Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Členství České republiky v EU je nejdůležitějším faktorem pro německé investory

Deset let po vstupu České republiky do Evropské unie je pro německé investory členství v unii nejdůležitějším argumentem pro dlouhodobé investiční záměry na našem trhu. Tuto skutečnost potvrzuje konjunkturální průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK): „Členství České republiky v Evropské unii je stěžejním faktorem pro enormně pozitivní vývoj česko-německých obchodních vztahů v uplynulých deseti letech. To dokládá nejen nárůst objemu obchodu mezi oběma zeměmi, ale také jednoznačné preference německých podniků pro Českou republiku jako investiční lokalitu,“ vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer u příležitosti desátého jubilea vstupu České republiky do EU.

 
Velký objem česko-německého obchodu v roce 2014 lze velmi názorně vyjádřit prostřednictvím několika vybraných ukazatelů. V letech 2004 až 2013 vzrostl objem exportu z České republiky do Německa o 37 %, podobný vývoj byl také u importu, který se zvýšil o 23 %. Objem bilaterálního obchodu ve stejném časovém období vzrostl z 37 na 66 miliard eur, což je nárůst o téměř 44 %.
 
„Zásadní je, že vstup do Evropské unie umožnil volný pohyb zboží. Díky členství v EU již nejsou celní kontroly žádným rizikem časové prodlevy. Celní poplatky jsou zrušeny, transport zboží probíhá rychleji a bez zbytečné byrokracie, což v praxi znamená, že ho lze mnohem lépe plánovat. Další výhody členství v EU jsou volný pohyb pracovníků a modernizace celé infrastruktury. Všechny tyto faktory přispěly k tomu, že konkurenceschopnost a atraktivita České republiky pro zahraniční investory dlouhodobě stoupají,“ zdůraznil prezident ČNOPK Rudolf Fischer.
 
Také výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK prezentované začátkem dubna jasně ukázaly, že členství České republiky v EU je pro dotázané firmy nejdůležitějším důvodem pro jejich působení v zemi. Až poté následuje kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů či vzdělání a kvalifikace zaměstnanců. Skutečnost, že 88 % respondentů by znovu investovalo v ČR, lze tak z velké míry připsat právě členství České republiky v EU.
 
Výsledky průzkumu ale současně ukázaly, že pouhé členství v EU nestačí. Pozitivní vliv na investice by měl vzdělávací systém se zaměřením na praxi, flexibilní pracovní trh a systém sociálního pojištění, posílení právní jistoty a omezení byrokracie. Potenciál ke zlepšení je i v oblasti zadávání veřejných zakázek a rámcových podmínkách pro výzkum a vývoj. V otázkách, kde již na evropské úrovni existují smysluplná nařízení, je ČNOPK v kontaktu se zástupci vládních stran, aby podpořila zavedení těchto nařízení také v České republice.

(ev)