Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

CIIRC ČVUT se připojuje ke vzdělávacímu programu SAP University Alliances

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) zavádí do výuky vzdělávací program SAP University Alliances, který umožňuje studentům i lektorům po celém světě přístup k nejmodernějšímu softwaru včetně sady softwarových nástrojů pro internet věcí SAP Leonardo. Cílem spolupráce SAP a ČVUT je připravit studenty na požadavky zaměstnavatelů spojené s digitalizací, ulehčit jim tak vstup do pracovního života a pomoci trhu v oboru IT, který se potýká s nedostatkem pracovních sil. 

V září byla se zakládajícími partnery, mezi něž patří také SAP Česká republika, podpisem memoranda na ČVUT v Praze slavnostně zahájena činnost Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) a otevřena první fáze testbedu pro průmysl 4.0 (obr. 1). Testbed představuje unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat postupy podle koncepce průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Testbed, jehož součástí bude také modelová digitální továrna SAP Digital Manufacturing, bude postupně vybavován moderní technikou a po plném dokončení se stane prvním svého druhu v Evropě. V prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze tak vzniká špičkové moderní pracoviště, které poskytuje potřebnou infrastrukturu zejména pro malé a střední podniky v České republice s úkolem šířit osvětu o průmyslu 4.0 a usnadnit přechod firem do éry digitálních podnikových a výrobních procesů. Zároveň CIIRC ČVUT chce připravovat své studenty pro práci v těchto firmách nejen po teoretické, ale také po praktické stránce. „Pro úspěšnou realizaci celospolečenského procesu, jakým je průmysl 4.0, je nutná spolupráce komerční i veřejné sféry včetně školství. Proto s velkou radostí vítám ČVUT v programu SAP University Alliances, přínos naší spolupráce bude pro české vzdělávání důležitý. Chceme připravovat studenty na nástup do zaměstnání tak, aby měli v digitální ekonomice konkurenční výhodu. Absolventi snáze najdou uplatnění v širokém ekosystému zákazníků, implementačních partnerů a konzultantů SAP,“ řekl Roman Knap, generální ředitel SAP Česká republika.

Připojením k SAP University Alliances získává CIIRC ČVUT přístup také k sadě softwarových nástrojů pro internet věcí SAP Leonardo. Software SAP Leonardo využívá big data a analytiku a propojuje lidi, věci a firmy se SAP Cloud Platform a s aplikacemi využívajícími nástroje, jako jsou strojové učení nebo blockchain. Tím umožňuje využití internetu věcí v digitální logistice, výrobě a správě majetku. Součástí programu je rovněž propojení s komunitou SAP Next-Gen a možnost účastnit se nejrůznějších soutěží, globálních summitů a start-upových projektů.

V České republice je členem SAP University Alliances také Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde je pro zimní semestr 2017/2018 pro její studenty vypsán první pilotní kurz se zaměřením na SAP.

SAP University Alliances je globální program, do nějž je zapojeno přes 3 200 vzdělávacích institucí včetně nejprestižnějších univerzit z více než 110 zemí po celém světě. Jeho cílem je poskytnout školám moderní software SAP a umožnit jim účast na odborných konferencích a seminářích. Program klade důraz na praktickou výuku a na přípravu studentů pro nástup do pracovního života. Členové SAP University Alliances mají přístup k softwaru, vzdělávacím materiálům a metodologiím, jako je např. Design Thinking. 

Radim Adam

Obr. 1. Na CIIRC ČVUT v Praze vzniká testbed pro průmysl 4.0

Obr. 2. Zleva Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT, Petr Kadera, vedoucí výzkumné skupiny Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě, CIIRC ČVUT, Roman Knap, generální ředitel SAP Česká republika, Stefan Weidner, výkonný ředitel SAP UCC v Magdeburku