčního převodníku BHV 5355 s oddělovači připojenými kapilárou vzniká sestava, která dovoluje daný převodník používat v nových aplikacích, např. při měření výšky hladiny nebo hustoty kapalin (obr. 2).

Firma BHV senzory nabízí také kompletní sortiment manometrů německé firmy SUKU, které přivítají zejména náročnější uživatelé v chemických a potravinářských provozech. Za povšimnutí určitě stojí i tlakové spínače (presostaty) v řadě rozsahů od 40 Pa do 40 MPa.

Cressto
Stánek LK 88

Obr. 3.

Firma Cressto, český výrobce snímačů a měřidel tlaku, představí na veletrhu Pragoregula vedle svých tradičních produktů, kterými jsou snímače tlaku pro širokou oblast použití a servisní digitální měřidla tlaku, i novou řadu převodníků tlaku vhodných především pro aplikaci ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních. Jde např. o průmyslové snímače tlaku od nejmenšího měřicího rozsahu 0 až 100 Pa s analogovými výstupy (obr. 3) a o elektronické tlakové spínače s dvoustavovým výstupem a nastavitelnou úrovní komparace. Snímače i spínače nabízí Cressto i ve verzi s displeji LCD pro snadné čtení aktuální hodnoty sledovaného tlaku. V podobném provedení uvádí firma Cressto také samostatné digitální zobrazovací moduly, jež lze připojit ke snímačům tlaku.

Datacon
Stánek LK 100

Společnost DataCon, s. r. o., přichází na letošní ročník veletrhu Pragoregula s množstvím novinek z vlastního vývoje i od zahraničních společností, které zastupuje v ČR a SR.

Z vlastních elektronických snímačů tlaku budou vystaveny nová typová řada „inteligentních“ snímačů s číslicovým zpracováním naměřeného údaje (kompenzace nelinearity a vlivu teploty) ve vnitřní elektronice a analogovým nebo číslicovým výstupem a skupina různých typů snímačů se zabudovaným záznamníkem dat a číslicovou komunikací (včetně snímačů pro provoz v prostředí SNV, popř. při vysoké teplotě okolí). Samostatný sortiment tvoří autonomní bateriové záznamníky dat. Vystaveny budou i různé verze programů pro obsluhu a nastavování parametrů záznamníků pro PC a počítače Psion.

Čelná ze zastupovaných zahraničních firem, britská firma Druck, uvedla vloni na trh několik nových přístrojů, mj. číslicový kalibrátor a regulátor tlaku DPI 515, který za nižší cenu, ale s lepšími parametry a novými funkcemi nahrazuje původní DPI 510, a přenosný provozní kalibrátor řady DPI 610LP/615LP pro generování a kalibraci malých tlaků s rozsahy od ±2,5 do ±150 mbar. Dále budou vystaveny již osvědčené modely měřičů tlaku, reprezentační vzorek snímačů velmi malých tlaků a tzv. snímače smart řady STX. Velmi přesné provozní kalibrátory elektrických veličin, termoelektrických článků a odporových teploměrů budou vystaveny v řadě od jednoduchých provozních (UPS II) až po velmi přesné programovatelné přístroje (TRX II, MCX).

Dále budou vystaveny dva typy zesilovačů tlaku firmy Haskel s různým zesílením, ukázky ze sortimentu turbínkových snímačů průtoku a mikropočítačových vyhodnocovacích jednotek a převodníků firmy Hoffer z USA a velmi přesné a kvalitní snímače síly firmy Interface z USA.

Nově bude uvedena řada průmyslových snímačů tlaku a hladiny s různými fyzikálními principy činnosti německé firmy Vega, kterou DataCon od letošního roku v ČR zastupuje.

DINEL
Stánek LK 92

Obr. 4.

Firma Dinel, s. r. o., český výrobce průmyslové elektroniky, se zaměřuje na systémy pro měření a indikaci výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů, včetně provedení pro vysoké teploty a výbušná prostředí. Používaná kapacitní metoda je velmi univerzální, spolehlivá a přitom cenově velmi přijatelná. Svědčí o tom velké množství aplikací a trvalé uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, např. ve výrobě plastů, zpracování a skladování ropných produktů a stavebních hmot, v dopravě a energetice, v topenářství, chemii, v balicí a zemědělské technice a při výrobě potravin.

Nově představovanými produkty jsou snímače hladiny zkapalněných plynů (propan, čpavek).

Součástí výrobního programu jsou rovněž univerzální stabilizované napájecí zdroje, napájecí a vyhodnocovací jednotky a nevýbušné jiskrově bezpečné napájecí jednotky a izolační převodníky.

Endress+Hauser Czech
Stánek LK 64

Obr. 5.

