Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

ČNOPK vyzývá českou vládu: vzdělávání má být více zaměřeno na praxi

Na trhu práce především v technických oborech je stále větší nedostatek odborných pracovních sil. Absolventi většinou nedisponují potřebnými zkušenostmi z praxe, protože praktické vzdělávání zpravidla probíhá ve školních dílnách a jen zřídka ve firmách. Proto adresovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně se svými členy a dalšími významnými česko-německými podniky otevřený dopis vládě České republiky. Dopis je ke stažení na http://odbornecasopisy.cz/data-ftp-user/pdf/otevreny_dopis.pdf.

Přibližně 35 podepsaných firem poukazuje na důležitost vzdělání pro budoucnost České republiky jako lokality vhodné pro investice a podnikání. K iniciativě ČNOPK se již připojili největší němečtí zaměstnavatelé v České republice, kteří zde vytvářejí více než 100 000 pracovních míst – mj. Bosch, E.ON, Kaufland, RWE, Siemens a Škoda Auto.

Na tiskové konferenci pořádané na toto téma Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou 29. května t. r. v Praze vystoupili zástupci ČNOPK a společností Robert Bosch a Siemens a ředitel Střední školy technické Zelený pruh v Praze 4. „Konkurenceschopnost České republiky významnou měrou souvisí s kvalitou odborného vzdělávání. Z našeho pohledu proto příprava absolventů na praxi přímo ve firmách představuje přímou investici do zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zajištění její atraktivity i v budoucnu,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

„Na trhu práce je stále nedostatek techniků a mechatroniků vybavených potřebnými praktickými dovednostmi, mobilitou a jazykovými znalostmi. Uvítali bychom státní iniciativu, která by směřovala k zatraktivnění technických studijních oborů a zahrnula praktickou část výuky do vzdělávacího programu středních škol. Zaměstnavatelé by také uvítali větší aktivitu samotných škol. Spolupráce s výchovnými poradci na středních školách je nevyužitý potenciál,“ doplňuje Pavel Roman, vedoucí korporátní komunikace ve společnosti Robert Bosch, odbytová s. r. o. Tato firma ročně nabízí 150 nových pracovních míst. Pracovníky si vychovává ve vlastním učňovském středisku v maturitních oborech mechanik-seřizovač a mechatronik. Ve spolupráci s katedrou matematiky Jihočeské univerzity Robert Bosch pořádá již čtvrtým rokem vzdělávací akci nazvanou Nebojte se matematiky – Bosch vám pomůže. Žáci posledních ročníků středních škol se zájmem o technické obory si mohou prohloubit své znalosti matematiky a fyziky, vyzkoušet si vysokoškolský styl výuky a dozvědět se více o možnostech budoucího uplatnění. Firma má také program Jump na přípravu absolventů na manažerské pozice.

Ředitel Střední školy technické na Zeleném pruhu v Praze Drahoslav Matonoha na tiskové konferenci upozornil na to, že středoškolští odborní učitelé jsou velmi špatně placeni – jejich plat mnohdy dosahuje jen 20 % platu odborníka v soukromé firmě. Tito učitelé přitom musí sledovat vývoj v oboru a často si shánějí i učební materiály, protože učebnice jsou leckdy zastaralé. Situaci středních odborných škol ztěžuje také skutečnost, že na základních školách bývají rušeny dílny a studenti se vůbec neseznámí s prací s různými materiály, nezískají zručnost a vztah k práci. „Proč nemohou firmy podporovat školy a podílet se na rozhodování o tom, co se má učit?“ tázal se Drahoslav Matonoha.

(ev)

Obr. 1. Na květnové tiskové konferenci Česko-německé obchodní a průmyslové komory se hovořilo o odborném školství