Co má na programu CAN Conference 2005

číslo 1/2005

Co má na programu CAN Conference 2005

Pořádajícím sdružením CAN in Automation (CiA) byl zveřejněn program 10. iCC – international CAN Conference, která se uskuteční v Římě 8. až 10. března 2005 (viz také Automa č. 10/2004, str. 54). Dvoudenní konference nabídne celkem 36 přednášek na aktuální témata jako např. architektura systémů se sběrnicí CAN a protokolem CAN­open v kombinaci s jinými sítěmi v prostředí reálného času, použití CAN a CANopen na vozidlech, komunikace po síti CAN řízená událostmi, mezisíťové brány (gateways), nástroje pro sítě CAN, fyzická vrstva CAN, topologie sítí CAN a příklady řešení z podniků polovodičového průmyslu. Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA a předseda programového výboru, charakterizuje 10. iCC jako akci „… nabízející vyvážený a zajímavý program vědeckých i na použití v praxi orientovaných přednášek„.

Dvěma dnům vlastní konference bude 8. února předcházet jeden den pracovních setkání (workshopů) určených po malých skupinkách především těm, kteří s CAN teprve začínají. Připraveno je osm témat:

  • několikaúrovňové sítě CANopen,
  • aplikace CANopen jako součást TCP/IP-UDP/IP,
  • elektromagnetická kompatibilita sítí CAN,
  • odstraňování závad v sítích CAN,
  • CANopen Safety Chip,
  • funkce mezisíťové brány v CANopen,
  • optimální použití CANopen,
  • metoda DeviceNet v prostředí Ethernetu,
  • dlouhodobá diagnostika sítě CAN a CAN­open,
  • editor elektronických popisů zařízení pro CIP (DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP).

Jednacím jazykem 10. iCC je angličtina. Program konference je v elektronické podobě dostupný na http://www.can-cia.org ve formátech html i pdf, popř. ho CiA zašle tištěný. Součástí akce je i stolní výstavka produktů.

(kp)