I letos se představí na veletrhu Pragoregula společnost Endress+Hauser Czech, člen mezinárodní skupiny společností Endress +Hauser, které vyrábějí průmyslovou měřicí techniku.

V expozici bude možné vidět zástupce nové řady indukčních průtokoměrů Proline Promag, určených pro veškeré průmyslové aplikace, mikrovlnné přístroje pro měření hladiny Micropilot M a Micropilot S i pro velmi přesné měření výšky hladiny ve velkoobjemových tancích a novou řadu snímačů relativního a absolutního tlaku Cerabar M.

Endress+Hauser je celosvětově vedoucí firmou ve výrobě a prodeji elektrod pro měření pH a redukčně-oxidačního potenciálu a jednou z předních světových firem v oblasti průmyslové analyzační techniky. Vystaveny budou také přístroje a armatury pro analýzu kapalin z nových akvizicí (Innovative Sensors Inc., Steiger-Mohilo Analysentechnik a Exner). Výrobní program doplňují převodníky iTEMP pro odporové teploměry a termoelektrické články s pevnými měřicími rozsahy, programovatelné pomocí PC, s protokolem HART nebo Profibus PA. Jako „horká“ novinka bude představen přenosný vzorkovač kapalných médií Liqui-Port 2000 (obr. 5).

Krohne CZ
Stánek LK 63

Německá firma Krohne, specializující se na měření průtoků a hladin, představuje své výrobky na výstavách Pragoregula v posledních letech zcela pravidelně. Ve své expozici letos předvede nové dvouvodičově napájené snímače – radar BM 702 na principu frekvenčně modulované nosné vlny (FMCW), reflexní radar BM 102 a indukční průtokoměr IFM 4042. Všechny uvedené přístroje jsou již provozně ověřeny a jsou schváleny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vystaveny budou i jiné přístroje, které nacházejí na českém trhu největší uplatnění.

Level Instruments
Stánek LK 61

Společnost Level Instruments je vyhledávaným a spolehlivým dodavatelem přístrojů pro měření hladin, průtoku, tlaku a teploty. Na veletrhu Pragoregula představí mj. novinky od firem, které v ČR zastupuje.

Důležitou novinkou a magnetem expozice je kompaktní Smart Radar LT 973 firmy Enraf, určený pro měření výšky hladiny všude tam, kde není požadována fakturační přesnost.

Z dalšího sortimentu budou představeny snímače vlhkosti, teploty a rychlosti proudění vzduchu pro vzduchotechniku od firmy E+E Elektronik. Kapacitní snímače vlhkosti jsou k dispozici v různém provedení, od samotných měřicích čipů až po robustní průmyslové snímače použitelné i v prostředí SNV a až do tlaku 1,5 MPa. Level Instrumens dodává také kalibrátory pro cejchování vlhkoměrů s přesností 0,3 %.

Pro sledování stavu filtrů a měření koncentrace prachu nabízí firma Dr. Föedisch přístroj PFM 92 pro kontrolu čistoty plynů za prachovými filtry, včetně mobilních, a patentovaný přístroj PFM 97 pro současné měření koncentrace prachu, průtoku a teploty plynů.

Příložné dvoukanálové ultrazvukové průtokoměry nové generace Fluxus ADM firmy Flexim měří průtok kapalin v zaplněných potrubích různých průměrů s různou rychlostí průtoku média, aniž je nutné potrubí mechanicky upravovat. Ultrazvukový signál je spolehlivě vyhodnocován speciálním softwarem NoiseTrekä. Průtokoměr je možné doplnit vestavnou jednotkou pro výpočet přenášeného tepla se dvěma vstupy pro připojení čidel Pt 100.

Průtok v otevřených kanálech, zejména ve vodním hospodářství, principiálně měří nový stacionární přístroj OCM Pro, jehož vestavěný signální procesor počítá průtok ze skutečného trojrozměrného rychlostního profilu určovaného z naměřených údajů. OCM Pro tak patří mezi nejpřesnější přístroje svého druhu na trhu. Pro jednodušší aplikace měření průtoku odpadních vod v otevřených kanálech nabízí kompletní, spolehlivé a cenově přijatelné řešení přístroj OCM Mini.

Pro kontinuální analytická měření v obtížných podmínkách vodního hospodářství a čistírnách odpadních vod je určen nový analyzátor Monitor. Měří pH, redox, vodivost, obsah kyslíku ve vodě a teplotu.

Microsys
Stánek LK 83

Obr. 6.

Firma Microsys představí na veletrhu Pragoregula novou verzi systému SCADA PROMOTIC – softwarového nástroje na tvorbu vizualizačních a řídicích systémů pro různé oblasti průmyslové automatizace. Firma dále nabízí komplexní služby v podobě dodávek aplikačního softwaru. Příkladem takové aplikace je systém pro oblast sledování, řízení a bilancování odběrů energií v podnicích (obr. 6).

