Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Čítače typu COMPACT

Automa 2/2000

(firemní článek)

Čítače typu COMPACT

Firma ifm electronic uvedla na trh tři nové typy čítačů:

  1. předvolbový čítač Compact CP-1 se dvěma předvolbami,
  2. předvolbový čítač Compact CP-2 s opakovacím faktorem,
  3. předvolbový čítač Compact CP-3 s hlásičem nahromadění zjišťovaných objektů např. na výrobním pásu.

Obr. 1.

Namontováním pouze jednoho čítače Compact jsou současně nainstalovány tři komponenty: senzor, čítač a displej. Použití těchto čítačů představuje úsporu času a snížení finančních nákladů o přibližně 30 % ve srovnání s použitím dosud aplikovaných technických prostředků. Při jejich instalaci se především sníží počet elektrických vodičů a odpadá nutnost vrtat otvory v panelech rozváděčů, do nichž jsou při klasických řešeních umísťovány čítače s displejem.

Ke zjišťování objektů, např. výrobků na výrobním pásu, jsou použity optoelektronické senzory, uložené s čítači a displeji do jednoho pouzdra. Jsou to reflexní světelné závory využívající infračervené světlo nebo viditelné červené světlo emitované diodami LED nebo laserové světlo. Při použití laseru je možné s vysokou přesností rozpoznávat předměty o velikosti řádově 0,1 mm. Na sedmisegmentovém nebo čtrnáctisegmentovém displeji, který je součástí čítače, je možné přímo číst předvolbu, aktuální načítanou hodnotu a získat podrobné informace o stavu systému. K vyhodnocení jsou určeny funkce počítání, hlídání dob taktu a předvolbový čítač s opakovacím faktorem.

Compact CP-1 se vyznačuje dvěma odděleně nastavitelnými hodnotami předvolby pro standardní čítací úlohy. Používá se především k počítání výrobků na linkách pásové výroby.

Compact CP-2 má nastavitelný opakovací faktor, umožňující počítat kusy za současného sledování předpokládané velikosti objektů. Použití nachází rovněž ve výrobních linkách.

Compact CP-3 má nastavitelnou dobu cyklu, hlídající taktové sledy, které jsou generovány pohybujícími se výrobky ve výrobních nebo dopravníkových linkách. Tím je umožněna kontrola pohybu výrobků a signalizace zablokování linky.

Kompaktní čítače mohou být namontovány do dodávaného držáku opatřeného mechanismem, s jehož pomocí lze nastavit polohu čítačů v horizontální i vertikální rovině. Elektrické parametry čítače se optimalizují metodou teach-in. Nastavení je možné elektronicky uzamknout proti neúmyslnému přestavení. Čítače Compact jsou odolné vůči vnějšímu rušení.

Objednací číslo Optoelektronický princip Typ Cena (Kč)
DZ 2001 laserová závora CP-1 8 100
DZ 2006 závora s infračerveným světlem CP-1 5 220
DZ 2002 laserová závora CP-2 8 100
DZ 2007 závora s infračerveným světlem CP-2 5 220
DZ 2003 laserová závora CP-3 8 100
DZ 2004 laserová závora CP-3 8 100
DZ 2005 závora s červeným světlem CP-3 5 220
DZ 2008 závora s infračerveným světlem CP-3 5 220

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 75 01 68, 67 75 01 69
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: ifm@netforce.cz