Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Citect – SCADA pro malé i velké aplikace

Automa 6/2001

Ing. Roman Krusberský, AutoCont Control Systems

Citect – SCADA pro malé i velké aplikace

Celková cena realizace systému SCADA obsahuje mnohem více než jen pořizovací cenu licencí na produkt. Aby zájemce zjistil, kolik jeho systém vlastně bude celkem stát, měl by si položit několik otázek, např.:

 • Jak dlouho budou aplikační inženýři aplikaci vytvářet?
 • Obsahuje cena licence vše, co budeme potřebovat?
 • Dokáže systém ochránit výrobu a data okamžitou zálohou při poruše počítače?
 • Umožňuje systém rozšiřovat aplikaci při rozšíření technologie?
 • Naučí se operátoři snadno se systémem pracovat?
 • Umožní systém předávat technologická data do nadřízené oblasti podniku?
 • Jaké výhody použití systému přinese?

Obr. 1. Obr. 2.

Jak pro společnosti realizující aplikace SCADA, tak pro koncové uživatele je důležité, aby systém SCADA, který používají, uměl pokud možno co nejvíce. Možnost použít jeden systém SCADA pro různé typy úloh výrazně snižuje náklady na údržbu a sestavení aplikací. Jeden systém, který lze přizpůsobit malým aplikacím na jednotlivých strojích i rozsáhlým řešením, které většinou navíc vyžadují různou úroveň redundance, znamená jistotu správného výběru. Aplikační inženýři a pracovníci údržby se naučí s tímto systémem pracovat a své znalosti jsou schopni použít ve všech typech úloh. Tato výhoda je dále umocněna, umožňuje-li systém v každé další aplikaci využít již vytvořené prvky z předchozích projektů.

Citect australské společnosti CIT je na našem trhu k dispozici již šest let. Čeští a slovenští integrátoři aplikovali již více než 300 licencí Citectu na různé typy technologií, mj. v chemickém, petrochemickém, strojírenském a farmaceutickém průmyslu.

Přestože je Citect používán především ve velkých aplikacích (největší monitoruje v Austrálii rozsáhlý důl na měď a další nerosty, celkem 450 000 monitorovaných bodů), byly u nás finálními dodavateli vytvořeny také poměrně malé aplikace. V nich je Citect použit i pro malé systémy; typický příklad je řízení strojů.

Mezi uživatelsky zajímavé prvky Citectu patří:

 • důsledná architektura klient-server, z ní vyplývající výborná přizpůsobivost od malých po velké projekty,
 • snadná tvorba redundantních aplikací – Citect realizuje redundanci primary standby pro komunikaci na I/O zařízení, redundanci hot standby pro server alarmů, časových průběhů a zpráv,
 • automatické zajištění obnovy dat (recovery) po výpadku jednoho ze serverů,
 • podpora tvorby velkých projektů v mnohouživatelském prostředí,
 • vývojové prostředí je zdarma, takže na projektu může pracovat více než jeden pracovník bez nároku na finanční zdroje.

Obr. 3.

Další výhodou u Citectu je snadný přechod z aplikace ve výrobním zařízení na testovací aplikaci a zpět. Málokdy totiž mají aplikační inženýři v kanceláři stejnou sestavu hardwaru, jako je ve výrobní technologii. Citect jednoduchým způsobem umožňuje přejít na virtuální PLC a tak aplikaci testovat v kanceláři.

Citect podporuje tvorbu aplikací v různých jazycích. Tato vlastnost je výhodná pro výrobce exportující technologie do různých částí světa, ale i pro koncové uživatele ve firmách se zahraniční účastí. Výrobci technologií mohou pro všechny aplikace používat jeden projekt a pro konkrétní případ vždy dodají potřebný soubor s jazykovou modifikací. Ve firmách se zahraniční účastí je snadné vytvořit řešení, kdy si jazyk aplikace volí přímo konkrétní uživatel. Díky optimalizaci komunikace všech částí Citectu má systém velmi dobrý výkon a krátkou dobu odezvy na akci operátora.

Pro finální dodavatele (partnery OEM) je zajímavá možnost upravit software podle speciálních požadavků výrobce a snadno jej udržovat, a to i tehdy, jde-li o mnohojazyčnou aplikaci nebo při použití různých typů PLC.

Vysoká spolehlivost, možnost software rozšířit téměř na jakoukoliv velikost aplikace a vybavit jej schopností předávat informace na nadřízenou úroveň podniku dělají z Citectu produkt, který má mimořádně dobrou návratnost vynaložených investic.

Sestavení aplikace je možné zadat skupině profesionálních integrátorů, kteří byli proškoleni a certifikováni pro práci s Citectem, mají s ním zkušenosti z jiných aplikací, jejich práce je kvalitní a na vysoké odborné úrovni.

Výhradním dodavatelem v České republice a Slovenské republice je

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel. 069/615 24 13-4
www.citect.cz
citect@autocont.cz