Nivelco
Stánek LK 94

Tak jako každoročně, bude i letos na veletrhu Pragoregula přítomna firma Nivelco a. s., jejíž výrobky se prosadily na trzích více než 60 zemí světa. Výhradně ji v ČR zastupuje dceřiná společnost Nivelco CZ s. r. o., specializující se především na limitní a kontinuální měření výšky hladiny všech typů médií v různých provozních podmínkách, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu.

Po standardních senzorech SenSonar s vyhodnocovači Nivosonar řady SM-300 přichází nyní také nová generace ultrazvukových kompaktních hladinoměrů EchoTrek. Jejich základem je originální koncepce inteligentní (smart) vyhodnocovací elektroniky, která prostřednictvím mikroprocesoru a podle aplikace adaptibilního softwaru Quest možňuje plně programovat parametry přístroje. Kompaktní hladinoměry tak lze použít i pro komplikovaná měření, která dříve zajišťovaly jen dvoudílné systémy s vnější elektronikou. Pro rozličné aplikace jsou přístroje dodávány s různými typy zářičů, kryty z PP, PVDF, PFTE a korozivzdorné oceli, s komunikačními rozhraními HART a RS-485 atd.

Zásadně jsou inovovány také limitní vibrační vidličkové spínače Nivoswitch řady 400. Menší vidlička, navíc s potahem z materiálu Hallar, poskytla možnost zmenšit celý přístroj, vhodný nyní kromě dřívějších aplikací také k indikaci přítomnosti kapaliny v potrubí, v malých přírubách a ve stísněných prostorách. Masivnější provedení znamená větší mechanickou odolnost vibračního prvku a vidličky. Vyšší pracovní frekvence zajišťuje spolehlivou funkci i v podmínkách nežádoucích vibrací, jako jsou chvějící se nádrže, potrubí, vířící a bublající kapaliny apod. Elektricky jsou inovované spínače zcela kompatibilní s předešlým typem.

Siemens
Stánek LK 103

Na letošním veletrhu Pragoregula se bude poprvé v expozici firmy Siemens s. r. o. prezentovat divize A&D SD jako prodejce nn asynchronních elektromotorů a standardních měničů frekvence Micromaster. Budou vystaveny produkty stávajícího výrobního programu, včetně inovovaných typů.

Elektromotory jsou výrobky firmy Siemens Elektromotory s. r. o., závodů Mohelnice a Frenštát pod Radhoštěm. Standardní měniče frekvence jsou výrobky firmy Siemens plc, závod Congleton ve Velké Británii.

Za pozornost stojí zejména asynchronní motor 1LG4, 22 kW, představitel inovované řady nn elektromotorů ze závodu Frenštát pod Radhoštěm. Jde o tzv. energeticky úsporný elektromotor, což znamená, že z každého tohoto elektromotoru použitého v praxi bude mít užitek nejen zákazník firmy Siemens, ale i životní prostředí.

Měniče frekvence budou zastoupeny představitelem nové inovované řady Micromaster 420 pro výkony od 0,12 do 11 kW, který nabídne uživatelům jednodušší instalaci, snazší komunikaci a jednodušší nastavování parametrů.

Divize A&D AS PAS vystaví systém pro automatizaci procesů Simatic PCS7 verze 5 s aplikacemi přístrojů komunikujícími po sběrnicích Profibus-PA a AS-Interface a ovládací prvky řady Sirius. Zajímavé budou i ukázky aplikací ve sklářství, chemii, farmacii a při výrobě cementu. Systém bude následně využíván v Siemens s. r. o. v Praze ke školení zákazníků a partnerů a bude sloužit i vysokým školám – studentům automatizačních kateder ČVUT a VŠCHT.

Divize A&D PI bude vystavovat elektropneumatický regulátor Sipart PS2, snímač tlaku Sitrans P série DSIII a analyzátor plynu Ultramat 6E, všechny s určením pro Profibus-PA, a dále ultrazvukový průtokoměr Sitrans FU a magneticko-indukční průtokoměr Sitrans FM.

SPA
Stánek LK 71

Společnost SPA Praha s. r. o. vystavuje na veletrhu Pragoregula pravidelně od svého vzniku v roce 1995. V letošním roce bude opět prezentovat průřez celým výrobním programem snímačů tlaku, snímačů síly pro průmyslové vážení, přístrojů pro pneumatickou regulaci a regulačních ventilů. Poprvé bude v ČR předveden téměř úplný sortiment pneumatických přístrojů americké firmy Fairchild, kterou SPA u nás zastupuje. Nabídka zahrnuje elektropneumatické převodníky, regulátory tlaku, pneumatická relé a pneumatické zesilovače. Vystaven bude také funkční vzorek zařízení pro nastavování polohy pneumatického válce, které využívá k řešení tohoto známého problému stávající elektropneumatický převodník SPA, typ 6503. Plocha expozice bude oproti minulým ročníkům mírně zvětšena, aby vznikl dostatečný prostor pro komunikaci s návštěvníky stánku.

