Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Co napověděl hannoverský veletrh českým vystavovatelům?

Co napověděl hannoverský veletrh českým vystavovatelům?

Na veletrhu Hannover Messe letos vystavovalo padesát českých firem (viz článek České firmy na Hannover Messe 2007. Automa, 2007, roč.13, č. 3, s. 96.). Přímo na hannoverském výstavišti jsme navštívili stánky firem z oborů řídicí, měřicí a pohonářské techniky a pohovořili s jejich zástupci o tom, co jim vystavování přináší a jaké nové směry letos veletrh ukázal. Této malé ankety se zúčastnili: Otto Daněk, generální ředitel firmy ATAS elektromotory Náchod, Jiří Kovářík, ředitel Teco, a. s., Jiří Kostelecký z firmy VUES Brno, a. s., a Dalibor Štverka, jednatel společnosti Dinel, s. r. o.

Vystavování na tak rozsáhlém veletrhu, jakým je Hannover Messe, jistě napoví vystavovatelům, jak se vyvíjí jejich obor. Jaké poznatky jste letos v Hannoveru získali?

Kovářík (Teco):
Stručně řečeno, zaznamenal jsem především razantní nástup Ethernetu v systémech PLC.

Obr. 1.

Obr. 1. Firma Teco v Hannoveru vystavovala své programovatelné řídicí systémy a příslušenství pro průmyslovou automatizaci (Jiří Kovářík stojí první zleva)

Štverka (Dinel):
Všeobecným trendem v oboru měření a regulace je maximální možný přesun inteligence na úroveň senzorů, a to za účelem podpory funkční způsobilosti, ale rovněž za účelem maximálního zefektivnění komunikace senzoru s člověkem a s nadřazeným řídicím systémem. Stále častější jsou bezdrátové systémy komunikace senzoru s okolím. To vše probíhá pokud možno bez navyšování rozměrů a ceny snímačů.

Daněk (Atas):
Z naší branže zde vidím, že jednoznačným směrem jsou motory s elektronickou komunikací neboli motory EC. Před pěti lety jsme je tu viděli ojediněle, a dnes je má ve svém sortimentu téměř každý výrobce. Laicky se jim říká „chytré“ motory a lze u nich naprogramovat stovky kroků, a to buď přímo v motoru, nebo se připojí k počítači přes port USB. U těchto motorů, na rozdíl od motorů běžných, je možné optimálně řídit nejen otáčky, polohu, ale i výkon při vysoké účinnosti celého pohonu.

Letos jsem zde našel také masivní nabídku nanotechnologií. Ta tu dříve vůbec nebyla. My jsme se s tímto termínem setkali před rokem či před dvěma jako s velkou raritou. Loni jsme se začali zamýšlet nad tím, zda bychom neměli jít také tímto směrem, a letos už tu mám řadu závažných a zajímavých informací a jsem si jist, že se tím budeme zabývat. Protože nanotechnologie budou mít brzy své místo nejen v průmyslu, ale i v medicíně a v dalších oborech. Nejde jen o vlastní konstrukci motoru, ale i o minizdroje, pro nás zatím s nepředstavitelně velkou kapacitou energie v porovnání s jejich rozměry.

Štverka (Dinel):
Nanotechnologii považuji pro obor procesní automatizace prozatím za jednu z důležitých metod pro inovaci produktů. V dlouhodobějším horizontu zcela jistě vznikne i jakási nanoaplikační sféra. Tím mám na mysli např. automatizaci v nanoprostředí, nanosenzory apod.

Hannover Messe je oblíbený u asijských vystavovatelů. Je zde možné vypozorovat, jak významná je pro vaše podnikání konkurence asijských, zejména čínských firem?

Kostelecký (VUES):
Letos jsem zaznamenal velký nástup čínských výrobků. Bude nás to stát stále více úsilí udržet konkurenceschopnou cenovou úroveň. Je patrné, že se musíme věnovat speciálním výrobkům a standardní motory a standardní servomotory přenechat výrobcům této oblasti. Tam nemůžeme s cenami konkurovat, protože mzdy jsou tam mnohem nižší. Letošní Hannover nás také ovšem opět ujistil, že i čínští výrobci se stále více věnují výrobě speciálních výrobků, a tím se bohužel nepříjemně přibližují evropským výrobcům, zejména v oblasti pohonů a řízení.

