Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Citect Facilities – software pro inteligentní budovy

číslo 11/2003

Citect Facilities – software pro inteligentní budovy

Citect Facilities je nový produkt společnosti Citect, předního výrobce softwaru pro automatizaci a správu informací. Jde o integrovaný systém řízení budov, pracující na běžném PC s operačním systémem Microsoft Windows. Hlavním přínosem tohoto produktu je jednotná platforma pro monitorování a ovládání systému vytápění, klimatizace, osvětlení, zabezpečovacího a přístupového systému. Účelem systému je zajistit ideální podmínky v budově při minimální spotřebě energií.

Obr. 1.

Snadná integrace

Vytvoření aplikace pro monitorování a řízení inteligentní budovy je vždy individuální záležitost. Závisí na účelu a rozsahu budovy (obytné prostory, kanceláře, výrobní hala) a typu použitého zařízení pro vytápění, klimatizaci, zabezpečení a přístupový systém. Díky předem připraveným grafickým prvkům, ovládacím panelům, grafickým stránkám pro zobrazení alarmů a časových průběhů je zajištěna vysoká produktivita práce při tvorbě aplikace. Samozřejmostí je možnost vytvářet vlastní knihovny grafických prvků. Aplikační firmy jsou schopny realizovat projekt s produktem Citect Facilities ihned po třídenním až čtyřdenním zaškolení. Vývojová verze produktu Citect Facilities je zcela zdarma.

Spolehlivost

Citect Facilities je postaven na základě softwaru CitectSCADA, který se využívá v celém světě. Téměř deset let se také aplikuje v ČR a SR pro monitorování a ovládání technologických procesů s vysokými požadavky na spolehlivost (např. v energetice, dopravě, plynárenství, chemickém průmyslu atd.).

Některé důležité vlastnosti

Citect Facilities je vybaven vedle standardních funkcí vizualizačního softwaru – systémů alarmů, časových průběhů (tzv. trendů), výstupních sestav (tzv. reportů) a správy receptur, víceúrovňového přístupu k aplikacím, bohaté knihovny symbolů a šablon apod. – také několika důležitými specifickými vlastnostmi:

Obr. 2.
 • Cicode. Jde o integrovaný jazyk pro aplikace pracující v režimu multitasking, umožňující psát vlastní funkce. Zápis tohoto jazyka je podobný formě zápisu jazyků Pascal a C.

 • Multimonitorové zobrazení. Vytvořenou aplikaci je možné zobrazovat až na šesti monitorech. Tato vlastnost dovoluje zobrazit aktivní stránku na více monitorech, popř. na každém monitoru zobrazovat jinou stránku (technologické schéma, alarmy, trendy apod.). Tím se vytvořená aplikace stává daleko přehlednější a uživatelsky přívětivější.

 • Časový průběh v reálném čase (obr. 2). Tato funkce umožňuje sledovat jakoukoliv proměnnou (tag) bez nutnosti předchozího definování příslušné trendové proměnné. Tento tzv. trendový systém nachází uplatnění zejména při najíždění zařízení do provozu, popř. při servisních zásazích.

 • Alarm delay – „zmrazování alarmů“. U každé alarmové proměnné lze nastavit časovou prodlevu vybavení alarmového hlášení. Je-li proměnná v intervalu alarmových hodnot kratší dobu, než je nastavené zpoždění, alarmové hlášení není vybaveno. Hlášení se vybaví až po uplynutí této doby, ale s časovou značkou, kdy alarm skutečně vznikl.

 • Scheduler – plánovač (obr. 3). Jde o vhodný nástroj pro definování časových a cyklických úloh.

Ovladače

Obr. 3.

Rodina Citect disponuje dvěma sty ovladači pro zařízení různých výrobců. V oblasti automatizace budov se uplatňují zejména tyto ovladače:

 • BACNet,
 • DanBuss,
 • LonWorks,
 • Honeywell Excel,
 • Johnson Control,
 • Novatune,
 • Landis & Staefa,
 • PSRCom,
 • IVT,
 • Exocit.

Kromě toho lze k systému připojit i další zařízení, jako např. snímače čárových kódů, televizní kamery, požární hlásiče atd. Modulární architektura softwaru Citect Facilities umožňuje přizpůsobit velikost systému typu použitých zařízení. Citect Facilities tak zajišťuje investorům dlouhodobou ochranu jejich investic, neboť je snadno rozšiřitelný podle rostoucích požadavků na integraci dalších inteligentních zařízení.

Otevřenost a nezávislost

Citect Facilities je velmi dobře integrován s operačním systémem Windows. Podporuje tedy v podstatě všechny běžné metody síťové komunikace na úrovni PC (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, RAS1)). Obr. 4. Velmi snadno tudíž lze vytvořit systém s více operátorskými stanicemi a umožnit uživatelům současně přistupovat k informacím z jednotlivých zařízení inteligentní budovy, popř. tato zařízení ovládat (např. změnit týdenní program pro vytápění, zapnout osvětlení v určité části budovy). Uvedené operace je možné provádět jednak z PC s aplikací Citect Facilities, která je nainstalována přímo v budově, nebo ze vzdáleného PC, které je s řídícím PC spojeno přes modem (telefonní, rádiový, GSM) nebo prostřednictvím sítě Internet.

Alarmové hlášení (o neoprávněném přístupu do budovy, o poruše vytápěcích zařízení apod.) lze automaticky zasílat správcům budov na jejich mobilní telefony nebo PDA. Prostřednictvím mobilního telefonu může správce budovy kdykoliv a odkudkoliv zjistit aktuální informace o monitorované budově, popř. změnit nastavení žádané teploty, zapnout světla apod.

Závěr

Citect Facilities je nový produkt na našem trhu, který byl vyvinut na základě osvědčeného a spolehlivého produktu pro průmyslovou automatizaci. Umožňuje vytvořit jednotnou platformu pro ovládání všech zařízení, která se používají v inteligentních budovách současnosti.

Ing. Miroslav Horuta,
AutoCont Control Systems, spol. s r. o.

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel.: 596 152 111
fax: 596 152 562
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz


1) TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol, přenosový a komunikační protokol použitelný ve všech sítích Ethernet a X.25 (internet, intranet); IPX/SPX – Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange, přenosový a komunikační protokol pro sítě Novell Netware, obdoba TCP/IP; NetBEUI – NetBios Extended User Interface, protokol pro komunikaci v sítích LAN; RAS – Remote Access Service, služba pro dálkový přístup k aplikacím, součást moderních síťových operačních systémů firmy Microsoft.

Inzerce zpět