ZPA Nová Paka, a. s.
Stánek LK 126

Ve své expozici představí ZPA Nová Paka, a. s., především nová řešení v oblasti měření a regulace teploty, vodivosti, tlaku, tepla a průtoku.

Mezi standardními odporovými a termoelektrickými snímači teploty pro nejrůznější aplikace jsou za velmi přijatelné ceny nabízeny i snímače „smart“ s programovatelným převodníkem v hlavici (HART) různých provedení a odolné proti průmyslovému rušení. Novinkou jsou vpichovací snímače teploty, které svými rozměry a mechanickou odolností splňují veškeré požadavky potravinářů a přepravců potravin.

Sériově je nyní vyráběn mikroprocesorový záznamník Zepalog 580 (obr. 7) s krytím IP65, který registruje teplotu prostředí, výrobku a popř. další veličiny převedené na proud 0/4 až 20 mA. Následně lze zaznamenané údaje zobrazit v grafu nebo v tabulce na PC.

Výrazným inovačním počinem firmy je číslicový převodník vodivosti Zepacond 800. Konstrukčně vychází z měřicí ústředny Inmat 51 a je určen pro snímače mj. i elektrodové a indukční. Výstupy jsou analogové (proud) a reléové, jedno z rozhraní RS-232C/485/422 a dvouřádkový prosvětlený displej LCD (2 × 16 znaků). Sériová výroba začne ještě v tomto čtvrtletí.

Spolu se širokým sortimentem měřicí a regulační techniky nabízí společnost ZPA Nová Paka, a. s., komplexní služby v podobě poradenství, metrologického a servisního zabezpečení i dodávek měřicí a regulační techniky tzv. na klíč.

Kam pro další informace:

A. P. O. – Elmos v. o. s.
Zbraslavská 22/49
159 00 Praha 5
tel.: 0434/62 14 14
fax: 0434/62 15 15
e-mail: apo@apoelmos.cz
www.apoelmos.cz

BHV senzory
Suchdolská 4
160 00 Praha 6 – Sedlec
tel.: 02/20 92 02 53
fax: 02/20 92 20 36
e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz
www.bhvsenzory.cz

CRESSTO, s. r. o.
1. máje 1000
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 0651/60 31 62
fax: 0651/60 53 38
e-mail: firma@cressto.cz
www.cressto.cz

DataCon s. r. o.
Prvního pluku 12a
186 00 Praha 8
tel./fax: 02/24 81 68 58
mobil: 0603/42 46 70
e-mail: januk@datacon.cz
www.datacon.cz

Dinel, s. r. o.
Na Výsluní 541
760 01 Zlín
tel./fax: 067/721 17 64
e-mail: dinel@dinel.cz
www.dinel.cz

Endress+Hauser Czech s. r. o.
Jankovcova 2
170 88 Praha 7
tel.: 02/66 78 42 00
fax: 02/66 78 41 79
e-mail: info@endress.cz
www.endress.cz

KROHNE CZ, spol. s r. o.
Žateckých 22
140 00 Praha 4
tel.: 02/61 22 28 54
fax: 02/61 22 28 56
e-mail: mkmoch@krohne.cz
www.krohne.cz

Level Instruments
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84, 0602/ 53 3 4 33
fax: 069/662 06 18
e-mail: info@levelin.cz
www.levelin.cz

MICROSYS spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava 3
tel.: 069/661 43 02
fax: 069/661 43 02
e-mail: microsys@microsys.cz
www.microsys.cz

NIVELCO CZ spol. s r. o.
U Rajské zahrady 14
130 00 Praha 3
tel.: 02/22 71 10 01
fax: 02/22 71 40 01
e-mail: sales@nivelco.cz
www.nivelco.cz

Siemens s. r. o.
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel.: 02/33 03 17 77
fax: 02/33 03 17 09
e-mail: simatic@rg.siemens.cz
www.siemens.cz

SPA Praha s. r. o.
Mezi Vodami 1955/19
143 00 Praha 4
tel.: 02/402 57 57
fax: 02/402 32 44
e-mail: spa@marcon.cz
www.spa-praha.cz

ZPA Nová Paka, a. s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
tel.: 0434/66 11 11
fax: 0434/62 11 94
e-mail: zpanp@zpanp.cz
www.zpanp.cz