Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Cisco zakládá sdružení evropských uživatelů průmyslového Ethernetu

číslo 5/2004

Cisco zakládá sdružení evropských uživatelů průmyslového Ethernetu

Aby uživatelům v Evropě pomohla držet krok s vývojem v oblasti průmyslového Ethernetu, založila společnost Cisco Systems sdružení s názvem Industrial Ethernet User Community. Je určeno speciálně pro evropské uživatele této techniky činné v průmyslových odvětvích s nespojitou výrobou (manufacturing). Sdružení bude sloužit jako fórum napomáhající uživatelům automatizační techniky porozumět různým směrům vývoje produktů, se kterými se lze kolem průmyslového Ethernetu setkat a které ho ovlivňují. Registrovaní členové sdružení získají různé výhody, včetně např. měsíčně vydávaného zpravodaje, přístupu k nejlepším metodám osvědčeným v praxi, možnosti využívat odborné poradenské služby firmy ARC Advisory Group prostřednictvím zvláštní konzultantské hotline, přístupu ke zvláštním zdrojům na financování studií návratnosti investic do průmyslového Ethernetu apod. Na webové stránce sdružení na adrese http://www.cisco.com/go/industrial_ethernet lze nejen získat podrobné informace, ale také se za člena sdružení přihlásit.
[ARC News, 26. března 2004.]

(kp)

Inzerce zpět