Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Číslicový jasový pyrometer PYJAČ

Optické jasové pyrometre PYJAČ (PYrometer JAsový Číslicový) sa používajú na bezkontaktné meranie vysokých teplôt v rozsahu 800 až 1 500 °C (typ PYJAČ I) a 1 200 až 2 200 °C (typ PYJAČ II). Pyrometre pracujú na princípe miznúceho vlákna pyrometrickej žiarovky v prístroji s pozadím žeravého materiálu (sklovina, kov, keramika). Vlastné meranie (nastavovanie jasu), ovládanie a vyhodnocovanie údajov o teplote sa vykonáva pomocou jednočipového procesora. Okrem zobrazenia nameranej teploty na štvormiestnom LCD sa indikuje aj stav akumulátorov. Prístroj je vybavený pamäťou pre posledný meraný údaj o teplote.

Nabíjačka akumulátorov je v príslušenstve prístroja. Servis aj kalibráciu jasových pyrometrov vykonáva spoločnosť Meratechnik. Táto spoločnosť vykupuje aj staré, i nefunkčné pyrometre Pyromet (výrobca: Metra Blansko).

MERATECHNIK, tel.: +421 902 858 604, meratechnik@mail.t-com.sk , www.meratechnik.sk