Štverka (Dinel):
Konkurenci z asijských zemí je zapotřebí brát opravdu vážně. Již dávno to nejsou jen plagiátoři. Jejich výhodou je perfektní znalost vlastního prostředí a nesmírná velikost hlavních asijských trhů.

Obr. 2.

Obr. 2. Stánek firmy Atas elektromotory na Hannover Messe 2007

Daněk (Atas):
Čínská konkurence je pro nás, stejně jako pro celý zbytek světa, nepříjemná. Ne snad proto, že je to konkurence, ale proto, že používá nekalých praktik hlavně v oblasti vývoje nových produktů a nerespektuje ani standardní legislativní pravidla, běžná na celém světě. Pro tyto výrobce není závazné dodržet kvalitu výrobků a bezpečnost jejich provozu, ale ani zásadu nezneužívání dětské práce, což musí být všude bez diskuse respektováno. Když k tomu přičtu poměrně štědré státní dotace, které obdrží čínští vývozci od vlády, a beznákladový vývoj (jde v drtivé většině o kompiláty), nemůžeme se divit jejich cenám. A pokud je svět nedonutí k respektování právních a etických standardů, které jsou všude běžné, je na velký a dlouhodobý problém „zaděláno“.

Na Hannover Messe vystavujete opakovaně a většinou se účastníte i SPS/IPC/Drives v Norimberku. Můžete porovnat tyto dva veletrhy?

Kostelecký (VUES):
Norimberský veletrh SPC/IPC/Drives je špičkový pro pohonářský obor. Je dnes po odborné stránce trochu na vyšší úrovni, jsou zde všechny německé a evropské firmy. Hannover je mnohonárodnostní veletrh. Vystavuje tu mnoho firem asijských, amerických, a dnes již také mnoho známých čínských firem. Překvapuje mě, že tu není mnoho japonských firem. Je zde patrný nástup tureckých firem. Na Hannover Messe se můžete seznámit s tím, co se děje i v Asii. Pro nás je to také prestižní záležitost, být na tomto veletrhu.

Štverka (Dinel):
Pro všechny vystavovatele zde na Hannover Messe je otázka prestiže určitě jednou z těch hlavních. Pro menší a v mezinárodním smyslu spíše málo známé firmy, jako je ta naše, je to důležitý prostředek ke zviditelnění a postupnému budování značky.

Kovářík (Teco):
My na SPS/IPC/Drives nevystavujeme. Uvažovali jsme o tom, ale nakonec jsme se rozhodli pro Hannover Messe, protože to je brána do celého světa. SPS/IPC/Drives je orientován převážně na německý trh. Rozdíl je také v tom, že zatímco SPS/IPC/Drives je úzce specializovaný na automatizační techniku a pohony, na Hannover Messe jsou i výrobci technologií, kteří automatizaci potřebují. Ti se chodí dívat na automatizační techniku a hledají, co by mohli ve svých produktech použít.

Daněk (Atas):
Obor motorů a pohonů je na hanoverském veletrhu jen úzkou částí, kdežto na norimberském SPS/IPC/Drives je to jeden z hlavních oborů. Výhodou širšího zaměření Hannover Messe je, že tu získáme spoustu kontaktů na kooperaci. Na světě je již málo výrobců, kteří vyrobí motor od začátku do konce sami a tak, aby to byl motor zákaznický a mohl být ihned zařazen do procesu. Někdo umí motory, někdo převodovky, někdo řídicí systémy. Každopádně účast na tomto veletrhu je i věcí prestiže.

Ze kterých zemí přicházejí návštěvníci do vašeho stánku na Hannover Messe?

Kovářík (Teco):
Návštěvníků z Německa je okolo šesti až sedmi procent. Jinak přicházejí lidé v podstatě z celé Evropy, z arabských států, spousta je jich z Číny a Indie. Zřejmě pod vlivem vstupu do EU je tu letos dost návštěvníků z Rumunska. Kromě Severní Ameriky sem jezdí návštěvníci snad z celého světa.

Daněk (Atas):
V Hannoveru chodí do stánku více návštěvníků z Asie a veletrh SPS/IPC/Drives v Norimberku je více soustředěn na Evropu. Ale myslím, že až Asiati objeví kouzlo norimberského veletrhu, začnou tam jezdit ve větší míře také. To je na jedné straně pro nás příjemné, ale je to také potenciálně nebezpečné. Stalo se nám několikrát, že návštěvníci z Asie přišli, popovídali si, ofotili si naše exponáty a příští rok je vystavovali jako svoje.

Obr. 3.

Obr. 3. Dalibor Štverka ve stánku Dinel, s. r. o., výrobce přístrojů pro měření výšky hladiny

Štverka (Dinel):
Návštěvy v našem stánku máme skutečně z celého světa. Příznačné ovšem je, že poměrně malý zájem je z Německa a USA, téměř žádný z Japonska. Souvisí to zřejmě s dostupností konkurenčních produktů na těchto trzích.

Letos je partnerskou zemí Hannover Messe Turecko. Jaký význam má tento trh pro vaše firmy?

Kovářík (Teco):
Ukazuje se, že Turecko je z hlediska automatizace zajímavým, ale také velmi náročným trhem.

Kostelecký (VUES):
V Turecku je dnes mnoho moderních továren a slušný odborný potenciál. Turecko také není tak daleko. Právě tady, na veletrhu, se můžeme přesvědčit o tom, že s Tureckem je možné spolupracovat.

Daněk (Atas):
Z Turecka lze nakupovat mnoho komponent pro výrobu motorů, třeba dráty, izolační materiály, ložiska. Jsou to poměrně kvalitní, cenově dostupné materiály. Dodávky z Turecka jsou dosti spolehlivé na rozdíl od dodávek z dálné Asie, odkud je k nám příliš daleko, a ani kvalita tamní výroby stále ještě nedosahuje standardu, na který jsme zvyklí v Evropě. Problém také je, že nejmenší objednávané množství je jeden kontejner. Turci jsou i docela dobrými výrobci elektromotorů.

Štverka (Dinel):
V Turecku již několik let působíme prostřednictvím několika obchodních partnerů, spolupráce se postupně rozvíjí. Je to pro nás jeden z nejperspektivnějších trhů. Na ostatních asijských trzích jsou obrovské rozdíly, chce to zcela jiný přístup, např. v arabských zemích a v Indii.

Obr. 4.

Obr. 4. Jiří Kostelecký reprezentoval na Hannover Messe 2007 firmu VUES, která vyrábí elektrické stroje a pohony do výkonu 1 MW

Jak významný je pro vás doprovodný program veletrhu? Zúčastňujete se konferencí, diskusní fór a podobných akcí?

Kostelecký (VUES):
Většinou ne. Za léta zkušeností víme, kde lze zjistit informace. Raději obejdu několik firem a popovídám si příslušnými lidmi. Je to časově méně náročné a je možné zjistit užitečné konkrétní informace. Vztahy s konkurenčními firmami jsou dobré. Když přijdu k většině německých konkurenčních firem, řekneme si otevřeně vše podstatné. Oboustranně víme, že není problém si konkurenční výrobek opatřit, rozmontovat a zjistit detaily technického řešení.

Kovářík (Teco):
Jestliže se pořádá to, co nás eminentně zajímá, tak se zúčastňujeme.

Daněk (Atas):
Doprovodného programu se účastníme výjimečně. Doprovodné akce nejsou na tomto veletrhu určeny pro dodavatele motorů a pohonů. Zaznamenal jsem spíše akce zaměřené na projektové řešení, software, podnikový software (SAP), software pro vizualizaci produktů a konstrukce na klíč.

Štverka (Dinel):
Bohužel na doprovodné programy nezbývá čas. Dobu veletrhu využíváme pro jednání s příchozími návštěvníky a v méně exponovaných hodinách také pro návštěvy u ostatních vystavovatelů.

anketu vedla Eva Vaculíková